links  DavidIcke omSkribenten   nye /2005> vaksiner coverup-lecture  coverups  min historie om patriot act  lydforedrag  

her blir det lagt ut kronikker og artikler etterhvert - med snarveier til overskriftene under til venstre

 

LITT MER OM MEG SELV.

følgebrev telenor

Haralds historie 1

Haralds historie 2

karl-evang saken
politi-anmeld.

om BILL CLINTON

nb: se intervju med Atle om hans behandlinger mm på youtube ved å klikke her 

ellers artikler under og på neste side

 

Atle Johan Løvaas' kritiske blikk på samfunnets makt-kapital-krefter og deres manipulering av den "sovende verden"

om/av Atle Johan Løvaas, Hordvik  |  atlejohan47@hotmail.com   | 

hovedsiden til Atle er nå: www.atlejohanlovaas.com

 oppdatert 2009
HEI.
 
JEG VIL MED DETTE MEDDELE ALLE MINE VENNER DER UTE AT JEG IGJEN HAR STARTET OPP PRAKSIS I KLINISK HOMØOPATI - ETTER DR. REINHOLD VOLLs TESTMETODE - DVS ELEKTROAKUPUNKTUR ETTER VOLL - OGSÅ KALT BFD,
BIOELEKTRISK FUNKSJONS DIAGNOSE.
 
ADRESSEN ER KOMEDIEBAKKEN NR. 9 - EN PASSENDE ADRESSE SETT PÅ
BAKGRUNN AV ALLE TRAGEDIENE I MITT LIV - MED RETTSFORFØLGELSE OG
HEKSEJAKT OG PRESSEJAKT OG HUSBRANN.
 
TIMEBESTILLING KAN TAS PÅ TLF. 

0047-97 49 56 58.

 
MED VENNLIG HILSEN.
 

nb: se intervju med Atle om hans behandlinger mm på youtube ved å klikke her 

dette under føles så rett og sant: 

Pleiadian Message from The Galactic Federation via youtube

Del 1 ->  http://www.youtube.com/watch?v=yAmS669YSd0

 Del 2 -> http://www.youtube.com/watch?v=YhmaAKbEi4w

 Del 3 -> http://www.youtube.com/watch?v=hYjjNHeXwpI

Del 4 -> http://www.youtube.com/watch?v=z8mKC2QhQA8

Interview with Expert on Dangers of Cell Phones

 

hør foredrag om temaet om DET STORE BEDRAG:

"creating money out of nothing" - about  the Federal Reserve System - Lecture by G. Edward Griffin - same for real Player | the lecture in text | download the soundfile in mp3 - 10,7 mb |

 SJUK AV PSYKIATRI - FRISK AV HOMØOTOK -SOLOGI
Bush sto selv bak
11. september - et stort bedrag.
Vaksiner - nok en bløff.
Legekunst - eller dr. Død?
Bush sin fortid/slekt
HemmeligeBrorskap
Bukken og havresekken
AIDS - et bakteriologisk mordvåpen.
Estonia ble bombet i senk
Patriot Act
Nye 2005
Aktuelt
 del 1 | del 2 |
Min smertefrie vei i en smertefull verden
En virkelighet sentrale norske medier fortier-art av Erik Strand
avisinlegg fra en av mine pasienter, Helge Lynglund
artikkel på engelsk | mer
googlevideo- foredrag om THE SECRET GOVERNMENT
911g-video
et avslørende foredrag om coverup-ets historie og de inpliserte (mp3-english)
revealing lecture of a "leaking informator" on the coverup and its ufo-ramification - in mp3-downloadable
USA&CIA : en blodig historie 
googlevideo med intervju av forfatteren bak boka MAKTEN BAK MAKTEN - norsk/dansk lyd
USA;from freedom to facism(Norsk-under txt)
 
 

 

 

 

artikkel fra andre halvår 06 om VAKSINER på  link her

     art.utlagt sommeren 2008:

Morris Fishbein – AMA en fiende av amerikansk helse

Av Bob Wallace LewRocwell.com. www.rense.com.

Oversatt av: Atle Johan Løvaas.

 

Dr. Morris Fishbein utdannet seg først for å bli klovn. Men da han oppdaget at han kunne tjene mer penger på å bli lege, begynte han heller på legestudiet. Han strøk til eksamen i anatomi og klarte så vidt å bestå slutteksamen. Han behandlet aldri en eneste pasient i hele sitt liv.

Hvorfor er dette så viktig da? Jo, fordi han ble leder av AMA, en posisjon som han brukte til å berike seg selv gjennom, ved å skvise vekk alle lovlige behandlingsformer som han ikke likte. Han synes utelukkende å være motivert av pengebegjær og makt.

Som leder for legeforeningen AMA (og redaktør av legetidsskriftet JAMA, the Journal of the American Medical Assosiation fra 1924-1949), avgjorde han hvilke medisiner som skulle tillates solgt til offentligheten. Dette var utelukkende basert på hvor mye reklamepenger han klarte å suge ut av legemiddelprodusentene, som han forlangte skulle sette inn dyre annonser i tidsskriftet sitt. Det fantes overhode ingen instanser for utprøving medisiner. Bare Fishbein. Det var helt uvesentlig om medisinene virket eller ei.

Fishbein var en skrulling. Selv i dag fins der fortsatt et Morris Fishbein Center for the History of Science and Medicine ved universitetet i Chicago.

AMA, en statlig støttet klubb som i dag har bort i mot strupetak på den medisinske profesjon, ble grunnlagt i 1847, ene og alene som en sosial og vitenskaplig organisasjon. Dens opprinnelige hensikt var å tilegne seg kunnskaper. Men det var i de privates (og offentliges) interesser, for legene å komme sammen for å kjøpslå om kunnskaper, og for organisasjonens ytre fasade og seriøsitets skyld, samt å komme sammen for å ha det gøy. Den opprinnelige hensikt syntes stadig å gå tapt. Mange medlemmer ønsker alltid å bruke staten som redskap for å redusere antallet leger, (noe som øker inntekten) samt å eliminere konkurransen (som også øker inntekten, og mye alvorligere å redusere nytenkning). Alt dette skjedde med AMA, som er årsaken til at den i dag er en fare for det amerikanske folks helse.

istory of ScienseSciense and Medicine History of Science I 1900, mens den årlige AMA konvensjonen i St. Paul i Minnesota pågikk, kom tre leger på den destruktive, men akk så menneskelige ideen om å bruke AMA som en front i den hensikt å danne et lukket selskap for finansielle fremstøt. Det ble dannet en konstitusjon, med lover og regler som tilsynelatende ga medlemmene av AMA en stemme til bruk innen foreningens aktiviteter, mens det i realiteten var de tre direktørene som hadde full kontroll. Disse tre dannet mindre politiske maskinerier i alle stater, som de kontrollerte via moder-organisasjonen.

I 1924, ikke helt overraskende (men kanskje uunngåelig) ble en av direktørene involvert i en skandale og måtte gå av. Han utpekte Fishbein til å ta sin plass. Fishbein tok til slutt kontrollen over AMA, og eide i 1934 alle aksjene. I sin nye posisjon klarte han å få full diktatorisk makt over legenes lisensordninger. Dette gjorde det nærmest umulig for enhver lege som ikke var tilsluttet foreningen, å praktisere. Han og de tre andre legene som utformet foreningen, var ikke mindre enn rene eksekutørene, som tjente millioner på å utøve makt på vegne av Staten.

AMA, som opprinnelig startet opp som en lovlig organisasjon, ble etter hvert en ren forbryterorganisasjon. Fishbein var hovedårsaken til dette.

Den aller verste av Fishbeins forbrytelser, var ødeleggelsen av Dr. Royal Raymond Rife.

Jeg vet ikke om Royal Raymond Rife var født utenfor ekteskap eller ei, men jeg heller mot den oppfatning at det kan bevises at han var et geni, som der kun finnes ett av i sitt land.

Han ble født i 1888 i Elkhorn, Nebraska, og døde i 1971, i en alder av 83. Han vokste opp med en lidenskap for mikroskoper, mikrobiologi og elektronikk.

Han var brilliant. Det hersker der ingen tvil om det. Han oppfant teknologi som fortsatt i dag brukes innen optikken, elektronikken, radiokjemien, biokjemien, ballistikken og i luftfarten. Noen av hans mange oppfinnelser inkludert et heterodynamisk ultrafiolett mikroskop, en mikrokniv og en mikromanipulator. Han studerte ved John Hopkins, mottok 14 utmerkelser, og ble utnevnt til æres doktor fra universitetet i Heidelberg. Han arbeidet for Zeiss Optics, den amerikanske regjering, og for utallige private arbeidsgivere. Den mest fremtredende av dem var Henry Timkin, som tjente millioner på å lage transportbånd.

De fleste mennesker har aldri hørt om Rife.

I 1920 hadde Rife bygget et mikroskop som var sterk nok til at han kunne se et virus (av og til måtte han kalibrere mikroskopet sitt i opp til 24 timer for å få prismene i nøyaktig posisjon). I 1932, 12 år og fem mikroskoper senere, perfeksjonerte han teknologien sin og hadde laget det største og det kraftigste av dem alle, og som han kalte "Universal Microscope." Det besto av nesten 6.000 ulike deler og kunne forstørre partikler opp til 61.000 ganger over normal størrelse. Med dette 60 cm høye og 50 kg tunge mikroskopet, ble Rife den første som kunne se et levende virus i bevegelse, og inntil nylig var hans mikroskop det eneste som kunne gjøre det.

Moderne elektromikroskoper, selv om de er kraftigere enn de som Rife oppfant, dreper umiddelbart virusene som de fokuserer på. Rifes mikroskoper lot derimot virusene forbli levende, slik at de kunne studeres i bevegelse.

Rifes genistrek ble introdusert offentlig første gangen i avisen San Diego Union i 1929, og ble fulgt opp av en artikkel i Popular Science i 1931. Artikler som beskrev hans vitenskaplige gjennombrudd, ble publisert i den etablerte vitenskaplige presse for første gang i slutten av 1931, både i Science Magazine, så vel som i California and Western Medicine.

I 1944 publiserte the Smithsonian Institute i Washington DC, en detaljert artikkel i sitt nasjonale tidsskrift, med mikroskopet hans bokstavelig talt i fokus. Men det leserne ble fortalt, var ikke bare om hans mikroskop, men også hvordan han var i stand til å tilintetgjøre sykdomsfrembringende mikrober.

Så lang tilbake som til 1920, hadde Rife identifisert et virus som han mente forårsaket kreft. Han kalte dette for "BX-viruset." Han foretok over 200.000 mislykkede forsøk på å omforme normale celler til kreftsvulster. Han mislyktes helt til han en dag bestrålte viruset, isolerte det i et porselensfilter, og injiserte det i mus fra laboratoriet. Ved å bruke denne teknikken, skapte han 400 svulster på rekke og rad.

Han begynte med å utsette disse virusene for ulike radiofrekvenser, for å se om de ble påvirket av dette. Han oppdaget da noe som han kalte "de ulike virusenes dødelig svingningsrate" eller Mortal Oscillatory Rate (MOR). Dvs. si de forskjellige frekvensene som skulle til for å drepe de ulike virusene. Han kurerte 400 tilfeller av kreft med full klaff på mus, før han besluttet seg for å utføre tester også på mennesker.

Det Rife gjorde var å bruke resonanser til å drepe virusene med. Alt vibrerer på forskjellige frekvenser. Hvis resonansen er riktig, kan den brukes til å knuse med. På samme måten kan en sanger knuse et glass ved å finne den rette resonansen. Slik var Rife i stand til å tilintetgjøre ethvert virus. Dette var grunnen til at han kalte det for Mortal Oscillatory Rate.

Rife hevdet også at han oppdaget frekvenser som drepte herpes, polio, spinal meningitt, tetanus, influensa, og mange andre sykdomsfremmende organismer med. Det ble fortalt at der var hele 50 infeksjonssykdommer, som han tilsynelatende oppdaget kurer mot.

Hvordan gjorde Rife dette? Han oppdaget MORS ved å skru ganske forsiktig på knappen til frekvens generatoren sin, mens han samtidig observerte de patogene (sykdomsfremmende) prøvene under mikroskopet sitt. Når en bestemt frekvens ble oppdaget, og som drepte en bestemt mikroorganisme, ble knappens posisjon straks registrert og notert.

De aktuelle frekvensene ble bestemt senere etter eksperimentene. Han arbeidet tilsynelatende intuitivt, og uten helt å vite hva han egentlig foretok seg. Det er tvilsomt om han helt ut forsto de teoretiske metodene som han benyttet seg av. For en ting var sikkert; på den tiden fantes der ingen teori som kunne forklare hva han gjorde. (I mine undersøkelser for å skrive denne artikkelen, har jeg kommet til den konklusjonen at Rife var så avansert og hevet over de rådende tilgjengelige teorier, at ingen andre kunne forklare hva han egentlig hold på med).

Sommeren 1934, oppfordret en av Rifes næreste venner, Dr. Milbank Johnsen, en spesial- komité - Special Medical Research Committee, til å ta med seg 16 terminale kreftpasienter fra Pasadena County Hospital - til Rifes laboratorium i San Diego - for klinisk behandling. Teamet inkluderte leger og patologer som samlet skulle eksaminere pasientene – hvis de fortsatt var i live – etter 90 dager.

Noen av de andre vitenskapsfolkene som Rife samarbeidet med var: E C Rosenow, Sr. (mangeårig sjef i bakteriologi ved Mayo Clinic); Arthur Kendall (direktør ved Northwestern Medical School); Dr. Georg Dock; Alvin Foord (patolog); Rufus Klein-Schmidt (president i USC); RT Hamer, (superintendant ved Paradise Valley Sanatorium); Whalen Morrison (sjefkirurg ved Santa Fe Railway); George Fisher (Childrens Hospital, NY); Edward Kopps (Metabolic Clinic, La Jolla); Karl Meyer (Hooper Fundation, SF); og M Zite (Chicago University).

Først ble pasientene gitt en passende daglig frekvens. Behandlingen besto i at pasientene sto foran en av Rifes generatorer, som bestrålte dem. Det var mye det samme som å stå foran et lysrør med fluoriserende lys. Forskerne fant fort ut at dette var en alt for høy behandlingsdose. Idet de etter hvert forsto at menneskekroppen trengte mer tid på seg til å knekke de dødelige toksinene, så reduserte de eksponeringstiden til tre minutter, hver tredje dag.

Etter 90 dager konkluderte komitéen med at 14 av pasientene var blitt fullstendig kurert. Etter at behandlingen var blitt justert, responderte også de to gjenværende pasientene innenfor de etterfølgende fire ukene. Den totale tilfriskningsraten var ett hundre prosent. Behandlingen var smertefri, og bivirkningen var minimale, hvis noen i det hele tatt. Bort sett fra det å produsere generatorene, var de totale behandlingskostnadene kun litt elektrisk strøm. (Dagens kostnader pr. kreftpasient ligger på ca. $300.000.- per pasient, noe som er enorme mengder av penger. Kreftindustrien er big business).

Rife skrev i 1953; "Seksten tilfeller ble behandlet ved klinikken for mange typer dødelige sykdommer. Etter tre måneder, ble 14 av disse såkalte håpløse tilfellene utskrevet og erklært klinisk kurert, av staben bestående av fem leger, samt Dr. Alvin G Foord, som var gruppens patolog."

I 1937 opprettet Rife og noen kolleger et forretningsforetak som de kalte Beam Ray. De fremstilt fjorten av Rifes "frekvensinstrumenter." Dr. James Couche, som var tilnyttet klinikken, brukte en av Rifes maskiner med stor suksess - i hele 22 år etter at AMA hadde forbudt den.

Til Rifes og landets store ulykke, fikk Moris Fishbein høre om hans frekvensmaskiner.

Fishbein sendte en advokat for å gjøre et sleipt forsøk på å kjøpe ut Rife. Rife avslo. Selv om ingen vet hvor mye han ble tilbudt, var det sannsynligvis omtrent like mye som det Fishbein i sin tid hadde tilbudt Harry Hoxey - for hans berømte urtekur mot kreft (som Fishbein måtte innrømme i retten virket mot hudkreft).

Fishbein og hans medsammensvorne forlangte å få all profitt i hele ni år, og Hoxey skulle ikke få noe som helst. Deretter, hvis de fant ut at kuren virket, så skulle Hoxey etter hvert få ti prosent av profitten. Da Hoxey nektet, brukte Fishbein alle sine politiske forbindelser til å få arrestert Hoxey - hele 125 ganger i en periode på 16 måneder. Anklagene (basert på å praktisere som lege uten lisens) ble alltid forkastet av retten. Men Fishbein klarte å trakassere Hoxey i hele 25 år. Det eneste positive som kom ut av dette, var at en skandale tvang Fishbein til å gå av.

Deretter fikk Phil Hoyland, en elektroingeniør og investor i Ray Beam, som hadde hjulpet til med å bygge frekvensinstrumentene, tilbud av Fishbein om å hjelpe til i et forsøk på å stjele firmaet fra Rife - og andre investorer. En rettssak fulgte.

Rettssaken i 1939 satte en stopper for all seriøs vitenskaplig investigering i Rifes maskineri. Rife som ikke var like robust som Harry Hoxey, gikk fort i oppløsning. Ute av stand til å motstå de barbariske og urettvise angrepene som ble rettet mot ham i retten, smuldret han opp og søkte trøst i alkoholen. Han ble regelrett en alkoholiker, til tross for at han vant. Ulykkeligvis førte anklagene mot ham at Beam Ray gikk konkurs. Fishbein brukte all sin makt innenfor AMA til å stoppe videre etterforskning av Rifes arbeider.

I 1950 slo Rife seg sammen med John Crane, som var elektroingeniør. De samarbeidet i ti år og laget flere avanserte frekvensmaskiner. Men i 1960 stengte AMA dem ute. Crane satt i fengsel i tre år og en måned, til tross for at fjorten pasienter vitnet og kunne bekrefte maskinenes effektivitet (juryforkvinnen var AMA lege). Rife døde i 1971 av en kombinasjon av Valium og alkohol. Da hadde han vært alkoholiker i en tredjedel av sitt liv.

Hva skjedde med alle dem som hadde støttet Rife? I 1939 benektet de fleste av dem at de i det hele tatt hadde kjent ham, selv om 44 av dem hadde beæret Rife i november 1931, under banketten som ble kalt "The End of all Diseases." på godset til Dr. Milbanks Pasadena.

Arthur Kendall, som arbeidet sammen med Rife med kreftvirusene, aksepterte plutselig å motta nesten en kvart million dollar, for "å trekke seg tilbake til Mexico." Dette var under depresjonen et enormt beløp. Dr. George Dock ble plutselig musestille vedrørende en kjempeutbetaling som han fikk, kombinert med den høyeste utmerkelse AMA kunne tildele. Alle sammen, unntatt Dr. Couche og Dr. Milbank Johnsen, gikk tilbake til sin virksomhet som pille utskrivere. Johnsen døde i 1944.

De medisinske tidsskriftene, alle støttet av legemiddelprodusentens tilskudd og annonseringer, og kontrollert av AMA, avslo å publisere enhver artikkel, skrevet av hvem som helst, vedrørende Rifes’ terapiform. Generasjoner av medisinerstudenter har tatt eksamen uten å få høre ett eneste ord om det medisinske gjennombruddet som Rife sto for.

Og hva skjedde med Rifes årtiers pinlig nøyaktige beviser og notater nedskrevet under sitt arbeid? Inklusivt filmopptak som kunne både stoppes og kjøres videre, samt alle hans stillbilder? Deler av instrumentene hans, fotografiene, filmene og bøkene hans ble stjålet fra laboratoriet. Ingen vet i dag hvem som sto bak dette. Ingen ble noen gang tatt.

Rifes dokumentasjoner fra kreftklinikken gikk tapt da han lånte dem ut til Dr. Arthur Yale, noen få år senere. Barry Lynes som gjenintroduserte Rifes arbeid til offentligheten i 1986, skrev i sin bok "The Cancer Cure that Worked; "dokumenter viser at klinikken eksisterte og at den lyktes i å kurere kreft. Leger som fortsatte å kurere alvorlig syke mennesker med suksess ved hjelp av frekvensmaskinene som ble ferdigstilt i 1934, forteller den virkelige historien. Slik de også gjør alle de signerte rapportene fra kurerte pasienter fra senere år.

Mens Rife forsøkte å gjenskape sine savnede data, ble hans virusmikroskop vandalisert. Deler av hans Universal Microscope ble stjålet. Tidligere hadde brannstiftere ødelagt multi-millionære-dollar-instituttet Burnett Lab i New Jersey, idet vitenskapsfolkene skulle til å bekjentgjøre og dokumentere Rifes arbeider. Men det virkelige raidet kom senere, da politiet ulovlig konfiskerte restene av Rifes femti års forskning.

Heldigvis betydde likevel ikke hans død slutten på elektroterapien. Noen få humanitære leger og ingeniører lyktes i å gjenskape hans frekvensmaskiner og hold hans arbeid i live.

Virker disse moderne maskinene? Ikke vet jeg. Moderne forskere forsøker å gjenskape livsverket til han som må ha vært en av historiens største genier.

Hvis du ser i boken til Lynes (Amazone.com.), fins der folk som sverger til Rifes maskiner. En lege jeg kjenner (som bor utenfor USA og som ønsker anonymitet), fortalte meg følgende: "Jeg har en følelse av at de maskinene som er tilgjenglige i dag, ikke har rette frekvenser. De maskinene jeg har stiftet erfaring med, har for begrenset settinger, og transmitterer en alt for generell frekvensrekke." Men hun bruker likevel noen lignende maskiner, spesielt en som heter LISTEN, og den mest avanserte maskinen av dem alle, som heter BEST, oppfunnet av James Clark.

Hun fortalte meg utallige historier om pasienttilfeller, hvorav en som jeg vil fortelle om her:

"Jeg behandlet en ni uker gammel baby som var blå og døende. Legene kunne ikke finne noe galt med barnet. Jeg fant Ross Feber (overført av mygg), og barnet begynte å respondere på behandlingen etter to timer, etter å ha fått den rette frekvensen. Barnet fortsatte med å bli helt friskt bare etter én behandling. Foreldrene forlangte å få tatt en blodprøve av barnet, som også viste at det var Ross virus. Der var likevel ingenting legene kunne ha gjort med det. Jeg pleier å tenke som så, at den elektromagnetiske frekvensen ga kroppen - på en eller annen måte - den rette informasjonen til å bekjempe viruset på.

Vi vet nå hvordan dette virker – takket være Sherry Edwards (en annen praktiserende lege i Statene som jeg har studert med, og som bruker lavfrekvente lydbølger til å helbrede med). Hun har tilgang til mye fint laboratorieutstyr, og i fjor prøvde hun ut ulike frekvenser, tilhørende ulike parasitter, bakterier og virus, fra blod som inneholdt disse mikrobene. Under et spesielt kraftig mikroskop, oppdaget hun at frekvensene knuste "masken" – dvs. proteinets DNA, som mikroben skjuler seg bak – for å trenge inn og ødelegge immunforsvaret, som på sin side umiddelbart ville ha angrepet og ødelagt det.

Det er helt essensielt hva Rife fant ut for over 80 år siden. Vi er nå 80 år tilbake for det stadium hvor vi skulle ha vært i dag, på grunn av en grusom mann som het Morris Fishbein, og som brukte Statens midler til å stoppe utviklingen av medisinen. Og til å fylle sine egne lommer.

Maskinene LISTEN og BEST er tillatt i USA – men ikke helt – sier denne legen:

"Praktiserende leger i Statene bruker ikke maskinenes såkalt "imprintingsutstyr," som gjør det mulig å sende ut frekvensene. Siden denne "kringkastingsdelen" ikke er tillat brukt i følge våre lover, følger utstyret bare med maskinen, når man kjøper den."

Med andre ord; det er ulovlig i USA å bruke maskinene i den hensikt å kurere sykdommer. Det riktige utstyret er ikke engang tilkoblet maskinene. Det er til og med ulovlig for en lege bare å foreslå at en slik kur er mulig.

Der finnes andre instrumenter (og andre oppfinnere) som i fortid og nåtid har oppfunnet lignende ting som Rife: Gaston Naessons, Hulda Clark og Antoine Priore har oppfunnet lignende instrumenter. Alle har opplevd forfølgelser og Statens klamme hånd. Er de derfor lovbrytere? Alt jeg kan si er at de alle har hatt en enorm støtte fra sine pasienter.

Hva ville skjedd dersom Rife hadde lyktes, og Fishbein hadde mislyktes? Hvis det som Rife gjorde virkelig virket, ville der ha vært mengder av mennesker som ikke ville ha dødd av kreft. Mengder av medisinske yrker ville da ha opphørt å eksistere. Det trengtes naturligvis ikke en doktor for å betjene maskinene til Rife.

Vitenskapsfolk og forskere kunne dermed ha viet mer tid og penger til ting som vi ligger alt for langt tilbake med, slik som vekst av organer og kroppsdeler. De tusenvis av milliardene av dollar som har flytt gjennom den djevelske alliansen mellom AMA, FDA, legemiddel-industrien - og Staten, ville dermed aldri ha funnet sted.

Hvilke kurer finnes for slikt et system? Fjern Statens oppbakking av AMA og FDA, og frigjør det frie markedets makt og kreativitet, til det virkelig frie markedet. Alt for mange mennesker har blitt hjernevasket til å tro at Staten beskytter oss. Sannheten er det stikk motsatte.

http://www.rense.com/general19/enemy.htm www.LewRockwell.com

 

SJUK AV PSYKIATRI - FRISK AV HOMØOTOKSOLOGI.

I BT av 1. juni går professor Ole Didrik Saugstad ut og hevder at psykiatrien ikke kan hjelpe ME-pasientene. Endelig en som har skjønt det hele. Selv vil jeg hevde at psykiatrien aldri har hjulpen noen som helst, uansett hvilken diagnose det er snakk om.

Alle nevrologiske sykdommer skyldes at hjernen og ryggmargen innvaderes av bakterier eller virus. Dette kan gi seg utslag i ulike symptomer som trøtthet, (ME) eller det motsatte; hyperaktivitet. (ADHD).

Saugstad hevder at ved bruk av virusdrivende medisiner, har man sett bedring i pasientenes tilstand. Dette høres for meg ut til å være den riktige veien å gå, forutsatt at medisinene som brukes er ufarlig, og ikke er av kjemisk giftig karakter.

Legekunstens far, Hippokrates’ første regel var "ikke å forvolde pasienten skade" - dvs. ikke å påføre pasienten nye sykdommer, også kalt bivirkninger. Dagens kjemiske industris legemidler skader og dreper mer enn de helbreder.

Homøopatien er en gammel legekunst som har overlevd hundrevis av år. Moderne homøopati har i 40 år produsert hundrevis av ulike homøopatiske midler som er uttynnet av virus, bakterier, parasitter, amøber og sopper. Disse midlene kalles homøotoksologiske midler, eller også nosoder. De er like harmløse og ufarlige som alle annen homøopati, og baserer seg på "vannets hukommelse."

Den tyske legen Dr. Hans Heinrich Reckeweg regnes for å være homøotoksologiens far, og var pioner på det å utvinne homøopati av mikrober. Ved å gi de homøopatiske midlene fremstilt av de tilsvarende bakterier eller virus som pasienten har kroppen, skaptes en resonans eller motfrekvens (også kalt antidot), som dreper eller driver mikrobene ut.

Dette ligner veldig på det som den amerikanske legen Royal Raymond Rife oppnådde på 1930 tallet, ved å sende ulike radiobølgefrekvenser gjennom mikrobene. Han kurerte kreft med ett hundre prosents klaff, og så i sitt selvkonstruerte supermikroskop at dette virkelig skjedde.

Men den medisinske mafiaen, legeforeningen AMAs, Morris Fishbein, skulle ha seg frabedt dette, og klarte å knuse geniet Rife. Han skulle ha seg frabedt at noen gjorde folk frisk, noe man ikke tjener penger på.

Denne kulturen hersker fortsatt. Norge er en amerikansk medisinsk satellittstat.

En annen tysk lege Dr. Reinhold Voll utviklet på 60-tallet en unik testmetode til å kunne fastlå hvilke organer i kroppen som var svake, ved å måle motstanden i kroppens akupunkturpunkter. Han fastslo, ved nitid forskning på lik, at kineserne hadde rett i at bestemte punkter i huden hadde forbindelser med indre organer.

Han fant at hvis den elektriske motstanden i akupunkturpunktene hadde feile målinger, så var dette et svar på at tilsvarende organ var sykt. Ved å koble inn ulike homøopatiske medisiner i strømkretsen, fant han ut hvilke av dem som var de rette midlene, tilpasset hver enkelt pasient.

Han testet også ut Dr. Reckewegs homøotoksologiske nosoder, og kunne dermed fastslå hvilke virus, bakterien eller sopper pasienten hadde i de ulike organer. Det så han hvis målingene gikk tilbake til normalt, i det han koblet slike midler inn i strømkretsen.

Dermed så verden en smart, enkel, effektiv og billig diagnoseteknikk, som er mye bedre enn blodprøver. Mafiaen har nok ikke klart å knekke metoden, men å heksejage den har de likevel prøvd på. Ikke minst her i Norge, hvor kunnskapene om homøopati er lik null.

Dr. Voll fant også akupunkturpunkter som var ukjent for kineserne, som for eks. punkter for hjernen og ryggmargen. Dermed kunne han med letthet også fastslå hvilke mikrober som var trengt inn i sentralnervesystemet. Ved hjelp av de rette homøopatiske midlene, kunne han ta knekken på en hvilken som helst mikrobe.

I likhet med Rifes metode, så kunne også Volls teknikk ha kurert alle sykdommer i sentralnervesystemet (MS, ME, ADHD osv.), hvis de hadde fått lov å utvikle seg fritt. Hadde man slått de to metodene sammen, ville alle sykdommer vært en saga blott for lenge siden.

Homøopatien har i 40 år hatt løsningen liggende, diagnostisk som terapeutisk. Men den medisinske mafiaens hensikter om ikke å ville kurere, men kun å tjene penger og gjøre pasientene til livslange slaver og konsumenter av giftige kjemiske medisiner, har vært den eneste rådende tanke. Dette er nå i ferd med å sprekke.

Ved å heksejage alle andre som med ærlige hensikter virkelig kan kurere sykdommer, har de klart å holde den medisinske hverdag på steinaldernivå.

Atle Johan Løvaas

Klinikk for Klinisk Homøopati.

 

*******************

                                                                                                 Valgfusk  (24.nov 04)

" Det er ikke de som slenger stemmeseddelen i urnen som er de avgjørende,
men derimot de som teller dem etterpå". (Josef Stalin).


Mens folket protesterer og mediene i Ukraina rapporterer om valgfusk i stor stil, er både mediene og folket i USA under full kotroll. Nå har Georg W. Bush fusket seg til seier to ganger på rad, uten et  pip i mediene.Uten en eneste antydning om valgfusk, har denne massmorderen igjen klart å lure en hel verden. De elektroniske valgmaskinene har gjort jobben, slik de var installert til å gjøre; nemlig å tjene keiseren. Resultatet er at store
deler av USAs arbeiderstrøk, der det bor bare småfolk og fattige mennesker - og hvor det aldri noen gang har vært snakk om å stemme republikansk, nå i 2004 har skjedd et religiøst under og republikanerne har "vunnet" en brakseier. Valgfusk i stor stil - intet mindre.  Amerkanske medier er kjøp tog betalt av storkapitalen.
 
Ikke det at jeg tror at  USA, verdens handelsreisende i krig, hadde sett bedre ut med J.F.Kerry. Det er merkelig at begge presidentkandidatene er medlemmer samme frimurerlosjen Skull & Bones, som hvert år plukker ut sine15 studenter fra Yale University. Det betyr at det finnes bare ca. 800 medlemmer av denne klubben. Av disse er bare en tredjedel i en alder som gjør det mulig å bli president, dvs. mellom 40 og 60 år. Merkelig da, siden USA har ca. 250 millioner innbyggere, at det nettopp skulle måtte dukke opp to kandidater fra samme eksklusive eliteklubb! En fra hvert av de to såkalte partiene? Er ikke det litt rart? Er amerikanske presidenter valgt? Nei - de er utvalgt. Utvalgt på forhånd. Håndpluket av en elite.

Michael C. Ruppert skriver i sin bok Crossing the Rubicon at CIA hvitvasker for mellom fem seks hundre milliarder og opp til to billioner dollar i året - i narkotikapenger. Han vet hva han snakker om, med 18 års erfaring i narkoavsnittet i LA-politiet, der han fikk sparken fordi han avslørte for mye. Han skriver også at verdens oljereserver er slutt om 30 til 35 år og at 11. september er utført av Bush-administrasjonen selv.

Derfor er Bush på desperat jakt etter narkotika, som er nødvendig for å lime sammen den pill råtne økonomien i landet. Og naturligvis oljen. Han må også skaffe nok terrorister som kan holde oppe det krigsmaskineriet, som han til en hver tid er avhengig av. Krig er business og intet annet. Krig er til for å tjene kapitalen. Enten det er den kalde krigen eller "War on terror".

Da gjelder det å skape sine fiender - og å hjernevaske sitt folk.back to top

KOMMENTAR FRA CHRISTIAN DALSTØ:

Hei alle sammen!  

Takk igjen Atle for spennende opplysninger.

Vil bare nevne noen ting i forbindelse med jukset i USA. De fimaene som laget de elektroniske stemme maskinene (fire forskjellige) var alle "republikanske". Jeg så et intervju med en tidligere ansatt fra et av disse firmaene som kunne fortelle at EN person med kjennskap til systemet kunne gå inn i et valglokale, trykke på fire punkter på skjermen samtidig, og vips: ALLE stemmene i det området ble omgjort til det denne personen ønsket.

I tillegg ville jo "ingen" ha en såkalt paper-trail av valget, slik at bare de som opererer datasystemet kan telle. Dette er jo hinsides all fornuft, og bare det i seg selv er vel nok til å løfte mer enn ett øyenbryn...!!!! Resultatet av valget ligger inne på en computer... selv folk med hjerne som en ert vet at det å hacke seg inn på datasystemer og å manipulere ting er VELDIG LETT. Det er ikke like lett å gjemme papirsekker, selv om de nettopp "fant" 93.500 "glemte" stemmer i Ohio. Say no more... (Bush vant med 130.000)

At Florida ble vunnet av Bush kan ingen i verden få meg til å tro etter det som skjedde for fire år siden.

Gud hjelpe oss alle.....!!!

Christian

 back to top

 
Bush sto selv bak.

Marie Schroedinger anklaget den 2. desember 2002 - president Georg W. Bush for voldtekt og seksuell trakassering, fra den tiden han var guvernør i
Texas. Den 22. september året etter, ble hun drept av en kule i hodet.
Politiets konklusjon var "selvmord".

Den renomerte advokaten og tidligere stabssjef i valgkampen til Al Gore -
Stanley Hilton - anklaget den 28. august i år - president Georg W. Bush for
å ha utført angrepet den 11. september selv. På vegne av 400 etterlatne,
krever han 7 milliarder i erstatning . Advokat Hilton sitter inne med
dokumenter som beviser at Bush-administrasjonen - ikke bare visste om det
som skulle skje den 11. september - men at de også selv sto bak udåden. I
tillegg har han vitner, som kan bevitne at dette er sant. Han kan også bevise
at det ble holdt øvelser på operasjonen mange ganger forut for ulykken og at
de såkalte "terroristene" var CIA-dobbeltagenter. Han kan også dokumentere
at flyene ble fjernstyrt fra bakken.

Hilton er blitt drapstruet av FBI og CIA og er blitt mildt sagt bedt om å
trekke tilbake sine påstander. Hans kontor, bil, hjem, filer og  dokumenter
er blitt brutt opp og ransaket og konfiskert. Han har, forutseende nok, tatt kopi av alle dokumenter sine og gjemt dem på flere ukjente steder. Han har de to siste årene levd mer og mindre vekke fra offentligheten, men lot seg nylig intervjue om saken på TV-stasjonen til Alex Jones, der han bramfritt forteller alt han vet. Han har også latt seg intervjue av japansk TV. Han sier rett ut at han slett ikke har planer om å begå selvmord. Tiltalen mot Bush kan leses på www.suetheterrorists.net og intervjuet med Alex Jones kan leses eller høres på www.prisonplanet.com
.

Fascistsaten USA, ledet an av en president, som nå planlegger den tredje verdenskrig - og som selv må skape kaos for å oppnå orden - dvs. Ny Verdens Orden, er i dag en diktator på linje med Hitler i 1938. Sistnevnte satte fyr på Riksdagen i Berlin i 1933 - riktignok om natten uten at noen brant inne, mens Bush gjorde det på høylys dag - og fire tusen mennesker omkom. Hitler prøvekjørte sine våpen i den spanske borgerkrig - før han ved hjelp av amerikansk kapital - startet den andre verdenskrig. Bush gjør det samme i Irak - samtidig som han får full kontroll over verdens største oljereservoarer og ikke minst narkotikatrafikken. Narkotika er like viktig som oljen. Hvert år hvitvasker USA/CIA - gjennom bankene i Wall Street - for mellom 500 milliarder og en til to billiarder - i NARKOPENGER. Denne hvitvaskingen er USA fullstendig avhenging av, for å lime sammen landets økonomi. USA er egenlig bankerott, hvis ikke det var for narkopengene. Les mer om dette på www.copvcia.com

Som følge av nye lover - Patriot Act I og II - som ble trødd gjennom i Senatet, bare dager etter den 11. september, har nå presidenten i USA nær sagt eneveldig makt. Lovene gikk så hurtig gjennom i Senatet at representantene knapt nok fikk tid til å lese de kilometerlange dokumentene. Bare to representanter stemte mot. Den norske krigsminister Kristin Krohn
Devold, har lovet at Norge, som det eneste land utenom USA - strakst det blir nye anslag av terror i USA - å sende fem F16-fly over til USA på flekken. Det verste som kan skje Bush nå, er at det skulle bli mangel på nye terrorister. Han er fulltendig avhengig av fri flyt av nye terrorangrep, for å føresin "War On Terror". Den aller nyeste retorikken er nå "War On Tyrrany" - et snedig knep som gjør det enda lettere å angipe ethvert land som USA "ikke liker". Blant disse landene befinner flere seg i Afrika, der oleutvinningene enda ikke helt har tatt av. De har noe å vente seg.

Lovverket i Patriot Act er omtrent identiske med de lovene som gjorde Hitler til diktator etter Riksdagsbrannen i Berlin. Er du ikke patriot nok i dagens USA - og smiler søtt nok til overvåkningskameraene, kan du risikere å bli fengslet uten lov og dom. Hvis du går inn på et bibliotek, må bibliotekarene rapportere hvilke bøker du låner og hvilke nettsider du er inne på. Bush kler seg i uniform - det samme gjorde Hitler. Den amerikanske pressen, som eies av fem store selskaper - har brukt sitt aller mektigste våpen i denne forsvarskampen for sin president; nemlig stillheten. Ikke ett eneste ord er skrevet om Patriot Act, i noen mainstream-medier. Denne stillheten sprer seg derfor over hele verden. Så lenge nyhetsbyråene som AP, Reuter, CNN, Fox (Fix) -News, CBS, BBS og alle de store papegøyene ikke kakler - så kakler heller ingen av de små. Derfor stillheten i pressen, også her i dette landet.
Også Hitler hadde full kontroll over mediene.


Georg Orwell sa det slik: "Den største løgnen, er unnvikelsen avsannheten"

Atle Johan Løvaas.
Hordvik.

back to top

11. september - et stort bedrag.
Nye spørreundersøkelser aug. 2004.

Undersøkelser viser at litt under femti prosent av befolkningen i New York, nå tror at Georg W. Bush og hans administrasjon visste på forhånd at
angrepet den 11. september ville komme. Hele 66% forlanger ny høring, der ubesvarte pørsmål igjen må stilles for Kongressen. Spørreundersøkelsen ble
utført fra 24. til 26 august i år. Folket er tydeligvis ikke førnøyd med den høringsinstans som til nå har vært utført. Det kan legges til at da Bill
Clinton var gjennom sin "prosess" pga. sine pikante sexhistorier - kostet dette skattebetalerne 40 millioner dollar, mens høringen etter 11. eptember ble avspist med lusne 600.000 dollar.

Spørsmålene som folket vil ha svar på, er mange. Det er tydelig at man nå etterhvert får tenkt seg om - og at man ikke lenger tror på den offisielle versjonen - som pressen har spydd ut gjennom eteren i tre år nå. Spørsmålene er helt adekvate og logiske. Her er noen få av dem:

1. Hvordan kan det ha seg at en stålbygning som arkitektene og ingeniørene    påstår er bygget for å tåle flykrasj - og som er bygget av enorme   overdimensjonerte stålbjelker - plutselig ramler sammen og pulveriseres til   "talkum", i løpet av få minutter?

2. Hvordan kan bensinbrann smelte stål, når flybensin skaper en varme på    1.800 grader Fahrenhet - og stål først smelter på 2.700 grader Fahrenheit?.
    Og når heller aldri noen stålbygning ellers i verden - har brent opp? Da    Meridian-Plaza-bygningen brant i hele 19 timer, i åtte/ni etasjer, sto    bygning like hel etterpå. Svidd og brent, ja - men like hel.

Hvordan kunne det ha seg - at hvis heten var så enorm som de    amerikanske myndighetene påsto, at folk sto i de svarte hullen, der flyene hadde gått inn (foto) - uten å bli grillet som en kylling?

4. Hvorfor eksploderte plutselig bygningene etter vel to timer - og blir så   fullstendig pulveriserte - hvis ikke dette nettopp skyldtes forhåndplasserte eksplosiver?

5. Hvem var det som forhåndsplasserte de høyeksplosive enhetene?

To timers brann i flybensin - er alt for kort tid til å smelte stål. De plutselige hvite skyene som kom ut av bygningene etter to timer - er tegn på høyteknologiske eksplosjoner - mest sannsynlig av militær kaliber.
Bensintankene på flyene kan umulig ha eksplodert først etter så lang tid.

6. Hvorfor falt bygningene fortere ned enn det som er narturlig i følge   tyngdeloven - hvis ikke også dette skyltes eksplosjoner?

7. Hvorfor ble også den tredje bygningen (building 7) pulverisert, til tross   for at den verken sto i brann eller ble truffet av fly? Og hva med   etasjene langt under bakken? Ble de truffet av fly? Sto de i brann?

8. Hvis regjeringens teori om at etasjeskillene falt ned oppå hverandre som   pannekaker pga. at heten utvidet veggene i bygningene - hvorfor var da    ikke alle etasjeskillene ("pannekakene") - like hele da de styrtet ned?

9. Hvorfor ble aldri de menneskene som påsto, at de hadde hørt eksplosjoner  inne i bygningene, før de kollapset, aldri trodd - da de meldte fra?

10. Hvordan kunne det ha seg at flypassasjerene kunne ringe med sine egne   mobiltelefoner fra store høyder, når dette beviselig er teknisk umulig?

11. Hvordan kunne CIA påstå, at de hadde funnet passet, laget av papir, til  en av terroristene på gaten like ved, når både stålbjelkene og alt ellers   var pulverisert?

12. Hvordan kunne det ha seg at vi alle har sett disse angrepene på TV?       Hvem sto klar med kamera på nabotakene for å filme det hele?         

13. Hvorfor fikk hele bin Ladens familie, utreisetillatesle bare få dager etter   angrepet, når andre passasjerfly ble tvungetet til bakken for full kontroll?

Tretten spørsmål er kanskje nok, for å holde seg til Illuminatis symbolikk.
Det påstås at det finnes ikke dumme spørsmål, bare dumme svar. For ikke å gjøre dette verken for pinlig eller for dumt, skal jeg avslutte her. Jeg vil bare til slutt minne om filosofen som en gang sa:

"En ekte patriot er en mann som inntil døden kjemper for sitt land - om nødvendig - også mot sin egen regjering."

Atle Johan Løvaas.


3.

back to topVaksiner - nok en bløff.


Vaksiner er verdens største medisinske bløff. Ingen, apsolutt ingen
vitenskaplige dokumentasjoner foreligger, som kan bevise at vaksiner i det
hele tatt har noen som helst forebyggende virkning mot sykdom. Tvert i mot,
så viser undersøkelser, at det motsatte er tilfelle. En pasient av meg, som
jobbet i en barnehage i Stavanger, foretok en gang en liten privat
undersøkelse på egenhånd. De delte et år ungeflokken i to og ga vaksine mot
"årets influensa" til halvparten av ungeflokken - og lot være å vaksiner den
andre halvparten. Resultatet var entydig. Flertallet av de ungene som hadde
fått vaksine ble syke, mens den andre halvpartenen, som ikke hadde latt seg
vaksinere, forble friske alle sammen.

En annen pasient av meg, en eldre dame med astma, sukket oppgitt her om dagen og utbrøt: "Nå har jeg tatt vaksiner hvert eneste år mot influensa i ti år og likevel så har jeg hatt lungebetennelse hvert eneste år".  "Ja, takker fanden for det", tenkte jeg. "Det er vel vaksinene som har gjort deg syk da - og som har sørget for at immunforsvaret ditt er på bånn og satt deg fullstendig ut over sidelinjen, år etter år"!

Vaksiner kan til og med føre til at du smitter andre - med de mikrobene som
du har fått inn gjennom vaksinen. Husk at vaksiner er levende
mikroorganismer, dvs. sykdomsfrembringende virus eller bakterier. Vaksiner
fører ikke til at immunforsvaret stimuleres, men tvert i mot så setter det
kroppens egen automatiske immuniseringsprosess ut av drift. Dermed svekkes ditt eget immunsystem, i steden for å styrke det. Altså stikk motsatt av hva legene hevder. Hver gang du  smittes av en sykdom, det være seg virus eller bakterie, så setter kroppen igang en vaksineringsprosess, på egen hånd. Det er derfor en tragedie at kroppen ikke får sjanse til å trene seg opp i denne "egenvaksinasjonen" - fordi kunstige vaksiner kommer inn og gjør jobben ufullstendig og halvveis. Det spilles derfor russisk rulett med verdens
befolkning - i femte sjette generasjon nå. I tillegg kommer alle de stoffene
som følger med vaksinene. Det være seg kvikksølv og andre tungmetaller.

Legg merke til at Jens Stoltenberg og Gro Harlem Brundtland fører en aktiv
lobbyvirksomhet - og ber seg ikke to ganger om å propagandere for vaksiner,
hver gang de er i tv-ruten. De gjør sine hoser grønne for legemiddelindustriens multi-milliardære-dollar-industri. De vet utmerket
godt hva de holder på med. Vaksiner er ett av de mange midler verdenseliten
bruker for å holde befolkningsveksten nede. Verdens fattige befolkning
trenger ikke vaksiner. De trenger mat, god hygiene, sanitære forhold og ikke
minst rent vann. Men det tjener den vestlige storindustrien og Verdensbanken
selvsagt ikke penger på.

Tenk deg at en kvinne er gravid. Og hun blir syk. Hva skjer? Jo hun bygger
opp antistoffer og gir disse videre til sitt barn som hun har i sitt liv. Så
viselig og klokt er naturene innrettet. Barnet drar altså fordel av at moren
er eller har vært syk - og ikke omvendt. Barnet blir på en måte vaksinert
naturlig via moren. Hva da hvis moren er kunstig immunisert i form av
vaksiner? Jo da settes hennes egen produksjon av antistoffer ut av spill -
pga at hun er vaksinert. Barnet drar dermed ikke den fordelen som en
naturlig sykdom ville ha gjort. For da har kroppen hennes fått beskjed om at
der foreligger antistoffer allerede - i form av en kunstig vaksine - og den
foretar seg derfor ingen egenproduksjon av antistoffer. Hun gir dermed ingen
antistoffer videre til sitt barn og den vaksinen hun har mottatt er for svak
til at den kan gjøre jobben. Derfor fødes der flere og flere barn med
svekket immunsystem.

Og når barnet da får sitt første skudd av vaksine, så skjer det enda en
nedbrytning av immunsystemet. Ofte, dessverre, med fatalt utfall. Jeg ser så
mange unger med hjerneskader i mitt daglige arbeid - at deter tragisk. Mødre
kommer til meg med sine barn, blinde, hjerneskadde, hyperaktive, sløve, med allverdens ulike diagnoser, alt ettersom. Jeg tester bioelektronisk med Dr. Volls testmetode og finner vaksinerester, dvs mikroorganismer som stammer fra vaksiner i barnets hjerne. De amerikanske medisinske
forkortningssystemene - som for eks. ADHD (Alle Dumme Har Det) - og andre vanvittige "diagnoser" er i full blomst. Prestekapet, med sine hvite kitler og stetoskoper, har avgitt sin dom: "Barnet har nok en sykdom som vi ikke kan gjøre noe med - men vi har jo Retalin som vi meget effektivt kan dempe symtomene med!" - sier onkel doktor og nevner ingenting om at Ritalin er amfetamin, dvs. det samme stoffet som du og jeg settes i fengsel for, hvis vi smugle det inn til landet. På 70-tallet var det Valium alle fikk - og som jeg dengang sa at de like godt kunne ha bakt inn i brødet hos bakerne.

Dengang som nå er det - naturligvis patentrettighetene og fortjenester som
gjelder, med dertil følgende profittmulighet, helst i milliardklassen. Da La
Rosch i Sveits produserte Valium i 1994, kostet det fabrikken TO DOLLAR (!) - å produsere ett kg. Valium. De solgte det videre for 20.000 dollar pr.
kg.! Ganske bra fortjeneste, ikke sant?

Da Japan i sin tid innførte utsettelse av trippelvaksinen fra tre måneder,
til tre års alder, førte dette til en dramatisk reduksjon av krybbedøden.
Den sank krybbedøden med hele åtti prosent! Hvorfor?

Vi har nå fått høre at foreldre ikke må legge ungene sine på magen. Det kan
føre til krybbedød. Dermed legges ungene på ryggen - og hele den kommende slekt går rundt med flate bakskaller, omtrent som en annen kineser. Hvorfor mageleie fører til krybbedød, nei det syner visstnok ingen verken å spørre seg om - eller å finne noe svar på. Legene sier bare; " slik er det". Punktum.

Årsaken er denne: Patologer har nå funnet ut at barna som dør i krybbedød,
har infeksjoner (på godt norsk betennelse) i hjernen og i ryggmargen - og at
disse betennelsene stammer fra vaksiner Da skjer nemlig følgende: Hvis
barnet legges på magen, så vris naturligvis nakken til en av sidene. Gjennom
nakkens syv nakkevirvler går ryggmargen. På en baby er der små forhold i
nakkens trange kanaler. Og når der da er betennelse i ryggmargen, fører
dette naturligvis til at det oppstår hevelse i selve ryggmargsvevet. Alt
betent vev blir nemlig hovent. Enda trangere forhold blir det naturligvis i
det øyeblikket nakken eller den hovne ryggmargen, vris til en av sidene.

Den nerven (eller de to nervene) - som gir impulser ned til hver av de to lungene, kommer ut i fra nakkens fjerde nakkevirvel. Disse to
lungenervene (nervus pulmonalis) -  blir da avklemt - med det resultat at de
ikke får sendt pustesignaler ned til lungene.
Dermed blir barnet kvalt - og
den mystiske diagnosen "krybbedød" blir stilt - fordi barnet var så uheldig
å ligge på magen og vri en betent nakkeryggmarg, forårsket av vaksine.

Foreldrene får da den skylden, som legemiddelindustrien skulle hatt.

Det er altså ikke det at barnet ligger på magen som er problemet. Det har
unger gjort til alle tider. Men det som er problemet - og som er årsaken -
er rett og slett betennelser forårsaket av  vaksiner- og mageleiet er bare
en utløsende faktor - og ikke årsaken til krybbedød!!

Engelske helsemyndigheter gikk i 1994 ut med oppfordring til befolkningen om å la seg vaksinere mot vannkopper. Det het seg den gangen at de forventet en epidemi av sykdommen. Jeg vet at det kan være vanskelig å spå været fjorten dager frem i tid. Men i alle dager, hvordan kan man forutsi en epidemi? Resultatet av spådommen var at ca. ti prosent av befolkningen gikk på limpinnen og lot seg vaksinere. Ganske god butikk for legemiddelgiganten som produserer vaksinen. Sannheten kom frem senere. Årsaken var at de hadde et restlager av vannkoppevaksine som holdt på å gå ut å dato!

Alle epidemier går som en kurve - (omtrent som Ulriken i Bergen) - opp på
den ene siden - og ned igjen på den andre. Hver gang det settes i gang
vaksinasjoner, så gjøres dette etter at kurven til epidemien har nådd sitt
høydepunkt, når den likevel er på vei nedover. Dermed - når da epidemien har lagt seg - og folket har hostet seg ferdig og kommet seg på jobb igjen - så
tas vaksinasjonen til inntekt for at det var den som hjalp. Ganske snedig
triks - spør du meg. Men verden vil som vanlig bedras.

Jeg pleier å oppfordre foreldre til å nekte å la seg og sine barn vaksinere.
"Løp heller til skogs med barnet", sier jeg. I USA - frihetens land - kan
foreldre risikere at de tar fra dem barnet sitt, hvis de nekter. Jeg leste nylig på nettet, at nå er femti foreldrepar satt i fengsel fordi de nekter å la ungene sine vaksinere. De kan til og med ta huset fra dem og tvangsvaksinere ungene. Engelske myndigheter får snart samme lovverk.

Enda en annen pasient av meg, en sykepleier, fortalte meg for leden at norske myndigheter nå snart skal innføre tvangsvaksinering av alt helsepersonell. I neste omgang blir det naturligvis deg og meg. Vi pleier jo ikke være så sene om å komme etter, her i steinrøysen Norge.

Professor Johan Galtung, sa en gang så treffende: "Norge er USAs lille puddel, som logrer med halen, så snart de nyser borte i Amerika".

Atle Johan Løvaas.

Det finnes mange nettsider mot vaksiner.
www.fromthewilderness.com/cgi-bin/MasterPFG.cgi?doc=http 
abonnent) www.davidicke.com, www.rense.com,
www.tetrahedron.org/articles/vaccinesawareness/contradictions.htm,
www.garynull.com/documents/vaccines/vaccinesOpinion/vaccines-2ndop06A, eller: -2ndop05Pr (til slutt).back to top
Legekunst - eller dr. Død?

Stadig leser vi om folk som lider av en "uhelbredelig kreft" - og som derfor venter på døden. Uhelbredelig er et meget kraftig ord som brenner seg inn i pasientens sinn. Enda hardere blir det når ordene kommer fra leger i hvite frakker. "Vi kan dessverre ikke gjøre mer - denne krefttypen er nok uhelbredelig" - er omkvedet. Pasienten som da har gjennomgått et titalls strålebehandlinger og cellegift - står tilbake med et immunforsvar som ofte er ute av stand til å helbrede sykdommen. Pasienten dør ikke bare av kreften - men er blitt så svekket av all giften - at døden nok inntreffer tidligere, enn uten behandling.

Man kan derfor med rette spørre seg om disse pasientene egentlig dør av kreften alene - eller også av den behandlingen de har fått mot sykdommen. I dag finnes det utallige rapporter verden over, som nettopp viser dette. Disse rapportene er dokumentert av leger og forskere - i bøker og legertidsskrifter - og viser klart at den ortodokse, moderne, vestlige behandling av kreft er er en
katastrofe - som så fort som mulig bør opphøre. All statestikk viser at de som ikke har fått tradisjonell behandling mot kreft - faktisk lever lengre og med bedre livskvalitet.

Dr. Steven Ransom.

En av de mange som våger å rope et varsku er forskningsdirektør dr.Steven
Ransom - som i sin bok Great News in the 21th Century - går klart ut mot
moderne kreftbehandling. I England får hvert år 200.000 mennesker diagnosen kreft og 152.000 mennesker dør av sykdommen. I USA er tallene på 547.000 døde årlig. Kostnadene beløper seg til 2.8 milliarder engelsk pund i året. I USA er beløpet tidobbelt. Han legger til at hvor mange som dør av
strålebehandling og cellegift, er uvisst. Han skriver videre: "De fleste
kreftpasienter i dette landet dør av cellegiftbehandling. Cellegift eliminerer ikke bryst- tykktarm- og lungekreft. Dette faktum har blitt dokumentert i over ti år nå - men tross dette fortsetter leger å behandle disse krefttypene med cellegift" - og henviser til en annen forfatters bok, nemlig dr. Allen Levins bok: The Healing of Cancer - som påstår akkurat det samme.

Sitater.

Dr. Ransom siterer i sin bok flere kolleger som uttaler seg negativt mot
dagens kreftbehandling. Les bare hva kreftspesialisten professor dr. med.
Charles Mathe sier: "Hvis jeg selv fikk kreft, ville jeg aldri gått til et vanlig kreftsykehus. Pasienter som bor langt unna slike sykehus - har derimot en rimelig sjanse". En annen - Walter Last - skribent i The Ecologist - skriver: "Etter å ha analysert overlevings-statistikken for kreft i flere titalls år - skriver dr. Hardin Jones, som er professor ved California Universitet... (sitat): "at pasienter som ikke er blitt behandlet har det like bra - som de som fikk behandling". Han legger til at: "Dr. Jones`støtende uttalelser har aldri noen sinne blitt imøtegått av noen innen det medisinske fagmiljø"
 

Dr. Albert Braveman sier i en artikkel "Medical Oncology" i legetidsskriftet
Lancet i 1991 nr. 337:
"Mange kreftspesialister (onkologer) forordrer
cellegiftsbehandling uansett krefttype, uten særlige forhåpninger og nesten
uten variable marginer. Dr. Thomas Dao skriver i legetidsskriftet New
England Jounal of Medicine allerede i mars 1975:
"Cellegiftsterapi er en dypt inntrengende og giftig behandling som antaglig er i stand til å eliminere kreftceller. Men uheldigvis, på grunn av sin giftighet, er den ikke i stand til å skille mellom kreftceller og friske celler i omliggende vev. Enkelt sagt er cellegift, gitt intravenøst i stand til å drepe alt levende vev. Gjentatte cellegifts- og strålebehandlinger, dreper kroppen gradvis. Immunsystemet rammes i særlig grad og ofte klarer ikke kroppen å motstå vanlige sykdommer, noe som kan være dødelig. Omlag 67 prosent av alle som dør i løpet av behandlingen, gjør dette på grunn av opportunistiske infeksjoner som opptrer nettopp på grunn av at immunforsvaret svikter - noe som skyldes den aggressive og giftige innholdet av cellegiften. Hva er ikke dette da annet enn dr. Døds Virksomhet? (Death by Doctoring)?",spør han til slutt.

Han skriver videre: "Bivirkningene både av cellegift og strålebehandlinger
er meget kraftige. Det kan inkludere svimmelhet, misfarget hud, tap av
følelese, svekket syn og hørsel, kvalme, diarre, tap av hår, appetittløshet
og dermed feilernæring, tap av sexlyst, senkning av hvite blodlegemer,
varige organskader, interne blødninger, vevstap og lekkasje i blodårene,
bare for å nevne noen få". Videre siterer Ransom flere spesialister som alle
tar klart avstand fra tradisjonell kreftbehandling.

Senior-onkolog dr. Charles Moertal - ved Mayo Clinik USA er like klar og
tydelig. I tillegg sier Dr. Ralf Moss - forfatteren av boken: The Cancer
Industry
(sitat): "at der finnes ingen beviser for at cellegift forlenger
livet til det store flertall av pasientene - og at dette er den store løgnen
om cellegiftsbehandlingen".

Mc.Gill-Cancer-Center i USA, sendte i sin tid ut et spørreskjema til 118
kreftleger og spurte hvilken tro de hadde på den behandlingen som de selv
utførte. De ble bedt om å svare på - at dersom de selv hadde kreft - hvilken
av seks cellegiftstyper de selv ville ha valgt. Bare 79 svarte på sjemaet og av disse svarte hele 64 at de slett ikke ville ha brukt Ciplatin - en av verdens mest brukte cellegifter - med en årlig omsetning 110 millioner dollar. 58 svarte i tilegg at spørsmålene var uakseptable, fordi behandlingen uansett var ineffektiv og giftig - uansett hvilke type cellegift det gjaldt.

Dr. Ulrich Abel.

Den aller største undersøkelsen av cellegiftsbehandling mot kreft som er
utført noen gang, er gjort av dr. Ulrich Abel ved Heidelberg-Mannheim
Krebst-Krankenhaus i Tyskland.
Med tysk grundighet, sendte han brev til 350 kreftklinikker over hele verden og ba dem sende ham alt de hadde publisert om temaet cellegift. Dr. Abel undersøkte tusenvis av publikasjoner og det er utenkelig at noen i hele verden vet mer om cellegiftsbehandling og kreft enn nettopp ham. Han brukte flere år på sin forskning. Resultatet var
nedslående. Han konkluderte med at det finns (sitat): "Intet vitenskaplig
bevis tilgjengelig for å kunne hevde at cellegiftsbehandling på noen som
helst tilfredsstillende måte kan, sies å forlenge livet til pasienter - som
lider av av de mestvanlige kreftyper i de aller mest vanlige organer".

Abel understreker videre at cellegiftsbehandling sjelden forbedrer livskvaliteten.
 

Han beskriver cellegiftsbehandling som et vitenskaplig ødeland - og sier at åtti prosent av alle cellegiftsbehandlinger som utføres verden rundt - er verdiløse og henviser til "keiserens nye klær."  Dette til tross - så er verken leger eller pasienter villig til å gi opp denne behandlingen, skriver han videre. Artikkelen ble trykt i legetidsskriftet Lancet den 10. august 1991. Ingen vanlige maistream-medier nevnte den med ett eneste ord. Pressen tier - som vanlig.

Pasienteksempler.

Dr. Ramson forteller i sin bok om en pasient Mrs. Hazel, som fikk diagnosen
brystkreft. Hun beskriver sin behandling med cellegift som den verste
opplevelse i sitt liv: "Denne uhyrlig giftige væsken ble injisert inn i blodårene mine. Sykepleieren som administrerte det hele, brukte selv hansker fordi giften ville ha brent huden hennes i stykker - dersom den minste dråpe hadde kommet i kontakt med huden hennes. Da kunne jeg ikke la være spørre meg selv: "Dersom det var nødvendig med en slik forsiktighet på utsiden av kroppen hennes, hva ville da denne giftige væsken gjøre med innsiden av
kroppen min? Fra klokken syv om kvelden den dagen, kastet jeg opp i ett sett - i nesten tre dager. I løpet av behandlingen mistet jeg håndfuller av hår,
all appetitt forsvant, fargen i huden min likeså og livslysten min ble borte fullstendig - og så la hun til; Jeg var som en død kvinne til fots".

Hun mintes også da hun fikk diagnosen: "Det var et sjokk. Jeg satt der og
hørte på legen som sa at de rådet over den beste behandling som fantes i
verden og at det handlet om liv eller død". "Vi har verdens beste leger på
området og ubehandet har du bare seks uker igjen å leve"! - sa den hvitkledde. "Min mann satt ved min side - også han sa at jeg nok bare måtte
sette i gang. Jeg gikk inn i en slags trance. Selv om noe inni meg sa at dette var galt, fant jeg meg selv sittende og nikke et motvillig "ja" til cellegiftbehandling".

Alternativer.

Straks det er snakk om alternativ behandling mot kreft, reises det fra
skolemedisinsk hold bust så hårene fyker. Da legges det ut om sjarlataner
som skal suge folks penger og skape falske forhåpninger. Da sitter der
alltid en skare av hvitkledde engler med stetoskopene sine rundt halsen -
med professortitler i skuffer og skap - og peker på lovverket som gir dem
eneveldig makt og  monopol på slik behandling. Det trues og hyttes med
knyttede never og anmeldelser til myndigheter er obligatorisk. Men er det
egenlig slik at disse monopolistene - som behandler sine pasienter til en
stykkpris av 300.000 kroner - av dine og mine penger - egentlig har noe som
helst å skrike opp om? Har de så mye å skryte av? Når det beviselig går an å
leve bedre og lenger uten deres behandling? Hva er det da som er problemet?
Er det sin egen totale mislykkethet de ønsker å skjule?

Sjarlataner.

Klart det fins sjarlataner innen alternativ behandlere også. Gudbedre. Men
igjen: Hva er det som er problemet? Når stillingen i utgangspunktet er
uavgjort (for å bruke sportsterminologien) dvs. 0 - 0 - hva kan det da skade
om en pasient oppsøker alternativ behandling i tillegg - når legene likevel har gjort pasientene sykere med sin behandling? Da kan en jo faktisk si at stillingen er 0 - 1 til altrenativ-sidens fordel. For pasientene kan vel ikke bli
verre av alternativ behandling? Kan de det? Om la oss si at en pasienten dør
mens han eller hun går til alternativ-behandlingen - er dette da
alternativ-behandlerens feil? Her vil nok ganske sikkert legene skrike unisont et: Ja! Og så vil de legge til:  "Der ser dere - det var det vi visste - det hjalp jo ikke likevel - dere kvakksalvere"!

Kvakksalvere.

Ordet kvakksalver skal ha oppstått på 1800-tallet - da to tyske leger
begynte å innføre kvikksølv i tennene, i steden for den gamle metoden med å
trekke ut hele tannen. På folkemunne fikk de betegnelsen "kvikksølverne" -
et ord som siden ble forvrengt til "kvakksalverne". Skjebnens irorni ville
det slik- at siden amalgam har forgiftet millioner av mennesker - så har
skolemedisnen fått seg et symbolsk ørefik tilbake - siden de i alle år så
hardnakket har hevdet at amalgamet deres er så ufarlig. De blir jo nå til slutt likevel selv de virkelig sanne kvakksalverne, for nå er det jo virkelig bevist at amalgam er rene giften - som Sverige forbød allerede i 1993.

Når en så i tillegg tar all den giften som legemiddelindustrien daglig forgifter folk og miljø med, som vaksiner, cortison, pensicillin og antibiotika - som bare forverrer tilstanden og skaper resistente "superbugs-bakterier" - som til slutt sågar kan bli kjøttetende - ja da kan en sannelig spørre seg hvem det er som er de sanne kvakksalverne. Haugesund Sykehus, som ligger like ved Karmsundet, regnes for å være byens største forurenser til sjø. For ikke å snakke om alle allergikerne og autistiske barna de har skapt med vaksinene sine. Har noen hørt om en homøopat som noengang har påført sine pasienter Thalemoide-skader, (medfødte misdanneler)?

Hva om alternativ behandling hjalp?

Dersom alternativ behandling skulle vise seg å kurere kreft - hva da? I mange tilfeller har det vært registrert at alternativ behandlere har helbredet kreft. Gjerne uten legenes viten. Jeg har i tidligere artikkel (Alternativt Nettverk aug. 04), nevnt opp til ti behandlingsmetoder, som meget effektivt - helt eller delvis - har vist seg å kurere kreft. Felles for alle disse - til tross for at det er
skolemedisinere som har stått for disse metodene - er at de av baktroppene i
den medisinske verden (legemiddelindustrien) er blitt hunset, forfulgt og forhindret i å utføre disse metodene. Les artikkel om dr. Royal R. Rife.
 

Spontan helbredelse.

Straks alternativ behandling mot kreft viser seg å virke, blir dette slått ned på av våre myndigheter. Da nytter det ikke noenting om pasienter står frem i rad og rekke og bedyrer at de er blitt friske. Da heter det seg at de nok tilfeldigvis er blitt "spontant helbredet" - et fenomen vi "av og til ser innen medisinen" - er budskapet fra faglig hold. Det er som å ha et såpestykke i hånden - jo hardere du trykker - jo fortere glir det ut.

Skal dette fortsette slik?

Man kan spørre seg hvor lenge en slik utvikling skal fortsette? Er det ikke
snart på tide av vi får et vendepunkt? Når selveste Berlin-muren nå er falt,
bør ikke da også de store selskapenes monopolvirksomhet avvikles? Slik at folket snart får overta makten og si klart i fra at de selv vil bestemme hvilken behandling de vil ha - uansett diagnose? Er vi villige til å la våre skattepenger gå til et håpløst pengsluk i milliardklassen - til et helsevesen som overhode ikke fungerer, til tross for hele den maskinparken som de har til rådighet? Jeg har selv arbeidet ved sykehus i Kina og sett hvor herlig og fornøyde pasientene blir - bare ved hjelp av noen billige nåler - uten den mammut-megalogien av en maskipark, som hersker her i Vesten.

Et vendepunkt?

Et lyspunkt i mørket har vært stortingsrepresentant Jon Alvheim (Frp) - og
dr. Stig Brusett, sistnevnte lege og homøopat. Begge disse har sagt at
alternativ-terapeuter som healere og homøopater må inn på banen, for å
behandle kreftpasienter også på sykehus. I Tromsø, beliggende i en landsdel
som tradisjonelt har vært mer åpen overfor folkemedisinen, har de allerede
hatt en slik ordning lenge. I andre land som England, er dette gammelt nytt.
I Tromsø finnes det sågar forskere som interesserer seg for folk som har
oppnådd uvanlige helbredende effekter, av terapiformer som "normalt ikke
skulle virke".

Penger til kreftsaken.

Det er lenge siden jeg sluttet å gi penger til kreftsaken når bøssene bæres
rundt og tårekvalte kreftpasienter står frem på skjermen og bærer budskap om at "nå må vi samle inn enda mer penger. Bare vi får noen millioner til, så
skal vi nok klare å løse kreftgåten - den er like rundt hjørnet" - hevdes det med alvorlige røst fra disse legene - som alltid sitter i kreftforeningens styrerom og med en fot innefor legemiddelindustrien. Og alltid er det slik at bak et hvert forskningsprosjekt - står der et legemiddelfirma som sponser prosjektet. I nitti prosentav alle de tilfellene, så ender det opp med
at nettopp det samme legemiddelefirmaet som sponser forskningen - får sitt
mirakelmiddel godkjent -til fortrengsel for andre som ikke sponset.

John Carrè.

Selv krimforfatteren John Carrè har forstått seg på denne industriens makt.
I sin bok The Constant Gardener, skriver han om den korrupte
legemiddelindustrien. I et intervju har han sagt: "Big Pharma er opptatt av
å behage og bedøve hele den medisinske profesjon, i land etter land, verden
rundt. De bruker en formue på innflytelse, bestikkelser og kjøp av akademisk
dømmekraft og kunnskap - til et punkt så langt at om noen få år  - hvis Big
Pharma får fortsette ukontrollert på samme lykkelige veien som til nå - så
vil det bli vanskelig å finne medisinske oppfatninger og meninger som ikke
allerede er kjøpt opp".

Skaper nye sykdommer.

Dr. Mathias Rath går enda lenger. Han sier: "Den farmasøytiske industri er
bitt skapt av investorer hvis mål det har vært å erstatte effektive
ikke-patenterte naturlige legemidler - med de mest ineffektive patenterte -
men høyst profitable droger. Industriens sanne natur er å tjene penger på de
til enhver tid rådende sykdommer. Som andre industriforetak prøver de å
utvide sine markeder - det vil si å opprettholde de sykdommer som allerede
eksisterer - samt å finne nye sykdommer til bruk for sine droger. Forebygging og kurering av sykdom ødelegger den farmasøytiske businessen - og utrydding av vanlige sykdommer, truer deres eksistens. Derfor bekjemper de alle dem som kan utryddde en sykdom, med alle mulige midler. Industrien er dessuten selv den hindringen som skal til for å utrydde sykdommer - som hjerteinfarkt, slag, kreft, høyt blodtrykk, diabetis, osteoporose og mange andre lidelser. Medisinene er ikke ment å kurere sykdommene. I følge flere forsikringsselskaper blir det til enhver tid skrevet ut og markedsført over 24.000 medikamenter - som ikke har noen som helst terapeutisk virkning".

Bivirkninger av legemidler; dødsårsak nr. 4.

I følge legehold selv - (Journal of American Medical Association, 15. april
-98)
- er bivirkninger av medisiner nå blitt rangert til den fjerde største
dødsårsak etter kreft, slag og hjerteinfarkt. På egen regning kan jeg legge
til at jeg husker at da det var legestreik i Los Angeles i 1974 - der tre mill. mennesker sto uten allmennleger i tre måneder - så oppdaget begravelses-byråene, at de fikk mindre å gjøre. Dødssratene gikk rett og slett ned!

Verden vil bedras.


Verden vil uten tvil bedras. Selv ser jeg den medisinske skammen som foregår over hele verden i større sammenheng. Den gobale verdenselite arbeider i hemmelig styrerom og deres mål er å arbeide seg frem mot New World Order. Defor må de store selskapene stadig få større makt. Ved hjelp av hjernevask og kontroll over medier som lyger til oss daglig -  klarer de behendig å få oss til å tro at deres hensikter er edle. Sannheten er at det kun er penger og makt det dreier seg om. Disse mektige kapitalkreftene infiltrerer alle fattige lands regjeringer og lammer og plyndrer deres muligheter for
økonomisk vekst. Verdensbanken er deres viktigste redskap. Patentering av
genmateriale, der alt fra såkorn til planter i stor stil blir kjøpt opp, er med på å plyndre de fattige lands økonomi. Dette kalles for "frihandel" - men gir kun frihet til egen økonomisk vinning - en frihet (frekkhet), som selvsagt bare gjør dem selv enda rikere.

Det reiser seg i dag over hele verden masser av folk som fatter hva dette
går i. Internett er en kunnskapskilde som folket kan øse av og som gjør det
mulig å nå informasjon som før var holdt hemmelig for den vanlige kvinne og
mann. Det skulle derfor bety at der fins håp i hengende snøre. For denne
utviklingen må snus - før eller siden.


Atle Johan Løvaas

Kilder: Nexus Magazine: "Death by Doctoring" av dr. Steven Ransom og
hans bok "Great News in the 21th Century".Les også "The Medical Mafia" av dr.Ghislaine Lanctot.


more!
http://special.msn.com/msn/election2004.armx

back to top

 

SUGAR BUSH I LOVE YOU SO.

Hans farfars far, het Karl og gjorde seg styrtrik som krigsprofittør på Første
Verdenskrig.

Hans farfar het Prescott, var bankmagnat i Harrimann Bank og gjorde seg enda mer styrtrik på å finansiere Hitler til makten.

Hans far het George Herbert Walker, var mangeårig CIA-sjef, vise-president og president - og tjente seg søkkrik på den første Gulfkrigen og oljevirksomhet, i samarbeid med bin Laden-dynastiet og Saudi-Arabiske
oljesjeiker.

Hans far utførte sitt første massemord som kommandørkaptein i marinen i 1944, da han plaffet ned et japansk mannskap av fiskere, som hadde gått i livbåtene sine og ropte om hjelp.

Hans far var også med å planlegge mordet på John F. Kennedy.

Han far satte inn pappfiguren Ronald Reagen til president - og styrte
ståket i kulissene selv - som visepresident.

Hans far planla og gjennomførte Chiles 11. september i 1973, da han som
høyt rangert CIA-agent, satte quislingen og generalen Augusto Pinochet til makten - for at USA skulle få kontroll over narkotikatrafikken.

Hans far bygget opp general Manuel Noriega, diktator i Panama, som han også hadde private forretningsavtaler med - og som han senere gjorde til
syndebukk og gikk til krig mot, for å få kontroll på narkotikasmuglingen til
USA.

Hans far sørget for at CIA - Wall Street - hvitvasket for mellom fem hundre
milliarder dollar og opp til 1 til 2 billiarder dollar i året - i de årene han satt som CIA sjef fra 1975 til han ble visepresident i 1980.

Hans far utførte, planla og satte i verk Lockeby-ulykken, der 250 mennesker
ble drept - og sørget for at Ghadaffi i Lybia - ble utpekt til syndebukk - og senere betalt for å påta seg skylden.
Hans far var med å styrte den iranske statsministeren Mohammad Mossadeq, i 1951 og som nasjonaliserte landets eneste oljeselskap, BP og som ble en populær reformpolitiker og satte i steden inn sin quisling; Shaen av Persia som siden førte landet ut i fullstendig elende. Han ble styrtet i  1979, og det hele førte til at fundamentqalisten Komeini ble satt inn (se nedenfor).


Hans far bygget opp og finansierte Saddam Hussein til makten i 1968 - betalt av CIAs svarte økonomi. I979 forsynte han Saddam med våpen og Dick Cheney, den gang direktør i oljeselskapet Halliburton, tok vennskapelig imot Saddam Husein, som da hadde planer om å angripe kurdere i eget land.

Hans far var med å sette Ayatollah Komeini til makten i Iran i 1979, (godt hjulpet av mesterhjernen Zbigniew Brzezinski), som en motpol til Saddam Hussein i nabolandet Irak, slik at de to kunne krige mest mulig og slik at våpensmiene kunne gå seg så varme som vanlig. Krigen mellom Irak og Iran varte fra 1980 til 1989. (Det var også viktig å skape seg nye fiender, siden den kalde krigens hovefiende, Sovjet holdt på rakne).
 

Hans far skipet ut olje fra Saddam Hussein til sitt oljeselskap Pennzoil i
Texas allerede fra 1985 - og hadde betydelig innflydelse i skandalebanken
the Bank of Credit and Commerce International - (også kalt the Bank of
Crooks and Criminals), som kollapset i 1991 - og som sto for det meste av den hvitvaskingen av narkotikapenger, som CIA bedrev og fortsatt bedriver.

Hans far sørget for ikke å frigi de amerikanske gislene i Iran, før etter at han selv ble valgt til visepresident under Ronald Reagan i 1980 - for å forhindre at Jimmy Carter ble gjenvalgt. (October surprise). Og som kulminerte i hestehandelen om "våpen mot gisler" - og som siden ble kjent under navnet "Iran-Contra-skandalen".

Hans far myrdet 150 tusen irakse soldater i 1991, da disse hadde overgitt
seg tre dager etter at første Gulfkrigen var over. Seks tusen av disse ble
levende begravd i sanden.

Hans far sørget for at gutten ikke ble anmeldt for fyllekjøring og bruk av
narkotika i ungdommen. Advokaten som forsvarte gutten den gangen, er i dag utnevnt til justisminister og heter Henry "Speedy" Gonzales.

Hans far sørget for at han ble medlem av den satanistiske frimurerlosjen
Skull & Bones, der han selv og hans far igjen - var medlem  - og som er tilknyttet Yale University - og som håndplukker 15 studenter hvert år og sørger for at disse plasseres i de viktigste posisjonene i USAs politikk og næringsliv.

Hans far sørget for at gutten ikke ble soldat i Vietnam.

Hans far sørget for å myrde den kvinnen som i 2001 anklaget gutten for
seksuell vold og trakassering - da han (gutten) - var guvernør i Texas.

Hans far sørget for at gutten fikk innpass i oljebrønnene i Irak - gjennom
guttens oljefirma Harken Energy - da han selv på forhånd hadde sørget for at
de viktigste brønnene befant seg på den rette siden av grensen - etter den
krigen og massakren han selv hadde stelt i stand, mot sin tidligere allierte og handelspartner; Saddam Hussein.

Hans far sørget for at han ble valgt til president i året 2000 - der det ble
avslørt gedigne valgfusk i California, der guttens bror er guvernør. (Jeb).

Hans far flyttet inn sammen med gutten i Det Hvite Hus, som senere ble kalt
The Monkey Palace, der pedofile orgier fortsatt foregår, den dag i dag.

Han selv planla og utførte, sammen med pappa og Dick Cheney - de
flyøvelsene som beviselig skal ha foregått den 11. september 2001 - tidlig
om morningen - forut for selve flykrasjet i WTC.

Han selv, hans administrasjon, hans pappa og hans nære militære medarbeidere, planla, utførte og myrdet omlag tre tusen mennesker den 11. september 2001 - ved å la to fly bli fjernstyrt rett inn i de to bygningene til World Trade Center.

Han selv, hans pappa og militære medarbeidere sørget for at CIA
forhåndsplasserte høyeksplosiver inne i bygningene, som førte til at disse
eksploderte og ble fullstendig pulveriserte - med det resultat at det i dag
siver ut radioaktive stoffer fra tomten (Ground Zero) - etter at alle
lysrørene, datamskinene og de tekniske installasjonene som inneholder
asbest, tetraclorethane, americium 241, kvikksølv og andre radioaktive
stoffer - og som i form av mikrostøv - i dag fører til at deler av befolkningen i New York blir astmatikere - og mest sannsynlig utvikler kreft senere i livet.

Han selv, hans pappa og hans administrasjon ga skylden for angrepet den 11.
september, på sin tidligere forretninsgspartner Bin Laden. (sukk)

Han selv, hans pappa og hans administrasjon, sa senere at det var Saddam
Hussein - i ledtog med Al Qaida - som hadde stått bak angrepet!. (sukk).

Han selv, sa til sitt folk - da han sto som gutten i røyken på branntomten
etter 11. september, at nå var det viktigst av alt, at amerikanerne holdt
sammen - og at hele folket måtte støtte landets økonomi - ved å handle amerikanske varer - og at de som ikke var mèd oss, var i mot oss men nevnte ingenting om de stakkars omkomne og deres etterlatne.

Han selv angrep Afghanistan og drepte seks tusen mennesker - som straff for det angrepet som .....æ .... bin Laden den 11. september .......eller var det Saddam? ........uff det går litt i surr her........hadde gjort.


Han selv opprettet fangeleirer på Guantanamo Bay på Cuba, der uskyldige
afghanske mennesker - også barn - fortsatt sitter fengslet uten rett og dom.

Han selv angrep Irak fordi det angivelig var Saddam Hussein som hadde vært
med på å planlegge.....og utføre....(uff det går i surr igjen)... 11. september - og.....æ...fordi han visstnok hadde masseødeleggelsesvåpen og fordi han hadde vært en slik uskikkelig kjeltring, som hadde utført de myrderiene på sin egen befokning, som CIA selv hadde skaffet ham våpen til......finansiert og provosert ham til....... å gjøre... (sukk)
 

Han selv, ved hjelp av pappa og norskættede "justisminister" John Ashcroft, sørget for å ha liggende klart og ferdigtrykt - like før 11. september - et nytt lovverk som het Patriot Act. Dette lovverket var på hundrevis av sider og var umulig for representantene i Kongressen å få tid til å lese gjennom - på så kort tid - før de var nødt til å holde avstemning - bare få dager etter "terrorangrepet". Bare to av representantene stemte i mot, sannsynligvis fordri de var de eneste som hadde klart å lese gjennom dokumentene - og som hadde mot nok til å gå i mot loven. Lovverket gir presidenten nær inn på eneveldig makt - og er en parallell til det lovverket som gjorde Hitler til diktator i 1933 - etter at han selv satte fyr på Riksdagsbygningen i Berlin - og ga skylden på kommunistene.

Han selv, sørget for, før valget i 2004, at de tre firmaene som produserte de elektroniske valgmaskinene - var ekte patriotiske republikanere - og dermed i stand til å fikse det slik - at ved å trykke på fire av knappene samtidig - så gikk alle stemmene - også de som hadde stemt tidligere på dagen - til hans eget parti Republikanerne.

Han selv, sørget for at der var amerikanske valgobservatører tilstede under
valget i Ukraina. (sukk).

Han selv, sørger nå for, at de lydige mediene verden rundt, skal bringe hans
budskap om vedensfred - basert på "War on Terror" og  New World Order - til alle verdens hjørner. Men kanskje hvis terroristene er tilstrekkelig mot ham (dvs med ham) - så vil dette selvfølgelig gjøre det nødvendig for ham, å proklamere den tredje verdenskrig. Til det trenger han bare stadig fri flyt av nye terrorister. Og det er det jo slett ikke så vanskelig å skaffe. Det skaffer han bare ved at det smeller litt her og der rundt om i verden. Et tog her, et fly der eller en tsunami her og der.

Mannen heter Georg Walker Bush, er president i USA - og ser på seg selv som en gave fra oven og har daglige samtaler med Gud som gir ham sine befalinger - for hver krig han skal starte. Det samme gjorde Adolf Hitler, som også påsto, at han fikk sine befalinger - fra den samme Gud. 

Pussig hvordan historien gjentar seg.

Atle Johan Løvaas.


mer om det samme på:
http://falloutshelternews.com/BushHitlerLinks.html

back to top

 

Hemmelige broderskap.   (utlagt des.2004)

Det ser nå endelig ut for at også mainstreampressen begynner å fatte litt om
verdens hemmelige broderskap. Det måtte gå så lang at vi fikk den andre
neokonservativ regjering i USA på rad, for at denne åpenbaringen såvidt
begynner få dørene på gløtt. Dagbladets Magasinet skriver 4. des. om The
Fellowship Foundation, som i sin tid ble stiftet av Abraham Vereide. Denne
gruppen er naturligvis bare en av mange hemmelige broderskap, som er hektet sammen i usynlige tråder. De er så finurlige og så tilsynelatende "åpne og demokratiske", at det til forveksling ser ut som en gjeng hederlge
speidergutter.

Jeg synes Dagbladets journalister skulle fortsette sin journalistikk i å nøste opp hemmelige broderskap. Jeg skal få lov til å hjelpe litt til med å angi hvilke tråder de kan starte med. Begynn med The Round Table, en gruppe på topp i pyramiden. Ta for dere Council on Foreign Relations, The Trilateral Commission og The Institute of International Affairs. Gå så til Club of Rome og så til The Bilderberger Group. Sistnevnte gruppe er ikke bare fyllt av folk som utad gir et kristent og neokonservativt immage. De er også fylle av såkalte sosialister og sosialdemokrater.

Det er nemlig veldig lett både for Dagbladet og andre å belyse bare såkalte
"kristne" grupper. Verre blir det når det gjelder grupper som er solid
forankret i sosialdemokratiske og sogar sosialistiske tradisjoner. Jeg synes avisen skulle skaffe seg boken til Robert Gaylon Ross, Sr. - som heter
Who`s Who of the Elite Members of the: Bilderbergs Council on Foreign
Relations & Trilateral Commission.


Boken inneholder lister over alle medlemmer i disse tre hemmelige
elitegruppene på verdensnivå. På sidene 193 - 195 står der en oversikt over
alle de norske medlemmene av Bilderberggruppen. Det er mulig Dagbladet,
(eller vet de det og ikke våger?) - vil få seg en overraskelse når de ser
hvilke av våre toppolitikere, redaktører og næringslivstopper som er med i
disse mektige gruppene.

Det er helt flott at Dagbladet skriver om disse ekle, klisne, unnskyld
kristne gruppene, men glem ikke dem som dere kanskje sitter på barkrakken
ved siden av, på Ryktebørsen eller Teaterkafeen. Frimureriet går nemlig på
tvers av alle såkalte partier, grupperinger og yrker. Og som i alle
frimurergrupper er fotsoldatene på lavere nivå i pyramiden, bare nyttige
idioter for dem der oppe på toppen - og som styrer det meste på denne
planeten.

Atle Johan Løvaas.
Hordvik.


back to top

Bukken og havresekken.

"Dengang Fanden fikk i sinn, at intet skulle skje, da satte han i verden inn, den
første komitè". (Andrè Bjerke).


Da John F. Kennedy ble drept, satte de som drepte ham, ned en kommite som ble ledet av Earl Warren, utpekt av Lyndon Baines Johnson, Kennedys etterfølger som president. Komitèen fikk navnet Warren Commission - og vi vet alle hva den ikke fant ut. For dem som fortsatt tror at det var Lee Harvey Oswald som drepte presidenten; slutt å lese videre her.

For alle andre kan dette være noe å merke seg:

Etter 11. september ble det også nedsatt en komitè. Den fikk navnet Kean
Commission - etter formannen Thomas Kean. Den uavhengige (det fins fortsatt
noen av dem) journalisten Jim Rarey skriver følgende om Kean, hentet fra
Michael C. Rupperts bok Crosseng the Rubicon. (side 450).

Thomas Kean er direktør og aksjonær i Amerada Hess Corporation som er
involvert i Hess-Delta i samarbeid med Delta Oil of Saudi Arabia (eid av Al-Amoida-klanen). Delta-Hess ble etablert i 1998 for utvikling og utvinning av oljefeltene i den Kaspiske region....I Aserbajan er Delta Hess involvert i Azeri-Chirag-Gunashli PSA (Production Sharing Agreement) (2.7 prosent) og Garabaghli-Kursangi PSA (20 prosent). Selskapetet har også aksjer i Baku-Tbilist-Cheyhan-oljerørledningen":

Det svever en eim av mystikk over Delta-Hess, som er registrert i.....Cayman
Islands. Hess har ingen hastverk med å avsløre sine samarbeidspartnere, som
de sier er et konfidensielt anliggende. "Det er ingen grunn til at dette
skulle være offentlig informasjon" sier en talsmann fra firmaet.

Tilfeldigvis er den tidligere guvernøren i Ney Jersey (Kean) medlem av the
Council on Foreign Relation, sammen med et annen kjent styremedlem i Amarada Hess, Nicholas Brady.

Videre skriver Jim Rarey at Delta, som er involvert i trans-Afghan pipeline
consortium - spilte en viktig rolle i forhandlingene med Taliban. Til gjengjeld hadde Enron - den beryktede energigiganten hvis direktør, Ken Lay, som hadde nære forbindelser med Bush-familien - blitt kontaktet under særs koselige fohold for at Unocal-Delta kunne få studere mulighetene for å få gjennomført sine planer. Enron Corporation var også blitt forespurt - i sammarbeid med Delta - å forhandle med Taliban-regjeringen om bygging av rørledningen.

En annen forfatter, Wayne Madsen, skriver også at George W. Bush gjorde
forretninger med Khalid bin Mahfouz, da han (Bush) drev oljebusiness i
Texas. Begge disse to var sterkt involvert i den beryktede skandalebanken
the Bank of Commerce and Credit International. (hvitvasking av narkopenger).
Andre forbindelser mellom Bush og Mahfouz er blitt funnet gjennom
investeringer i Carlyle Group, et svært investeringsselskap hvor den tidligere presidenten Georg Bush (sen.) selv satt som styremedlem. Georg W. Bush hadde også selv aksjer i et annet Carlyle Group-selskap dvs. Caterair &Co. - i tiden 1990 til -94. Caterair, som er et flycateringsfirma, regnes som hovedbidragsyter til "valgkampen" til Bush.

Ved Carlyles rågivende styreledelse finnes også navnet Saami Barma, direktør
i den pakistanske finans-institusjonen Prime (Crime?) Commercial Bank, som
har sitt sæte i Lahore og som eies av Mahfouz. (sitat slutt).

Jeg har tatt med alt dette for å beskrive hvor dypt involver Bush-dynastiet
- og formannen i den kommisjonen som skal etterforske 11. september - Thomas
Kean - er i de oljeinteressene som de til enhver tid er på jakt etter - sammen med sine respektive buisinesspartnere og oljemagnater i Saudi-Arabia, Pakistan og Talibanregjeringen i Afghanistan. Business is businss - as usual!


Er det da noen igjen som lurer på om lederen for 11. september- kommisjonen,
Thomas Kean, som står opp til ballene i svarteste oljen - og som selv har
blodige interesser i utbygging av rørledningen fra Afghanistan og ned til
Irak - er en bukk som passer en havresekk?

Er det da noen som synes det er rart at "terroristene" eller bin Laden aldri
blir funnet, dømt og fengslet for sine ugjerninger?

Er det fortsatt noen som lurer på om krigene i Afghanistan og i Irak - på noen som helst måte tilfeldigvis skulle ha noe med amerikanske presidenters egne oljeinteresser - å gjøre?

Det er i grunnen bare å spørre seg det enkle spørsmålet: Hvem er det som
tjener på hva?

Hvis det fortsatt er noen som lurer - så gi meg et vink.

Atle Johan Løvaas.

_________________________________________________________________
back to top
 

AIDS - et bakteriologisk mordvåpen.

Wangari Maathai har plantet hatets frø i følge prof. Dag Frøland, idet hun har hevdet at AIDS er et bakteriologisk våpen for å uttrydde den svarte befolkning. Det å kantre båten med sannheter, kan så visst være farlig nok. Enda farligere kan det være hvis de som står for løgnene føler seg truet. Da er "selvmord" og likvidering en vanlig metode, til å få tiet sine motstandere. Den medisinske profesjon har alltid vært delt i to; de som lojalt følger myndighetenes policy - og som lever trygt med sine høyt gasjerte professortitler - og som aldri stiller spørsmål med noenting. Groteske eksempler på dette er Hitlers lojale legestab, som utførte bestialske medisinske forsøk. På den andre siden finnes der leger som går i mot mainstreamen og som lever farlig. Yrkesmessige "selvmord" er ikke uvanlig blant disse. I kjølvannet av debatten hvorvidt AIDS er et
massemordvåpen, flyter det mange lik allerede.

En som ennå ikke er blitt verken rik eller lik - men som lever som flykning i Kina fordi han skrev en bok om hvordan HIV-virusene ble produsert i amerikanske laboratorier - er den amerikanske legen Dr. Gary Glum. Da han skrev sin bok FULL DISCLOSURE the truth about the aids epedemic, i 1994, måtte han flykte fra sitt land og rømme til Kina. Hans bok ble forbudt i USA. Han kjøpte selv opp restlageret av boken og fikk det over til England. Det er fra denne boken min kunnskap om AIDS for det meste er hentet, samt nettsiden: www.boydgraves.com
.

En lang liste av leger og mikrobiologer har våget å røpe sannheten om AIDS-virusene. De to legene John Markus og Gordon Thomas, som brukte topp
hemmelige CIA-kilder, da de avslørte skammen om AIDS i sine bøker i 1977
og 1990 - opplevde samme skjebne. Deres bøker forsvant som dugg for solen.

HIV-virusene ble produsert i CIAs laboratorier på Fort Detrik, Los Alamos
og Cold Spring Harbor og er genspleiset sammen fra to retrovirus. Disse laboratoriene er gamle forskningssentre for Eugenic Research. Ordet "Eugenic" betyr fremdyrking av en (hvit) eliterase, basert på genetisk forskning. Fullstendig i tråd med Hitlers visjoner. Allerede i 1904 startet denne forskningen. I 1915 brukte de hudsykdommen pellagra, som skyldes mangel på vitamin B5 (niacin), som massemordvåpen. Laboratoriet løy i mange år om årsaken til sykdommen og foreskrev en diett med mais, som ikke inneholder B5, med det resultat at millioner av fattige, både hvite og svarte, døde av denne banale sykdommen, frem til 1935.

I 1910 donerte verdens rikeste enke E. H. Harriman, som dengang var god for en halv milliard dollar, både tomt på Cold Spring Harbor, Long Island, pluss 300.000 dollar til opprettelse av det beryktede "Eugenic Records Office" - et laboratorium med den hensikt å forske frem baktrielle våpen for å utrydde de "unyttige eterne", som svarte puertoricanere og andre "spanjakker" med for mørk hudfarge. AIDS/HIV er bare en moderne fortsettelse av denne tradisjoinen. Hitlers forskere slapp til i disse labortoriene før den andre verdenskrig. Etter krigen, fikk tyske forskere ansettelse der (Operation Paperclip) - i steden for å
bli stilt for krigsrett i Nurnberg.

Den vanlige bortforklaringen om HIV-virusenes oppstandelse, er en obskur
historie om en grønn ape i Afrika, som beit en fyr. Dette er naturligvis bare vås. Muligens stammer historien den fra det faktum at da poliovaksinen til Dr.Salk ble introdusert, så var den dyrket i nyrevev til en grønn ape og har ingenting med HIV å gjøre. Hvorfor eksploderte HIV på Haiti og Sør-Amerika, der det overhode ikke finnes slike aper?

Sannheten er så grotesk at den neste ikke kan settes på papiret. HIV ble regelrett sprøytet inn, under påskudd av å være vaksiner, først i homoseksuelle menn i amerikanske storbyer, siden ikke bare i homser men også i heteroseksuelle kvinner, menn og barn i Afrikas største land Zaire. Deretter sto Haiti, Brasil og Columbia for tur. Det het seg at de fikk vaksiner mot hepatitt B og vannkopper.
 

Hvordan kan det ha seg at viruset angivelig skal ha stammer fra Afrika, når det beviselig oppsto AIDS i Amerika først?
 

Siden Wangari Maathai nå har klippet et hull i gjerdet, er der muligens håp for sannheten. Det var visst Abraham Lincoln som sa "Det går an å lyge for hele folket halve tiden og for halve folket hele tiden. Men det går ikke an å lyge for hele folket hele tiden.

Jeg er alvorlig bekymret for damens liv, hvis hun skulle gjenta det hun sa. Men så har vi jo en sååå flink og koooselig NRK-korrespodent i Afrika, som heter Tomm Kristiansen - og han stilte jo selvfølgelig ingen pinlige spørsmål om dette da han hadde sitt kooselige intervju med damen, like etter prisutdelingen. Og da hadde hun jo behendig trukket tilbake sine påstander likevel. Hun hadde selvfølgelig bare fått litt altma og hoste den dagen, med utløsning av akutt forsnakkelse slik at hun hadde forvekslet Hiv etter Pusten - og trodd at det var vaksiner Afrika hadde fått .......æ.. hva var det nå igjen? 

At homsene ble valgt først , var naturligvis fordi de visste (også selv) at de levde et utsvevende liv med høyt seksuell partnerskifte og derfor lette å gjøre til syndebukker. Siden har smitten også foregått ved blodtransfusjoner. Her har International Røde Kors bidratt med å spre infisert blod over hele verden. Det få vet, er at denne ideelle organisasjonen, tjener ca. 4 milliarder dollar årlig - bokstavelig talt blodpenger - på å selge blod.

Verdens-Helse-Organisasjon, som mange mener heller burde hete Verdens-Legemiddel-Organisasjon - har også vært med på de "vaksineprogrammer", som har spredt HIV.

Den største skammen er likevel hvordan AIDS-pasientene behandles med AZT-
et "legemiddel" så giftig at det forkorter pasientenes liv og de dør av kreft i stedenfor. Produsenten av giften, Burroughs Wellcome - tjente i 1994 beskjedne 300 millioner dollar. Først tjener de på å skape et problem og siden på å løse det samme problemet som de selv har skapt. Og løsningen er "Die-End-Løsung" - for å si det med Hitler. Verdenselitens mål, er å utrydde 80 til 90 prosent av verdens unyttige etere, dvs. den svarte befolkning, de neste 60-70 år.

Dr. Gery Glum skriver i sin bok om hvordan viruset smitter, ikke bare seksuelt - men med vanlig hudkontakt - og ikke minst via kyssing. Inkubasjonstiden kan være opp mot fem seks år og viruset kan ligge i hjernen i mange år og er vanskelig for ikke å si umulig (med vanlige skolemedisinske tester som blodprøver ), å finne i blod. Dette er selvfølgelig dysset ned for ikke å skape panikk.

Han forklarer også hvorfor den svarte befolkning blir fortere syk og at dette skyldes at viruset er gentilpasset de svarte, som har et gen GC1 - som er ulikt GC2, som hvite har. Viruset søker lettere de svartes gen, slik at de dør fortere.

Utallige ulike kurer kunne ha hjulpet disse ulykkelige menneskene. Afrika har
selv urter som hjelper. Da de tre engelske forskerne Lesley Jane Eales, Keith Nye, og Anthony Pinching, fant en metode til å isolere et gen som motsto AIDS, så ble de tvunget til å pakke sammen og stenge laboratoriet sitt.  I stedenfor skulle de naturligvis hatt Nobelprisen.

Man kan lure på hvem det er som forfekter sannheter. Godt plasserte
professorer i trygge stillinger? Eller leger som enten blir drept eller landsforvist for å si sine meninger? Det er alltid like bekvemt å avlede alle slike debatten med ord som "konspirasjonsteorier" - når man selv ikke orker sannheter - som en trodde bare hørte Hitler-Tyskland til. Da har man liksom lynavledet debatten rett i bakken. Latterliggjøring er som kjent et sterkt våpen. Det vet alle som lyger.

For å si det med Mohatma Gandhi: "Djevelen bruker ofte anstendige mennesker, til å utføre og fremme sin sak".

Atle Johan Løvaas.


back to top

 

Estonia ble bombet i senk.

Det er ti år siden den svenke passasjerbåten M/S Estonia ble senket. Båten
gikk mellom Estland og Sverige og 852 passasjerer omkom. Vi minnes svenske
myndigheters påfallende hastverk med å sementere hele båten under et dekke
av enorme mengder betong. Svenske myndigheter skal etter det jeg hører i
mediene - nå først ti år etter ulykken - forsøke å finne sannheten. Det kunne de imidlertid heller ha gjort - allerede straks etter at skipet sank.

Jeg er så heldig at jeg har noen eksemplarer av den svenske utgaven av bladet Nexus, som i noen år på nittitallet kom ut i svensk språkdrakt, før det dessverre gikk inn. Bladet Nexus Magazine er australsk (www.nexusmagazine.com) - og er vel verdt å abonnere på.

I nr. 3 årgang 1999, skriver Lars Adelskogh, redaktøren av det svenske Nexus
Nya Tider - en artikkel om senkingen av MS Estonia. Det er fra hans utmerkede artikkel, jeg har hentet uttdrag fra.

Han skriver at på vårparten forut for ulykken, så gikk baugporten delvis ut
av hengslene slik at den ikke tettet helt igjen. Dette ble provisorisk tettet med madrasser og tepper. Havarikommisjonen hevder derimot at disse teppene hadde kilt seg inn i porten under ulykken, noe som er en løgn.

Havarikommisjonen hevder også at store vannmengder var kommet ned i dekk 0
og 1. under bildekket. I artikkelen benektes det at dette kan være mulig, fordi de 2000 tonn med vann som angivelig skulle ha trengt ned på de to underdekkene - bare kunne ha funnet veien ned via trappehuset - som ligger plassert i midten av båten. Og ved en 30 graders krenging, ville ingen vannmengder som det her er snakk om - ha kommet så langt inn i skipet at de kunne komme i nærheten av trappehuset.

Havarikommisjonen kan ikke gi en fornuftig forklaring på hvordan de mener
dette vannet skulle ha trengt inn slik de påstår. For at båten skulle kunnet gått ned pga. intrenging av vann, så måtte så mye som 12.000 tonn vann ha trengt inn under bildekket - for ellers ville all den luften som var igjen på dekk 0 og 1 holdt båten flytende.

En løgn til: Båten kom plutselig på rett kjøl igjen, etter at den først hadde fått slagside. Hvordan kunne dette være mulig, med alt det vannet - som havarikommisjonen hevdet var nede på de to underdekkene? Her er der altså full brist i logikken og havarikommisjonen slår altså bein under sin egen argumentasjon.

Det var nok en helt annen grunn til at skipet sank - nemlig forhåndsplasserte eksplosiver langs skutesiden. Båten ble bombet i senk. Det er sannheten. Bombepakken er sågar filmet på video. Sannheten er for å si det mildt - ganske opp i dagen. Bare ikke for de som lyger.

Også i spørsmålet når baugporten løsnet, lyger kommisjonen, som hevder at
porten ble først slått av og siden strømmet vannet inn og deretter tok båten
slagside. Vitner derimot, hevder at dette ikke stemmer, fordi de har nemlig
sett at baugporten fortsatt var på plass da båten fikk slagside. Ett vitne så fra 7. dekk at baugvisiret gikk opp og igjen flere ganger, mens skipet lå med slagside - og at det deretter plutselig forsvant i havet. Kommisjonen underso dette vitnes forklaring og påsto vitnet tok feil av svensk og estisk tidsregning. Men vitnet, Valters Kikusts, er politimann fra Riga og er trent opp i å holde rede på  tidspunkter - og klarte nok å holde rede på en times forskjell mellom svensk og estisk tid.

Et Annet vitne, Henrik Sillastes, hørte to metalliske smell på dekk 0, og like etterpå krenget båten. Den erfarne sjømannen fòr straks akterut til maskinrommet. Der så han på monitoren til ett av overvåkningskameraene for
baugen, at denne fortsatt var stengt, men utett. Med andre ord ingen krise så langt, fordi vannmengden som var trengt inn bare var ubetydelig. Hans vitneprov blir feilsitert i havarikommisjonens rapport.

Logikken svikter også når det gjelder funnstedet til baugporten i forhold til der båten gikk ned. Baugporten ble funnet 1800 meter nord for den posisjonen der båten sendte ut nødsignal. Dette er jo helt umulig - hvis logikken til kommisjonen fortsatt skal anses troverdig. Man seiler da ikke 1800 meter - dvs. i ni minutter - med åpen baugport - uten straks å synke.

Båten hadde et hull i skutesiden som havarikommisjonen "tettet igjen" - i
rapporten sin - ved rett og slett ikke å omtale det. Slike huller som ikke passer inn i løgnene - blir fort tette. Journalisten Andreas Rocksèn snakket med kaptein Hummel, som anså at det fantes et hull på dekk 0. Men straks det ble snakk om intervju og rullende kamera, ville han slett ikke uttale seg mer.

Da tv-stasjonen TV3 hadde et innringingsprogram i mai 1997 - med oppfordring
til lytterne om å ringe inn og tipse om katastrofen, kom det inn masser av
interessante vitneprov. Politiet viste imidlertid ingen interessse for disse tipsene.

Også politiet lyger. I 1997 oppga sikkerhetspolitiet, at de ikke hadde noen
mapper eller filer om  Estonia-ulykken. Men hvordan kunne det ha seg, siden
avisen Expressen den 27. oktobr 1994 - kunne skrive at sikkerhetspolitiet
hadde satt inn store ressurser på å utrede om MS Estonia ble senket etter en
sabotasje?

Også militære myndigheter lyger. Den militære undersøkelses- og sikkerhetstjenesten (MUST) - gikk først ut og hevdet at de verken hadde
materiale om saken - og at de heller ikke hadde mottatt noe tips. Men siden kom det for en dag, at havarikommisjonen hadde hatt en meget flittig korrespodanse - med nettopp sikkerhetstjenesten (MUST).

Også tysk politi lyger. Åtte medlemmer av besetningen overlevde ulykken -
men ble senere forklart (eller bortforklart) - omkommet. Deriblant 2.
kaptein Avo Pith. Da magasinet der Spiegel undersøkte om det fantes bilder
av Pith i tv-stasjonen ZDFs (tysk NRK) arkiver, opplyste arkivaren at det
tyske sikkerhertspolitiet hadde vært der og fjernet alle bildene av Pith.

Estisk sikkerhetspoliti lyger også. Da journalisten Jutta Rabe i Speigel TV
ville forsøkte å få ut en kopi av et intervju som en estisk radiokanal (Radio Ku Ku) gjorde med mannen som reddet Avo Pith, kunne redaktøren i radiokanalen opplyse at sikkerhetspolitiet hadde beslaglagt intervjuet.

I februar 1996 ble det via Kypros, der Estonia var registrert, frigitt en rapport, den såkalt FELIX-rapporten. (Navnet Felix stammer fra KGBs grunnlegger Felix Dzerzjinskij). Denne rapporten forklarer at den estiske mafiaen, som konkurrerte med den russiske mafiaen, skal ha smuglet radioaktiv matriale på Estonia, den aktuelle natten - men var blitt forrått i den svenske tollen. Dette oppdager mafiaen og gir så kapteinen ordre om å åpne baugvisiret for å dumpe lasten, tross angivelig full storm.

Dermed kan en trekke den konklusjon at både russisk, estisk, svensk og tysk
sikkerhetspoliti er innblandet i dette komplottet av hemmelighetskremmeri.
Om amerikansk CIA har vært med er ikke påvist.


En liten svensk avis, Finanstidningen, har skrevet utallige artikler om ulykken. Redaktøren av avisen har sammen med en oppfinner studert videobilder av vraket. Bildene viser tydelig et stort hull i styrbord skuteside, under vannlinjen. Videre at baugvisiret var blitt sprengt løs på styrbord side - og at det også var plassert ut andre sprengladninger - som ikke hadde eksplodert!

Finanstidningen skriver i to artikler i oktober 1999, at et robotkamera hadde avslørt den 9. oktober 1994, at der var montert en innretning i skottet like ved baugrampens barbord side. Men da samme robotkamera filmet to måneder, senere, var innretningen fjernet. På filmen ser at kameramannen slår over fra sort/hvitt til farge, zoomer så inn mot innretningen, tydligvis overrasket over det han ser. Det ses tydelig en firkantet dings festet på en plate.

Havarikommisjonen benekter naturligvis eksistensen av denne innretningen og
hevder sågar at man aldri hadde vært inne på bildekket og at man derfor ikke
kunne bevise at rampen var blitt brutt opp. Men senere i desember blir det
vist hvordan dykkere tar seg inn med kamera og filmer 20 meter inne på
bildekket og studerer baugport, rampe, hydrolikksylindre og vaiere. Alt dette beviser at rampen slett ikke kan ha stått åpen, slik kommisjonen hevder. Derfor sank ikke båten pga. at vann kom inn på bildekk. Skipet ble bombet i senk.

Vi har altså med en løgnkommisjon å gjøre!

Skipet ble så bokstavelig talt dekket over av betong - et symbol på den tilsløring som har funnet sted fra politiske, militære og ettereningsmessige myndigheter. Så lenge betongarbeidet pågikk ble all uønsket dykking forhindret på havariplassen. Like logisk som all den forøvrige tildekkingen som har skjedd i denne saken. Også rikspolitikere, som helt klart visste mer enn de ga seg ut for, viste samme unnvikende opptreden og holdning. Ingen topp-politikere har villet møte representanter for Estonia-ofrene.

Lars Adelskog spør til slutt i artikkelen om det er slik, at om de som har makt til å skjule massemord, slik at det ikke blir utredet og avslørt - også anvender den makten - skal disse da bedømmes annerledes enn de som utøvet massemordet?


Atle Johan Løvaas.

back to top

nb: se intervju med Atle om hans behandlinger mm på youtube ved å klikke her 

 

The Patriot Act.

Jeg har ikke truffet ett eneste menneske som i dette landet vet at USA for
tiden styres av unntakslover. Ingen har hørt om The Patriot Act - eller
patriotloven. De fleste blir bare lattermild og aner ikke hva jeg snakker om
- ser rart på meg og trekker på skuldrene: "Patriot Act - hva er det for noe?

Patriot Act er en unntakslov som ble vedtatt kort tid etter 11. september.
Den setter den amerikanske grunnloven totalt til sides og gir presidenten
nærmest diktatorisk makt. Den personlige frihet til den enkelte borger i USA, er med denne loven fullstendig pulverisert. Loven er en såkalt anti-terrorlov - som skal virke "forebyggende"(!) mot nye terrorangrep. Dette gjøres enkelt og greit ved at man terroriserer sit eget folk.

Loven skal være tidsbegrenset men kommer selvfølgelig til å bli forlenget
etterhvert som nye "terrorangrep" oppstår. Med tanke på at 11. september er
utført av Bush-administrasjonen selv, skulle det ikke være vanskelig å sette
i gang små kinaputter av noen terrorangrep, strerke nok til å forlenge loven
etterhvert - slik at den til slutt blir permanent - slik planene naturligvis har vært hele tiden.

Loven var ferdig utarbeidet av "justisminister" John Ashcroft i god tid før angrepet, men Kongressen fikk ikke en gang lov til å lese gjennom loven på forhånd, før det i all hast måtte holdes avstemning. Dette bekrefter
kongressmedlemmet Ron Paul fra Texas, som var en av de to medlemmene som stemte mot loven. Den andre er den modige fargede kvinnen Cynhia McKinney, fra Georgia - som mer enn en gang har "talt Roma midt imot!.

Men det er ikke første gangen at et slik panikkartet knep har vært tatt i bruk, for å knø et lovverk gjennom med lynets hastighet. Det samme gjorde de i 1994, under en president som visstnok kalte seg demokrat, da et stort anti-kriminalitet-lovverk, gikk gjennom kvernen i samme tempo.

Men det frekkeste knepet som noengang har vært brukt, er likevel da
Kongressen i 1913 - "vedtok" grunnleggingen av The Federal Recerve Bank Act, en bank som verken er føderal (statlig) - eller har noen som helst reserve. Banken er tvers gjennom privat. Men de fleste mennesker - også amerikanere - tror at dette er den amerikanske statens bank. Sannheten er at USA slett ikke har noen statlig eid bank, i det hele tatt. Alt er privat.

The Federal Bank Act - ble det hold avstemning på - den 23. desember 1913 - mens 90 prosent av representantene i Kongressen, var reist hjem på juleferie. Så USA har gamle og gode demokratiske tradisjoner.

Jeg skal få lov til å ta med et sitat fra keiseren selv - som nå ofte omtales som enten "W" eller "M" - (en omvendt "W") Vi vet at Illuminati elsker å snu tingene på hode. Den såkalte Zwastikaen - hakekorset - er også et positivt symbol som Hitler snudd opp ned på - eller vridde motsatt vei.

Sitatet er som følger:

"Jeg trenger ikke å forklare hvorfor jeg sier ting. Det er det som er det
interessante ved det å være president. Kanskje trenger noen å forklare meg
hvorfor de sier forskjellige ting - men jeg føler ikke at jeg skylder noen - noen som helst forklaring".


Kloke ord fra en naken keiser - med bare en hjernecelle!

Så til noen av de mest groteske punktene i Patriot Act:

FRIHET TIL ASSOSIASJON: Regjeringen kan overvåke med kamera religiøse og politiske instutisjoner uten mistanke om kriminell aktivitet, til bruk i
undersøkelse av terror.

FRIHET TIL INFORMASJON: Regjeringen har holdt lukkete møter om innvandrere og har fengslet hundrevis av mennesker i all hemmelighet uten tiltale og har oppfordret offenlig ansatte til å nekte å oppgi offentlige opplysninger -
som folket har krav på.

FRIHET TIL Å TALE: Regjeringen kan anklage bibliotekarer eller andre med
tilgang til lagret informasjon - hvis de så mye som forteller til noen - at
regjeringen har vært til stede og gjort hemmelige undersøkelser om terror - i deres filer og magasiner.

RETT TIL LOVLIG REPRESENTASJON: Regjeringen har rett til å kameraovervåke enhver samtale mellom advokat og innsatt - i ethvert amerikans statlig eller føderalt fengsel - samt å kunne nekte enhver amerikansk borger advokathjelp i retten.

FRIHET FRA UFORNUFTIGE UNDERSØKELSER: Regjeringen kan undersøke og beslaglegge enhver amerikaners dokumenter, aviser og andre effekter - uten begrunnelse for å kunne utføre sitt arbeid mot terror.

RETT TIL HURTIG OG OFFENTLIG RETTERGANG: Regjeringen kan definitivt fengsle enhver amerikaner - uten rettsak.

RETT TIL FRIHET: Amerikanere kan fengsles uten tiltale - eller uten å være
istand til å skaffe frem vitner i sin sak.

RETT TIL Å BLI RANSAKET I SITT HJEM:  Enhever amerikaner kan bli ransaket i sitt hjem, hvis mistanke om terror er til stede. Politiet behøver ikke
engang fortelle dem at det er de som har vært der, etter rotet.

RETT TIL Å BLI MISTENKT: Enhver politiinstans - statlig eller føderal - har
rett til å overvåke enhver amerikansk borgers internettrafikk og e-mail -
ved mistanke om terror. Dette gjelder også rett til å avlytte mobiltelefoner - uten ransakningsordre.

RETT TIL HURTIG OG EFFEKTIV Å BLI ØKO-ETTERFORSKET: Enhver som driver for seg selv med egen næringsvirksomhet, har rett til å bli ransaket på sin arbeidspass for økonomisk svindel til enhver tid. Arbeidet med å rydde opp
og å erstatte ødeleggelser av oppbrutte skap og skuffer, må den næringsdrivende selv stå for.

RETT TIL Å BLI OVERVÅKET DØGNET RUNDT: CIA har nå rett til å operere innenfor landets grenser for å spionere på hvem som helst av sine egne borgere. Etter lov innført av Ashcroft den 13. november 2001 (13-tallet er ikke tilfeldig) - har CIA lov og plikt til å dele opplysninger og akter med lokale politimyndigheter - og visa versa. CIA har naturligvis spionert på egne borgere i årtier - men det nye er at det nå er lovlig å anvende fruktene av disse spioneringene - i retten!

USA har mistet sin grunnlov og landet styres av lover som ville fått Hitler og Stalin til å rødme av forlegenhet. Amerika har nå - på papiret - de lover som Hitler og andre despoter måtte klare seg uten. De bare gjorde det - uten skrevne lover.

Enhver som reiser til USA har merket en forferdelig endret kultur på alle flyplasser. Flyselskaper som SAS, må i dag oppgi passasjerlister til amerikanske myndigheter, på alle sine landinger. Vi merker også på norske flyplasser en tilstramning og mistenkeliggjøring av vanlige mennesker - som nå gjøres til potensielle terrorister. Taktikken er klar: Skap angst - for et hvert folk som styres med angst, et et lett folk å styre.

En vitsetegning fra Nexus viste engang to poliser som står på trappen og ringer på døren i et hus. Husmoren åpner døren og ser forskremt opp på de to uniformerte polisene, hvorpå de to sier:

"Vi ville bare kontrollere at dere var redde nok".

Atle Johan Løvaas

 


hør foredrag/les via pc-en i eng.tekst om temaet om DET STORE BEDRAG:

"creating money out of nothing" - about  the Federal Reserve System - Lecture by G. Edward Griffin - same for real Player | the lecture in text | download the soundfile in mp3 - 10,7 mb |

english soundfile in realAUDIO about the "money-masters" /moneymakers |  same for WINDOWS mediaplayer |

back to top