Vaksiner:

Sykdomsbekjemper eller dødsmaskineri?

Av Atle Johan Løvaas, august 2006.

 

I 1871/2 ble 98 prosent av Englands befolkning mellom 2 og 50 år vaksinert mot kopper (smallpox), og landet gjennomgikk deretter det verste utbrudd av kopper med 45.000 døde. (Don`t get stuck: Hanna Allan).

I Tyskland hvor 96 prosent var vaksinert, døde der i samme periode 125.000 mennesker av kopper. (Don`t get stuck: Hanna Allen).

I Japan ble der mellom 1886 og 1892 gitt ca. 25.5 millioner koppervaksiner inklusive revaksiner. Dvs. to tredjedeler av befolkningen var revaksinert i følge loven av 1872. I løpet av de 7 årene fra 1886/92, ble der rapportert om 165.774 tilfeller av kopper, og 28.979 dødsfall. (Eleanor MCBean: Poisoned Needle).

I Tyskland, med tvungne vaksinasjoner mot difteri i årene 1940 til 1945, gikk tallene på difteri opp fra 40.000 til 250.000, etter vaksinene. (E. McBean P.N.).

I 1958 økte antallet polioutbrudd i USA med 43 prosent mot året før, til tross for at 52 millioner mennesker var vaksinert tre ganger (E. McBean: P. N.).

.................................................................................................................................

Statistikk USA 3. april 1954 10 juli 1954

 

Årlige tilfeller før vaksine etter vaksine

Vannkopper 6.684 13. 515

Meslinger 4.056 13. 913

Kusma 2.182 5. 196

Skarlagensfeber 1.256 2. 295

Syfilis 828 1. 631

Totalt av alle 48 regist. sykd. 19. 997 47. 070

(Eleanor McBeal: Poisoned Needle s.63).

.................................................................................................................................

Statistikk fra England og Wales som viser nedgang i sykdommene uten bruk av vaksiner, (Eleanor McBean Poisoned Needl).

20 årsperiode Meslinger Skarl.feber Kikhoste Difteri

1861-1880 1.062 1.973 1.344 932

1881-1900 1.149 585 1.104 838

1900-1920 877 197 684 504

1920-1940 297 50 294 293

1941-1948 62 69 121 105

.................................................................................................................................

Økning av andre sykdommer fra 1888-1958 (Eleanor McBeal).

Sykdommens navn Økning i prosent:

Sinnssykdommer 400 prosent

Kreft 308 prosent

Anemi, blodmangel 300 prosent

Epilepsi 397 prosent

Nyresykdommer 65 prosent

Hjertesykdommer 179 prosent

Diabetis (tross inntog av insulin). 1800 prosent

Poliomyelitis 680 prosent

.................................................................................................................................

The Chicago Daily News 5. mai 1959 skrev: "Dr. Jonas Salk forsvarte tirsdag sin poliovaksine mot angrep fra Verdens Helse Organisasjon (WHO)" Samme avis skriver videre den 28. mai 1959: "En av skaperne av den nye polio-vaksinen, Sabine-vaksinen, som tas gjennom munnen (oralt), sa onsdag at den tidligere bruken av Salks vaksienesprøyte, hadde i Israel "liten eller ingen effekt". Dr. Herald R. Cox, ved Lederle Laboratories, som selv forsøker å markedsføre den nye Sabine vaksinen, fremstilte Salks vaksine som ineffektiv, ved en rundebordskonferanse ved Minnesota State Medical Assosiation." Cox sa videre, "at en konfidensiell rapport om Salks poliovaksine, viste at 90 prosent av alle barn under 6 år i Israel, fikk Salks vaksiner via sprøyter. Men sykdomen ble likevel en epidemi", sa han. "Det er helt tydelig at vaksinen var mislykket," sa Cox til slutt. (E. McBean, Poisened Needle s. 207).

I USA oppdaget to virologer i 1960 at begge typer poliovaksiner var forurenset av et SV40-virus, som forårsaket kreft hos dyr samt forandringer i menneskets cellevevs-strukturer. Millioner av barn over hele verden har fått denne vaksinen. (Medical Journal of Australia 17/3 1973 s.555).

I 1977 slo skaperen av poliovaksinen, dr. Jonas Salk, sammen med andre forskere fast at massevaksinasjoner av polio, var årsaken til de fleste tilfeller av paralytisk polio over hele USA, siden 1961. Dr. Salk sa: "Levende virusvaksiner mot influensa og paralytisk polio, kan i allefall forårsake den sykdommen som den var ment å beskytte mot." (Science 4/4/77 Abstracts).

 

Dr. A. Sabine, skaperen av den andre poliovaksinen, gitt gjennom munnen, og som angivelig skulle være så mye bedre og sikrere, sa i et foredrag for italienske leger i Piazenzia den 7. desember 1985: "Offiselle data viser at vaksinasjoner foretatt i stor skala i USA, har mislyktes i å oppnå en signifikant forbedring av de sykdommene, som vi antok ville føre til beskyttelse."

I 1967 ble Ghana erklært fri for meslinger av WHO, etter at 96 prosent av befolkningen var vaksinert. I 1972 opplevde Ghana sitt verste utbrudd av meslinger med høyest dødelighet noensinne. (Dr. H Albonico MMR Vaccine Campaign in Switzerland, March 1990).

Mellom 1970 og 1990 var der i Storbritannia 200.000 utbrudd av pertussis (kikhoste) blant fullt ut vaksinerte barn. (Community Disease Surveillance Centre, UK).

I India i 1970 ble 260.000 mennesker vaksinert mot tuberkulose, og undersøkelser viste at der var flere syke blant de vaksinerte, enn blant de ikke-vaksinerte. (Lancet 12/180 s. 73).

I 1978 viste undersøkelse i 30 av USAs stater, at mer enn halvparten av alle barn med meslinger var forsvarlig vaksinert.

(The People`s Doctor, Dr. R. Mendelsohn).

I Sverige ble vaksinering mot kikhoste avskaffet i 1979, pga. sin ineffektivitet. Av 5.140 tilfeller i 1978, var hele 84 prosent vaksinert tre ganger. Svenskene opplevde at der var mer kikhoste blant de vaksinerte, enn ikke-vaksinerte. (BMJ 283:696-697, 1981).

I USA steg prisen pr. DPT-vaksine fra 11 cent i 1982, til 11.40 dollar i 1987. Produsentene av vaksinen satte tilside 8 dollar pr. skudd, for å dekke kostnadene til foreldre med hjerneskadde barn, eller til barn som døde av vaksinene.

DPT=difteri/pertussis/tetanus=difteri/kikhoste/stivkrampe).

(The Vine, utg. 7 jan. 1994 Nambour, Qld).

I februar 1981-utgaven av Journal of the American Medical Assosiation sto det at 90 prosent av alle leger innen eldreomsorgen og 66 prosent av alle leger innen barsel, avstod fra å la seg vaksinere mot rubella, (røde hunder).

I Oman oppsto der i 1988/89 polioutbrudd blant tusenvis av fullt ut vaksinerte barn. Områdene med høyest sykelighet hadde høyest dekning av vaksiner. Områder med lavest vaksinasjonsdekning hadde lavest sykelighet.

(Lancet 21/9/91).

I 1990 viste undersøkelser i England, blant 598 leger, at 50 prosent av dem avsto fra å la seg vaksinere mot hepatitt B til tross for at de selv tilhørte en høy risikogruppe. (British Med. Jnl 27/1/-90).

I 1990 skrev the Journal of Medical Assosiation: "Til tross for at mer enn 95 prosent av alle skolebarn i USA er vaksinert mot meslinger, så oppstår der stadig store utbrudd av meslinger i våre skoler, og de fleste tilfeller i denne undersøkelsen, viser at dette skjer blant barn som tidligere er vaksinert". (JAMA,21/11/90).

Fra juli 1990 til november 1993, registrerte US Food and Drug Administration (FDA) hele 45.072 alvorlige reaksjoner som følge av vaksiner. FDA innrømmet at dette tallet representerte bare ca. 10 prosent av realiteten fordi de fleste leger nok avsto fra å rapportere om vaksineskader. Med andre ord så dreier det seg om en halv million årlige alvorlige skader etter vaksiner.

(National Vaccine Information Centre 2. mars 1994).

I the New England Journal of Medicine i juli 1994, sto der at studier viste at over 80 prosent av alle barn under fem år med kikhoste, var fullt ut vaksinert.

 

Den 2. november 2000 besluttet den amerikanske legeforening the Assosiations of American Physicians and Surgeons (AAPS), etter avstemming på sin 57. årlige kongress i St. Luois, at foreningen skulle sende en resolusjon om å få slutt på obligatoriske vaksinasjoner på barn. Avstemningen var enstemmig, uten en eneste nei-stemme.

Ledsagerstoffet squalene, som er en olje tilsatt antraksvaksinen (miltbrann) forårsaker autoimmune sykdommer, hvor kroppen angriper seg selv og kan være livstruende. Militære leger har hemmelig sprøytet inn squalene (pluss antraks) i vaksiner gitt til personalet i hæren, marinen og luftforsvaret. Ett av ofrene i denne eksperimenteringen er, blant tusenvis av andre, en sersjant i hæren, hvis lillehjerne skrumpet inn til han ikke lenger kunne verken gå eller skrive navnet sitt. Tusenvis av soldater i den første Irak-krigen i 1991 er døde etter disse nazi-lignende eksperimentene. Amerikanerne utvikler fortsatt vaksiner med squalene brukt mot sivilbefolkningen. Alt dette benektes av amerikanske militære myndigheter, The Department of Health and Human Service, og ikke minst av produsenten. (Prisbelønnet journalist Gary Matsumoto i boken "Vaccine-A" fra 2004, som har skapt furore i USA, hvor flere ledende militære toppfolk har uttalt seg med avsky. Blant dem USAs mest dekorerte soldat, Col. David H. Hackwood, pensjonert fra US Army).

 

Nedenforstående er plukket fra Nat. Doc. homøop. Patrick Rattigams bok "Vaksiner - femti ting som legen glemte å fortelle deg," og fra E. McBeans, Lynn McTaggerts og Viera Sheibners bøker, pluss egne kommentarer.

 

Koppervaksinen.

Kopper skulle vært utryddet rundt 1870, hvis ikke Edward Jenner (oppfinneren av vaksinen) hadde tvunget vaksinen på barn i 1867, noe som førte til den største epidemi med høydepunkt i 1872 med 45.000 døde. (Pat Rattigan).

Den engelske hæren tok vel vare på sine soldater og vaksinerte dem både en, to og tre ganger. Statistikken blant soldatene i hæren var likevel denne:

I 1888 var der 72 tilfeller av kopper og 21 døde.

I 1890 var der 207 tilfeller og 78 døde.

I 1900 var der 246 tilfeller og 113 døde. (Eleanor McBean).

Edward Jenner var ikke lege men apoteker og frimurer og tjente seg styrtrik på vaksiner. Han tok serum fra syke dyr (horse pox/hestekopper) og sprøytet det inn i mennesker, og postulerte for den medisinske verden at dette skulle immunisere mot kopper på mennesker. Resultatet var kreft og død over en lav sko. Kreft på denne tiden var en sjelden sykdom. Jenner ble likevel et ikon innen den medisinske verden og regnes som vaksinens far. Han førte aldri statistikk over sine medisinske eksperimenter. (E. McBean: Poisoned Needle).

 

Jenner injiserte også sin egen 18 måneders gamle sønn, den 14. mai 1796. Sønnen var syk hele sitt liv og døde av tuberkulose 21 år gammel.

(Eleanor McBean Poisoned Needle s. 29).

I 1810 skrev the London Medical Observer at av 535 tilfeller av kopper etter vaksinasjoner - der Jenner selv hadde vært med å utføre vaksinene - og der alle navn og myndighetspersoner, som var med å rapportere, var nevnt i detaljer - ble der rapportert om 97 dødsfall av kopper blant de vaksinerte og 150 tilfeller av alvorlige skader. Ti av dem var medisinere, inklusivt to professorer i anatomi. (Eleanor McBean Poisoned Needle s. 36).

 

For å teste ut effektiviteten av naturlig immunisering kontra vaksiner, utfordret en ikke-vaksinert stab fra Kingston Clinic seks vaksinerte leger til å jobbe sammen med dem ved et kopperisolat. Legene hadde god grunn til å avstå tilbudet. (Pat Rattigan).

AIDS-tilfellene økte i Brasil, Haiti, Burundi, Rwanda, Tansania, Zaïre, Zambia, Uganda og Malawi - i takt med økningen av koppervaksinene. (Pat Rattigan).

Poliovaksinen. (Poliomyelitis).

Amerikanske helsemyndigheter vurderte omlegging av vaksinepolitikken etter at de innså det faktum, at alle tilfeller av polio skyldes poliovaksinen. (P.R.).

Bernhard Reis, engelsk professor ved Cornell University, som var "en energibunt av en atlet," ble lammet av polio en måned etter at hans baby ble lovmessig pålagt poliovaksine. (Pat Rattigan).

Kay McNeary ble tildelt 1.1 millioner dollar i erstatning, etter at hun ble lam av polio, etter å ha skiftet bleie på sitt nylig poliovaksinerte barn. (Pat. Rattigan).

Dr. Sherri Tennpenny skriver: "Der er stor fare for at den kjemiske suppen som man kaller vaksiner, kan komme seg direkte inn i hjernen. Øverst i nesepassajen fins et papirtynt bein som kalles den cibriforme plate. Her passerer luktenerven (nerv. olphactorius) gjennom et hull direkte fra hjernen og bringer med seg molekyler som informasjon til hjernen. Dette kalles lukt. Denne olfaktorietrakten har lenge vært kjent som en mulig innfallsport av mikrober (og amalgangass) til hjernen." (Sepp Hasslberger i Health Supreme).

Hjernen er også beskyttet ved en hjerne-blod-barriere som består av et tett nettverk av blodårer, som skal forhindre at hjernen mottar mikrober fra blodet. Dette nettverket kan være svekket eller skadet av kjemikalier, noe som gjør det lettere for hjernen å bli infisert av mikroorganismer. (Egen kommentar).

Også fettlaget rundt nervene, el. Myelinlaget, kan være svekket som følge av kjemikalier, blant annet fra vaksiner. Dette gjør det dermed lettere for andre mikrober å trenge inn i sentralnervesystemet ved neste korsvei. Dette ser en stadig ved MS-pasienter med dårlig myelinlag. De blir fort utsatt for nye infeksjoner, som skaper nye "Schub," dvs. forverrelse av tilstanden. Disse forverrelsene kan være forbigående, dersom kroppen selv klarer å kvitte seg med mikrobene etterhvert. Men ofte fører det bare til permanent forverrelse - også fordi tap av myelin skaper kortslutning i nervesystemet. (Egen).

Millioner av barn på 50-60-tallet fikk enten Salk-poliovaksinen direkte inn i blodet - eller gjennom munnen - som Sabine-vaksinen. Begge typer vaksiner var forurenset av det kreftfremkallende SV40-viruset. (Pat Rattigan).

Dr. F. Klenner, selv polioforsker i USA, sa det slik: "Mange hevder i sitt stille sinn, at både Salk- og Sabine-vaksinene, som begge er laget av nyrevev fra aper, har vært den direkte årsaken til den store økningen av leukemi (blodkreft) i vår befolkning." (Pat Rattigan).

The Lancet rapporterte om en økning av paralytisk polio i Oman, blant fullt ut vaksinerte barn. Vaksinelobbyen hevdet derimot at det som trengtes, var en økning av vaksinedosene ved barnas fødsel, samt ved sjette, tiende og fjortende uke. I tillegg skulle dosene økes også ved andre vaksiner på senere tidspunkt.

Tuberkulosevaksinen. BCG.

I sin bok Pour La Libere skriver M. Marcel Lemaire: "Det franske Pasteur-instituttet ble i sin tid opprettet ene og alene for å selge vaksiner mot hundegalskap. (rabies) Siden har dette instituttet produsert vaksiner for milliarder av frank og har fulgt sine egne skatteregler, ved enkelt og greit ikke å la seg registrere som firma. Hver gang myndighetene har laget lover som gjør vaksineringene obligatorisk, har prisene steget med rakettfart. I 1951 kostet to ampuller difteri og tetanus 12 frank, og i 1953 kostet de 510 frank." Han skriver videre: "Også tuberkulosevaksinen steg 40 ggr. i pris. Det samme skjer i andre sammenhenger, hvor f.eks. et syntetisk hormon kan fremstilles for 30 dollar pr. halvkilo - og selges for 50.000 dollar." (Sepp Hasslberger)

Da det narkotiske stoffet kalt "Valium" ble lansert som "legemiddel" på 70-tallet, kostet det 2 dollar pr. kilo å fremstille. Det ble solgt videre for 20 tusen dollar pr. kilo. (David Icke).

De fleste land bruker den såkalte Heafs test for å påvise sensitiviteten overfor tuberkulose. Ulikt alle andre tester, skal et negativt resultat bety at barnet ikke er bærer av antistoffer mot tuberkelbacillen. Imidlertid er testen forbundet med notorisk usikkerhet. Selv The American Academy of Pediatrics advarer sine medlemmer om at testen viser både falsk positivt og falsk negativt resultat.

Videre heter det at ingen lenger er sikker på hva en positiv test egentlig betyr. Det kan bety at man er immun mot tuberkulose, eller at man har hatt infeksjoner tidligere, eller det kan ganske enkelt bety at man er allergisk mot selve testen.

I en studie ved britiske skoledistrikter, hvor 92 prosent var testet med Heafs test, var de fleste distriktene enige om hva de skulle gjøre med 0-graden, (som viste svært liten reaksjon, og hvor det anbefaltes vaksinasjon). Også ved grad 3 og 4, som viser en uttalt reaksjon, var enigheten stor (hvor de ble anbefalt å ta kontakt med sykehus før de ga skuddet). Uenigheten oppsto ved grad 2 - hvor omlag en tredjedel av distriktene anbefalte ingen vaksine, og hvor omlag to tredjedeler anbefalte å sende dem videre til sykehuset for undersøkelser, før skuddet ble gitt. Bare ett distrikt anbefalte vaksine på dette stadiet av testen. (BMJ 92;302). I tillegg til uenigheten om hvilken gruppe som trengte vaksiner med levende bakterier, eksisterer der en grunnleggende tvil om dens effektivitet. I ti kontrollerte forsøk fra hele verden, siden 1930, viser klart at BCG-vaksinen, som beskyttelse mot tuberkulose, har variert fra null til 80 prosent i virkning. (Medical Monitor 5. juni 1992).

Problemet med BCG-vaksinen er at den bare kan begrense multipliseringen og spredningen av tuberkelbakteriene. Den kan ikke forhindre infeksjon hos folk som allerede er blitt utsatt for bakterien. Der er faktisk økende bevis for at BCG-vaksinen fører til bedre beskyttelse mot leprabacillen, enn mot tuberkelbasillen, spesielt i den tredje verden, hvor tuberkulosen fortsatt er levende. I en stor afrikansk undersøkelse i Malawi, hvor 83 tusen mennesker var vaksinert, konkluderte de med at halvparten ble beskyttet mot lepra, mens ingen viste signifikant beskyttelse mot tuberkulose. (The Lancet 1992; 339: 636-39).

The London School of Hygiene and Tropical Medicine gjennomførte en spesialanalyse og fant ut at vaksinen bare var effektiv i 22 prosent av alle tilfellene i Kenya, og i 20 prosent i enkelte områder av India. Den totale effektiviteten varierte fra null til 80 prosent, verden rundt. Dette fordi variasjonen av bakteriestammene er stor, og de genetiske, ernæringsmessige og miljømessige forskjeller varierer enormt. (The Lancet, 1995; 346: 1339-54).

 

DPT-vaksinen. (Difteri, pertussis, tetanus).

Hvor ofte har man ikke hørt at difteri ble utryddet i England før krigen "takket være vaksiner?" Men det vi ikke blir fortalt er dette: I Frankrike på samme tidspunkt, med akkurat den samme vaksinen, førte dette til 150.000 alvorlige tilfeller av difteri med 15.000 dødsfall i årene 1941/46. I Sverige hvor man ikke vaksinerete noen, var der heller ingen dødsfall i 1938/39. (Lionel Dole).

Kikhostevaksinen (pertussis) er laget av slimhinne fra infiserte barn, dvs. barn med pertussisbakterien i seg, tilsatt: formaldehyd, aluminium og kvikksølv. (Patrick Rattigan).

Lynne McTaggert skriver i boken: "What Doctors Don`t Tell You" Sitat: "Da kikhosteutbruddene pågikk, var over halvparten av ofrene allerede vaksinert. Professor Gordon Stewart rapporterte at ved en studie av kikhostetilfellene i 1974 og 1978 i USA og Kanada, var fra en tredjedel til halvparten av dem som fikk sykdommen fullt ut vaksinert. Da han studerte nær opp mot 2000 spedbarn med kikhoste, fant han ut at i to tredjedeler av tilfellene, hadde barna fått sykdommen av sine søsken som var vaksinert." Det slo dr. Stewarts at: "ingen beskyttelse av vaksiner er mulig å demonstrere, til tross for det faktum at det er hele befolkningen vaksinene er ment å beskytte, de samme som vanligvis er truet av en sint - men likevel som oftest ufarlig sykdom."

Dr. Stewart konkluderte: "Effekten av de nåværende vaksinerings-programmene skal være å forhindre den eneste høyrisikogruppen som fins, nemlig barna, i å få både bivirkningene av vaksinene - og selve infeksjonen."

Etter hans syn er risikoen for at barna skal få hjernehinnebetennelse med permanent hjerneskade fra selve sykdommen kikhoste: 1 til 38.000, mens det er snakk om 1 til 25.000, blant dem som får skadene etter kikhostevaksinen.

 

Leger i England fant ut at da der var en pause i kikhostevaksineringene tidlig på 70-tallet, så gikk antallet av de alvorlige tilfellene ned. (L. McTaggert).

Etter at der i USA ble vist en kritisk dokumentar om vaksiner, falt antallet av de som lot seg vaksinere. Myndighetene påsto da at antallet økte i takt med nedgangen av vaksinene. Men da den tidligere FDA-virologen dr. J. Antony Morris analyserte 41 tilfeller av såkalt kikhoste, hadde bare fem virkelig fått pertussis, og alle disse var vaksinert. Det samme skjedde i Wisconsin, hvor de fleste pasientene slett ikke hadde kikhoste. Alle som virkelig hadde kikhoste, var tidligere vaksinert. (L. McTaggert i intervju med dr. Stewart).

I løpet av den landsomfattende kikhosteepidemien i 1993 i USA, fant en gruppe forskere ved barnesykehuset i Cincinnati i Ohio ut at epidemien for det meste oppsto blant barn som hadde gjennomgått fulle serier med kikhostevaksiner. (DPT). (Samme intervju).

Omlag 30 prosent av disse barna var innlagt på sykehus, til tross for at epidemien ikke krevde liv. Og fordi mange av de syke barna var mellom 19 måneder og seks år, var de vaksinert relativt nylig. Selv legene ble da enige om at vaksinene - bestående av hele celler fra pertussisbakterien - ikke førte til noe langtidsbeskyttelse. (Fra samme intervju).

I Storbrtannia steg tilfellene til "nesten ufattelige høyder," skrev professor Stewart, da epidemien pågikk i 1978/79. Disse tallene var ment å skulle bevise sammenheng med nedgang i antall vaksinasjoner, og ble fulgt opp med stor publisitet. Det var bare det at antallet tilfeller økte i alle aldersgrupper, også blant dem som hadde fått en høy prosentandel vaksiner. (World Medicine 1984 s.19).

Dr. Antony Morris sa i en edsavleggelse foran The Subcommittee on Investigations and General Oversight i mai 1982: "Selv i de beste tidene, når kikhostevaksinene virker, har de bare vist seg å virke på mellom 63 og 93 prosent av tilfellene, noe som er en oppsiktsvekkende høy prosentvis forskjell." Andre kilder fra Sverige og Italia viser respektivt 48 og 36 prosentvis effektivitet. (Lynne McTaggert).

En ny såkalt "ikke-cellulær" kikhostevaksinevariant, som nå er tilgjengelig, hvor kikhostetoksinet er inaktivert av hydrogenperoxid - for å gjøre den sikrere - har heller ikke vist seg stort bedre. Også denne varianten har vært testet ut i Sverige og vist at en femtedel av de vaksinerte fortsetter å utvikle kikhoste, selv etter tre skudd. På sitt beste viste den seg å virke på ferre enn tre fjerdedeler av tilfellene. (New England Journal, 1995; 333: 1045-50).

Også ved The Mayo Clinic I USA har vitenskapsfolkene, som jobber med kikhostevaksinen, forklart at de ikke helt forstår hvor mye pertussistoksiner der skal til for å beskytte barna. Selv de med høye verdier av antistoffer i blodet, ser ut til å fortsette å utvikle kikhoste. (The Lancet 1996; 347: 209-10).

Dr. Archie Kalokerinos, forfatteren av boken "Vaccine Researcher" (Natural Health Convention, Stanwell Tops, NSW, Australia 1987) skriver: "Den verste vaksinen av alle er kikhostevaksinen, som er ansvarlig for en mengde dødfall og for at mengder av barn lider av irreversible hjerneskader."

En studie fra Holland viste at, av 540 spedbarn, fikk hele 512 alvorlige raksjoner etter DPT-vaksinen. (Pat Rattigan).

I England har der oppstått 30 tusen tilfeller av difteri de senere årene, blant DPT-vaksinerte barn. (Pat Rattigan).

 

En studie ved University of California viser at ett tusen tilfeller av krybbedød hvert år - skyldes DPT-skudd. (Pat Rattigan).

Dr. Robert Mendelsohn, barnelege, sier at nær inn på ti tusen tilfeller av krybbedød årlig i USA, skyldes rutinemessige vaksineringer av barn. Han sier at pertussisvaksinen er en av de verste.

Dr. Michael Weiner fastslo i 1986: "Flere har dødd hvert år av krybbedød enn det totale antall AIDS-tilfeller siden 1981, skjønt lite penger har vært bevilget til forskning på muligheten av å se sammenhenger mellom krybbedød og DPT-vaksiner."

Begrepet autisme ble skapt av den amerikanske psykologen Leo Kanner på 40-tallet, for å beskrive et nytt syndrom som oppsto i kjølvannet av USAs kikhoste-programmer. Etter krigen okkuperte USA Japan og tvangsvaksinerte alle barn. Det første tilfellet av autisme ble oppdaget der i 1945. I Storbritannia ble vaksinene etterfulgt av autisme i stor skala på slutten av 50-tallet. Den første autismeforeningen i Storbritannia ble dannet i 1962. (Pat Rattigan).

Amishfolket i USA har i følge loven rett til å avstå fra vaksiner av religiøse grunner. Statistisk sett skulle de hatt 134 autistiske barn, hvis en skal legge USAs gjennomsnitt till grunn. Amishfolket har bare 3 (tre) autistiske barn. Ett ble innført fra Kina, som adoptivbarn og ble vaksinert både ved utreise fra Kina og ved innreise til USA. De to andre barna er av foreldre som lot seg overtale til å vaksinere barna sine. (Reidunn Jacobsen, Adresseavisen).

USA har ikke noe lovverks om obligatoriske vaksiner, uansett tro eller etnisk tilhørighet. Likevel sier myndighetene at de har loven på sin side, når de tvinger hele 44 vaksiner i alle barn. Der sitter i dag ca. femti foreldrepar i amerikanske fengsler, fordi de nekter å la sine barn vaksinere. Alex Jones, www.prisonplanet.com

MMR. Mumps/Morbillinum/Rubeola (Kusma, meslinger, og røde hunder).

Japan forbød MMR-vaksinen i 1993, og krybbedøden stupte med 80 prosent. Forskere fant ut at krybbedøden skyldes at ryggmargen i nakken blir vridd i mageleie, og at lungenerven som kommer ut fra fjerde nakkevirvel blir avklemt, og barnet kveles. Vaksinene gjør at ryggmargen i nakken hovner opp, og der oppstår ren plassmangel. Dette gjør vaksinen til den primære dødsårsak, mens mageleie og vridning av nakken, som er helt naturlig, blir sekundær dødsårsak og uløser Sudden-Infant-Death (SID) - krybbedød. (Viera Scheibner).

Dr. Viera Scheibner er australsk seniorforsker og en av verdens fremste motstandere av vaksiner, og har viet hele sitt liv mot vaksineskammen. Hun skriver om MMR-vaksinen: "Den dynamikken som fins mellom Autistic Syndrom Disorder (ASD) og MMR-vaksiner i Japan, viser en helt klar sammenheng, nemlig at introduksjonen av MMR-vaksinen i 1989, ble etterfulgt av et høyt antall ASD (85.9) og et tilsvarende fall i antallet av ASD, ved nadtrapping av bruken av MMR-vaksinen i 1990-3 (ned til 55.8)."

Da japanske foreldre i 1988 fikk velge om de ville vaksinere sine barn enten fra tre måneders alder, eller vente til barnet var fire år, valgte mange uvitende foreldre å vaksinere barna sine ved tre måneders alder. De lave krybbedødstallene hadde økt firfoldig i løpet av de siste 13 årene: (Byron Shire Echo, juni 94). Artikkelen siterte prof. Hirishi Nishida ved Tokio Women`s Medical Collage, som sa at "Krybbedodsraten blant barn under ett år hadde økt alvorlig til 0.33 prosent i 1992, sammenlignet med 0.07 prosent i 1980."

Også Shaken-Baby-Syndromet hvor barna ser ut som om de er ristet og mishandlet, har blå flekker og "en beinstruktur av gummi," er knyttet til vaksineskader. Mange foreldre er uskyldig blitt kriminalisert og satt i fengsel for å ha mishandlet sine barn, mens det i virkeligheten er vaksinene som er årsaken. Også her i Norge har vi hatt slik en sak, hvor en ung mann fra nordvestlandet ble fengslet. Wenche Foss engasjerte seg i denne saken. (Scheibner/egen).

Mange leger har også beskyldt mødre for å overbeskytte sine barn og det makabre monsterbegrepet "Mönchhausen per proxy" (Mh. pr. fullmakt), har oppsått. Uttrykket stammer fra den tyske eventyrforfatteren med samme navn, som skrev makabre historier om dyr som var delt i to, og hvor han selv satt på en kanonkule som fløy gjennom luften. (Viera Scheibner).

Dette skal etter læreboken være mødre, som av ren overbeskyttelse, til slutt kveler og piner sine barn til døde. Vel kan det hende at slike mennesker fins, men det er jo merkelig at disse har økt i et uforholdsmessig høyt antall, og i takt med vaksineringene. Spørsmålet melder seg derfor om mødrene blir gjort til syndebukker av en legestand, som vil dekke over egne misgjerninger.(Viera Scheibner).

I løpet av en fireårsperiode i England, var 66 prosent av tilfellene av meslinger registrert blant vaksinerte barn. (Pat Rattigan).

I 1986 oppsto der utbrudd av meslinger i Corpus Cristi i Texas, hvor 99 prosent av alle de syke var vaksinert. (Pat Rattigan).

Av barn som var vaksinert mot røde hunder (rubella) utviklet 26 prosent leddgikt. (US Science Magazine).

Undersøkelser vedrørende rubellavaksineringer i USA og Australia, viste en feilrate på omlag 80 til 93 prosent. (Pat Rattigan).

The New England Journal of Medicine rapporterte om at 35 prosent av alle tillfeller av juvenil polyartritt (barneleddgikt) skyltes rubellavaksinen. Database fra årene 1991 til 1998, viser også at 55 prosent av kvinner som er vaksinert mot rubella, har utviklet leddgikt.

Dr. Glen Dettman fant ut at en tredjedel av pasientene med reumatoid artritt (leddgikt) hadde levende rubellavirus i leddene sine.

The Lancet fastslo i en artikkel at vesttyske myndigheter hadde listet opp 27 neurologiske reaksjoner fra kusmavaksiner, inklusivt meningitis (hjernehinnebetennelse), febertokter og epilepsi.

Der er 30 tusen nye tilfeller av epilepsi hvert år bare i England, derav 10 tusen barn. (Pat Rattigan).

Hepatitt B-vaksinen.

Hepatitt B-vaksinen er laget av blod fra mennesker som er infisert av hepatitt B-viruset, noe som kan utvikle AIDS. (Aquired Immune Deficiency Syndrome).

En studie fra The Lancet i 1991, viste en hepatitt B-infeksjonsrate på 20 prosent blant 358 ghambiske barn, som alle var hepatitt B-vaksinerte.

Hib-vaksinen. (Hæmophilus Influenza sero type B).

En studie fra Minnesota viste at den amerikanske Hib-polysaccharide-vaksinen femdoblet risikoen for å få Hib-indusert meningitt.

The Lancet august 1991, rapporterte om ni tilfeller av Hib-indusert meningitt blant Hib-vaksinerte barn. (Pat Rattigan).

En studie av den minst uvirksomme (beste?) Hib-vaksinen, PRP-OMPC, i Los Angeles, fant man en minsket antistoff-respons i takt med vaksinedosens økning. (Pat Rattigan).

Influensavaksiner.

Et postkontor droppet influensavaksinen blant de ansatte, etter at de fant ut at staben var friskere uten. (Pat Rattigan).

Det amerikanske "Influenza Monitoring and Information Bureau" er grunnlagt og finansiert av legemiddelindustrien selv. (Pat Rattigan).

Adventistenes barnehage i Stavanger delte et år opp de ansatte i to grupper, vaksinerte den ene, og lot den andre være. Alle de vaksinerte ble syke. De ikke-vaksinerte var i full jobb. (Kilde: egen pasient).

Av seks hundre influensavaksinerte eldre i Birmingham, førte dette til dobbest så mange luftveissyke pensjonister blant de vaksinerte, enn blant dem uten. (P.R.)

Dr. Robert Mendelsohn slo fast at enhver influensavaksine kunne føre til Guillain-Barre-Syndrom med lammelser.

Influensavaksiner er laget av materie fra influensarammede folk, iblandet mosede hønsefostre, frembrakt ved hjelp av elektrostøt. (Pat Rattigan).

I november 1991 døde en mann fra Chesterfield, innen en time etter injeksjon av influensavaksinen. (Pat Rattigan).

En pasient av meg fortalte at hun hadde vært influensavaksinert hvert år i ti år, og at hun i alle disse årene likevel hadde hatt influensa. Påfølgende år avsto hun vaksinen og fikk ikke influensa - for første gang på elleve år.

Tyfusvaksinen.

Tyfusvaksinen er laget av ekskrementer fra tyfoidsyke mennesker.

(Salmonella thyphus og salmonella parathyphus). (Pat Rattigan).

Koleravaksinen.

WHO har endelig innrømmet, etter utallige koleraskudd at vaksinen er virkningsløs, har frarådet den og sagt at den "ikke er verdt å ha." (P.R.).

Generelt.

Vel vitende, og med mistanke om at effekten av vaksiner inkluderer astma, eksemer, allergier, hjernehinnebetennelser, kreft, leukemie, krybbedød, motor-neuron-disease, barnediabetis og voldelig adferd, osv. osv. - så fortsetter vaksineringer over hele verden som før. (Pat Rattigan).

 

Harris Coulter amerikanske helsehistoriker, skriver i sin bok: "Vaccination, Social Violence and Criminality" Sitat: "Et forholdsvis stort antall av alle de millioner av barn i USA som lider av autisme, og som blir tvangsinnlagt og er retarderte, hyperaktive, dyslektiske eller har ulike former for " vannhode" (hydrocephalus) og utviklingsskader, har sine lyter pga. en eller flere av de vaksiner de har fått imot ulike sykdommer."

Dr. R. De Long skriver: "Siden 1981 har vi nå vaksinert befolkningen med vaksiner fra levende virus i massevis. Slik ukritisk adferd kan være årsaken til at der har oppstått nye sykdommer."

Vi har nå 30 tusen nye sykdommer, og tallet er stigende. Vaksineprodusentene, som opptrer via korrupte byråkrater, politikere og massemedia, har alltid vært i stand til å få innpass med sine varer, etter grusomme dyreforsøk hvor menneskene blir de egentlige forsøkskaninene. (Pat Rattigan).

Dr. J. A. Morris, som er en ledende ekspert på infeksjonssykdommer i USA sier: "Vi får bare høre om hjernehinnebetennelsene og dødsfallene, men der er jo et stort spekter mellom feber og død, og det er alle disse tingene midt imellom, vi aldri får høre noe om."

 

Dr. R. Mendelsohn sa: "Der er nå en voksende teoretisk bevisstgjøring som knytter de siste tiårs vaksineringer, til det enorme antallet økning av autoimmune sykdommer, som rheumatoid arthritis, MS, lymhpoma (lymfekreft) og leukemi (blodkreft)."

Dr. Duperrat sier: "Vaksinasjoner har forårsaket langt mer enn bare en eksplosjon av leukemi."

Dr. R. Moskowitz skriver i The Journal of American Institute of Homeopaths: "Vaksiner kan hisse opp latente cellebunter, antistoffimmune virus og pga. stress og sjokk, kan dette føre til autonome (selvutløsende) celledelinger."

Professor M. Simpson ved The American Cancer Sosiety sa: "Vaksiner kan forårsake leddgikt, MS, lupus, Parkinson og kreft."

Dr. Moskowitz sier at: "Der er få større forbrytelser man kan tilby immunforsvaret, for å redusere faren for infeksjoner hos barn og unge, enn å introdusere fremmede proteiner eller å komponere moderne vaksiner."

Pat Rattigan: "Hvis legen, hans kontordame, laboranten eller de "helsebesøkende" selgerne fra legemiddelindustrien, ikke kan true eller vri armene rundt på 90 prosent av mødrene som står oppført på legens timeliste, for å få sine avkom permanent skadet ved hjelp av vaksiner, så ville ikke legene fått sine årlige bonuser på toppen av alt annet, nemlig 1.737 engelske pund."

Alle tilgjengelige bevis taler for at nedgangen i infeksjonssykdommene skyldes faktorer som bedre hygiene, bedre sanitære forhold, bedre boligforhold, ernæring og ikke minst rent vann. Med andre ord så har rørleggerne med sine vannklosetter og kjøleskapenes inntog, gjort mer for infeksjonssykdommenes utryddelse, enn legenes giftige sprøyter. Husk at på 1800-tallet gikk kloakken ute i rennesteinen. Luois Pasteur gikk alltid i midten av gaten med lommetørkle for munnen, for ikke å bli smittet fra kloakken. (Egen).

Mediene spyr hvert år ut sine propagandareportasjer om vaksiner. Hvitkledde alvorstyngede professorer messer med gravrøsten sin om at alle må la seg vaksinere. Følgende leger blir derimot aldri hørt:

Dr. J Anthony Morris, tidligere sjef og vaksinekontollør, ved FDA sa: "Det fins klare beviser for at immunisering gjør mer skade en gagn." (Immunisering er det nye og litt finere ordet for vaksiner).

 

Dr. R. Mendelsohn: Professor i pediatri og forfatter av boken: "How to Raise a Healthy Child In Spite Of Your Doctor" Sitat: "Den største trussel for utbrudd av barnesykdommer, ligger i de farlige og ineffektive forsøkene som er gjort for å forhindre dem gjennom massevaksinasjoner."

Dr. H. Buttram og dr. J. Hoffman skriver i boken: "Vaccinations and Immune Malfunctions. " Sitat: "Etter vår mening er der nå tilstrekkelig beviser for å hevde at nedsatte funksjoner fortløpende oppstår etter vaksineringsprogrammene, noe som bør få opinionen til å kreve forskning i retning av alternative metoder - for å forhindre infeksjonssykdommer."

Professor L.C. Vincent, grunnleggeren av Bioelectronics, skriver: "Alle vaksiner har den effekten at de drar blodet inn mot den sonen som karaktriseres av kreft og leukemi...vaksiner predisponerer virkelig for kreft og leukemi."

Professor Georg Dick ved London University: "Enhver vaksine fører med seg en viss hasard og kan skape indre reaksjoner hos noen mennesker...generelt sett er der flere komplikasjoner etter vaksiner, enn man bør sette pris på."

 

Sir Graham Wilson skriver i "The Hazard of Immunisation. Sitat: "I tillegg til de mange tilfeller av dødsfall fra denne praksisen, er der også en langtidsvirkende hasard som er nesten umulig å beregne nøyaktig... nemlig en fare for nedarving av alle vaksineringsprosedyrene, noe som burde føre til en avslutning av disse unødvendige og urettferdige tiltakene."

Dr. W.C. Douglas i Cutting Edge, mai 1990: "Bort sett fra den meget reelle mulighet for at de ulike vaksiner er blitt forurenset av virus fra dyr som kan ha medført alvorlig sykdom senere i livet, (MS, kreft, leukemie osv.) - så må vi vurdere om vaksiner reelt sett virker etter hensikten."

Professor Chas Rauta ved universitetet i Perguia i Italia skriver i New York Medical Journal juli 1899: "Vaksinasjoner er et monster og et misforstått avkom av feiltakelser og ignoranse, som ikke skulle hatt noen plass verken i hygienen eller i medisinen....tro ikke på vaksiner, det er et verdensomfattende bedrag, en uvitenskaplig praksis, en fatal overtro som i dag kan måles i tårer og sorg uten ende." (Legg merke til at denne kommentaren er skrevet i 1899, på et tidspunkt da vaksiner allerede hadde skapt død og fordervelse over hele verden).

Dr. J.W. Hodge: "The Vaccination Superstition" (Vaksinasjon og overtro). "Vaksinasjoner beskytter ingenting, men slår faktisk heller tilbake tingene enda mer fintfølende, ved å undertrykke vitale krefter og minske den naturlige motstanden... og millioner av mennesker har dødd av kopper som de har fått etter å ha blitt vaksinert."

 

Dr. William Howard Hay sa i en forelesning i Medical Freedom Society den 25. juni 1937: "Det er tull å tro at det å injisere puss fra...ja vanligvis fra sår fra de små døde ofrene av koppersykdommen....det er helt utenkelig at du bare kan injisere dette inn i små barn, og på noen som helst måte forbedre helsen til barna. Det som er sannheten om vaskiner er nøyaktig like sant som for alle andre former for serum immunisasjoner - hvis vi på noen som helst måte kunne bygge opp en naturlig motstand til sykdommer, ved hjelp av disse kunstferdige metodene, ville jeg applaudert til ekkoet sto i veggen, men vi kan ikke det."

Professor Ari Zuckerman ved WHO: "Vaksinering mot kopper er mer hasardiøst enn sykdommen selv."

 

Dr. Leonar Scheele, sjefkirurg ved American Medical Assosiation, (AMA) sa i 1955: "Ingen vaksine gitt til barn, kan beviselig være helt sikker."

For egen regning vil jeg bare legge til:

Det fins bare en eneste vaksine som er helt sikker, og det er den vaksinen som aldri blir gitt.

Det amerikanske kongressmedlemmet Ron Paul, (rep./Texas), selv lege, sa det slik i Kongressen i 2005: "Dersom staten har rett til å tvangsmedisinere sine borgere, betyr dèt det samme som at staten eier hver enkelt borgers kropp."

 

 

Atle Johan Løvaas.