Her et avisinlegg fra en av mine pasienter, Helge Lynglund, som også vitnet to ganger for meg i retten. Han kommer med et berettiget hjertesukk over den galskapen som norsk rettssvesen og pressen har prestert av heksejakt mot meg. Denne vendettaen har nå pågått i tre år, og dersom saken går til Høyesterett, kan jeg måtte risikere å vente anda to år.       
 
Atle.

 

En skammens korstog.

 

Etter at kvakksalversaken nå enn så lenge er over, og homøopat Atle Johan Løvaas slikker sine sår, etter to fulle seire i retten, bør ettertankens tid komme. Riktignok klarer aktoratet igjen, på tynn is, å anke saken, denne gangen til selveste Høyesterett. Vendettaen mot Løvaas skal visst ingen ende ta, betalt med våre skattekroner.  

 

Jeg lurer sterkt på om ikke pressen, BT, BA og VG nå snart bør gå ut og unnskylde sin ensidige heksejagt, mot denne utmerkede alternative behandlingsmetoden. Selv er jeg en av de ulserøse kolittpasientene i dette landet, med lengst syptomfrihet, på hele åtte år, riktignok med små tilbakefall, men hver gang hjulpet av Løvaas` immunstimulerende behandling. 

 

Jeg vil også rette oppmerksomheten mot de klassiske Homøopatenes forening, som også hev seg med i hylekoret, som nyttige idioter mot Løvaas og hans testmetode. Hvilke beveggrunner de hadde til dette, kan en sagtens spørre seg om. Ser de klassiske homøopatene Løvaas med sin dr. Volls test, som en trussel? Er han for dyktig? Kan han for mye? Er det hans kunnskaper legene, homøopatene, og de såkalte helsemyndigheter ikke liker? 

 

Pressen bør nå i likhet med homøopatforeningen ta fram ordet "unnskyld," som visstnok er havnet i fremmedordboken, og unnskylde sin framferd. Dette begredelige samkoket, er ikke en rettsstat verdig. I hvilke land er det de samme myndigheter som anmelder, avhører og stiller som motpart i retten, enn nettopp i de dikaturstater, vi ikke liker å sammenligne oss med?

 

Hvordan kan det ha seg at de samme myndigheter, som nå etter at de har fått så fillene fyker i retten, kan gå hen å påstå at de er bekymret på pasientenes vegne. Selv er jeg mer bekymret over legenes manglende kompetanse, som hadde påført meg utlagt tarm, uten hjelp fra Løvaas.

 

Jeg ser fram til en skikkelig unnskyldning, gjerne etterfulgt av en reportasje om hans metode, som avslutning på dramaet, og håper kjæremålsutvalget har vett nok til å stoppe galskapen.

 

Helge Lynglund.

Sotra.