hovedsiden  om forfatteren   

innholdet ellers på siden under tv.

 oppdatert 31-1-05

nye kronikker fra 2005 av Atle Johan Løvaas

IBM hjalp Hitler
Dyr kan varsle.
Patriot Act II 
bløff om den amr.månelanding i-69
TERRORISTER?
Bommer i Bergen
klassekampen...
stopp krigen i Irak
om nevrologer
Illuminati 
del to av artikler

Flodblølgen - et folkemord?

Den ufattelige flodbølgen som har tatt livet av et sekssifret antall mennesker er en ufattelig tragedie. Dessverre tyder mye på at minst 80 tusen mennesker kunne ha vært reddet fra den visse død, dersom de hadde blitt varslet i tide. Og det hadde de utmerket godt kunne blitt.

I følge professor Tad Murty ved universitetet i Manitoba, tok det mellom 25 minutter og fire timer fra jordskjelvet skjedde, til bølgene skyldte innover strendene i de ulike landene. På fire timer er det mye som kan gjøres av evakuering. Ja selv 25 minutter er nok tid til å foreta seg adskillig for å forhindre katastrofe. Murty sier at "pga. likegyldighet og korrupsjon, har
tusenvis av uskyldige mennesker dødd helt unødvendig"
.


Så er det altså et spørsmål om hvem det er som er korrupt og hvem det er som
er likegyldig.

Amerikanske myndigheter har satelittovervåkning over hele planeten og har utplasserte marinebaser i hele Asia. Det finnes i tillegg et overvåkingssystem som heter Tsunami Warning Center på det USA-kontrollerte Hawai, hvor 26 land er medlemmer, innklusivt Thailand, Singapor, Indonesia og Honolulu.

Direktøren for dette senteret heter Charles McCreery og han sier at "vi har ingen kontakter i våre adressbøker for noen som helst i denne delen av verden (sukk). Han sier videre, "at der ikke er utplasserte satelittbøyer, som automatisk varsler om flodbølger i området.(sukk).

Talskvinne Dolores Clarc ved International Tsunami Information Centre, også på Hawai, sier at: " vi hadde ikke kontakter på plass slik at det bare var å løfte telefonrøret og ringe" (sukk).

Thailand ble for eksempel rammet en hel time før Sri Lanka og først da Sri Lanka ble rammet, ble det satt igang varslinger. En kan sannelig spørre seg hva det er som foregår.

Er det slik at dersom en mann kommer løpende inn på brannstasjonen og roper
at det brenner på kjøkkenet - at han da må få beskjed av brannmesteren om å
løpe ut igjen på gaten - for så å trykke på brannalarmen der - for først da vil
varslingen være gyldig - og utført forskriftsmessig?


Finnes der ikke mobiltelefoner, faksmaskiner, e-mail, satelitt-tv, radiostasjoner, tv-stasjoner, radio-amatører - eller noen som helst kommunikasjoner i denne delen av verden?

Så er det en merkelig ting som en også kan sette spørsmålstegn ved - og det er USAs rolle i dette spillet. Straks det var snakk om hjelpearbeid fra amerikansk side, ble det satt igang hjelp fra amerikanske militære - og ikke sivile  myndigheter. Krigernasjonen USA er igjen på krigsstien.

Det hele ledes nå an av en avgått generalløytnant Rusty Blackmann, som i sin tid ledet amerikanske styrker inn i Bagdad, under sin stolte "Operation Iraque Freedom" (sukk). Hvorfor er det en militær avgått leder, som skal lede en sivil humanitær katastrofe?

Under Blackmanns ledelse er tre militære team blitt sendt til Thailand, Sri Lanka og Indonesia. Disse teamene kalles for Marine Disaster Releaf Assessment Teams. I følge min ordbok betyr ordet  r e l e a f:  frigjøring og  a s s e s s m e n t  å pålegge noen avgifter eller skatter. Hva er det som foregår her ? Frigjøring og pålegging av - hva for noe? Skal nå disse fattige og sønderknuste statene som har lidd under tsunamiens herjinger legges under USA kontroll?

Ironisk nok ledes USAs hjelp nå fra en marinebase i Diego Garcia - og sentralt i det hele står slagskipet USS Abraham Lincoln - som tilfeldigvis (?) var i Hong Kong - da tsunamien kom. En kan sannelig spørre seg om det er krig eller humanitær hjelp i området, USA forbereder seg på.

Jeg vet at disse spørsmålene kan virke usmaklig og frastøtende, i en tid da uskyldige mennesker i tusentall lider under naturkatastrofens ubarmhjertige råskap. Men jeg er nødt til å stille meg følgende spørsmål:

Er dette en planlagt katastrofe - et ledd i USA verdensdominans - om å overta også denne delen av verden på en effektiv og enkel måte? Er det et ledd i New World Order - innføring av en verdensregjering og den tredje verdenskrig - som sniker seg som en Midtgardsorm rundt hele vår planet?

 Med  andre ord;  Er dette en menneskeskapt undersjøisk atombombe?
 

Atle Johan Løvaas.
Hordvik.
Kilde:
www.prisonplanet.com/articles/december2004/291204foreknowledgeofdisaster
...

back to top

IBM hjalp Hitler.

Vi vet i dag gjennom historikere som Antony C. Sutton og andre at det var amerikanske storbanker på Wallstreet i New York, som hjalp og som direkte finansierte Hitler til makten. I tillegg var store business-foretak som Ford, IG Farben, General Electric, ITT, IBM, Rockefellers Standard Oil Company og en mengde andre kjente storfirmaer med å ruste opp Hitlers krigsmaskineri. Det er en historisk kjennsgjerning at Henry Ford mottok en
æresmedalje av Hitler, for godt samarbeid, helt fra 1922. Prisutdelingen er avbildet i New York Times på første side den 1. august 1938.

Det sies at Hitler gasset i hjel seks millioner jøder. Det er dette vi er lært opp til å tro. Seks millioner mennesker, gasset og brent i gasskamre, er et ufattelig tall. Hvordan i allverden kan dette være mulig? Seks millioner på fem år, det er mer enn en million i året. Kan noen regne ut for meg hvor mange dette blir pr. dag? Er dette mulig?

Siden det alltid er seierherrene som skriver historien, så vet vi av erfaring, at det alltid lyges om det som har skjedd under kriger. Dette tallet seks millioner mennesker, kan være et alt for høyt tall - selv for en kjeltring som Hitler. Det kan være jødisk propaganda av verste sort, for å vinne sympati og medlidenhet. Men uansett om det var 600, seks tusen eller
seks millioner, så er og blir det en forbrytelse, som ikke kan akspteres. Krig er etter mitt syn kun en motor som setter fart på økonomien - og intet annet.

Jeg har alltid lurt på hvordan i alle dager denne Hitler har kunnet klare å finne frem til alle disse seks millioner jødene og hvordan han klarte å føre lister og registrering med  navner og adresser - alt sammen sirlig nedskreven  i protokoller og bøker med penn og blekk. Selvfølgelig hadde han kirkebøker og folkeregistre - og av disse gikk det jo frem om navnene  var de var av jødisk slekt eller ei. Men likevel, hvordan var dette praktisk mulig, å føre lister, tatt fra folkeregistre og krikebøker - over mennesker som skal plukkes ut og
sorteres? Hvis det var hele seks millioner mennesker vi snakker om, må dette ha vært et gedigent og omfattende arbeid. Vi vet jo at tyskerne er nitide og grundige, men det finnes grenser for alt. De hadde jo tross alt ikke datamskiner på den tiden. Eller hadde de det? Jo, forsyne meg så hadde de nettopp det! For IBM hadde oppfunnet hullkort-maskinen allerede i 1934 av frimureren Paul Watson.

Hullkort-maskinen? Hva er det? Jo det er datamskinens foløper. IBM - hva er det? Jo det er i dag verdens største og rikeste amerikansk dataselskap - og er en forkortning for International Business Machines. En internasjonal pengemaskin, med andre ord.

Denne pengemaskinen gjorde seg steinrik på Hitlers katalogisering over alle jødene og andre politiske dissenter, som enten skulle utryddes eller sendes ut av landet.

Dette er dokumentert i Edwin Blacks bok som heter IBM and the Holocaust.

Boken er en tunglest mursten av en bok som er full av kilder og dokumentasjoner og korrespodanse mellom IBMs firmaledelse i New York og den politiske ledelse i Berlin, med selveste der Fuhrer i spissen. Forfatteren er selv av jødisk herkomst, hvor begge foreldrene hans ble funnet i levende live på likhaugene i Hitlers konsentrasjonsleir i Bergen-Belsen.

Boken beskriver hvor mange millioner av hullkort som ble sendt over Atlanteren i båtlaster, for at det skulle punches huller i kortene - og hvor mange tusenvis av tyske kvinnelige medarbeidere som satt på store saler på Alexanderplatz i Berlin og punchet alle kortene. Et hullkort er en smart oppfinnelse og som kan gi ufattelig mengder av informasjon. Paul J. Watson, oppfinneren og direktør for IBM, var i likhet med Henry Ford, besatt av Hitler ideer om die Neue-Welts-Ordning - New-World-Order. Begge fikk medalje av Hitler for godt samarbeid , men da krigen startet fikk Watson kalde bein og leverte medaljen tilbake, noe Hitler ble rasende over.

Hitlers suksess med å kartlegge og katalogisere alle sine motstandere var altså fullstendig basert på - og utført ved hjelp av amerikansk teknologi. Da Hitler den 13. mars 1938 enkelt og greit annekterte Østerike inn under Tyskland, via det snedige kuppet som han kalte for "Anschluss" (tilknytning) - så hadde han allerede full kontroll på alle jødene. Han visste hva de het, hvor de bodde og hvilke arbeidsplasser de hadde - hvem som var i slekt hvem, gift med hvem og hvilke foreninger de var medlemmer av. Full kontroll. Han kunne bare sende SS-soldater hjem til dem og hente ut hvem som helst av sine hjem. Derfra ble de sendt direkte til  konsentrasjonsleiren i Dachau. Nøyaktig det samme kan Georg W. Bushe`s diktaturstyre gjøre i dagens USA, under dekke av de nye Patriot Act I og II.  

Har vi tilsvarende kontrollapparat i dag?

Ja selvfølgelig har vi det. Bare hundre ganger så effektivt. Det Orwellske samfunn er for lengst gått i oppfyllelse. Vi har her i Norge ca. ti tusen overvåkningskameraer. Vi har snart full dekning på all biltrafikk på alle våre veier over hele landet - med kamera og bompengeringer over alt. Vi har innbetalingsterminaler som setter spor fra seg hver eneste gang du betaler i
en butikk. Mobiltelefonen viser hvor du er til enhver tid og er sågar utstyrt med hendige små spionkamerae som gjør det mulig for enhver å ta bilder og video av deg i all hemmelighet til enhver tid ute i det offentlige rom. Og har du satelittkart i bilen din, er du sporet opp på et blunk. Digital-tv stasjonen kan til og med følge med deg på hver kanal du sitter og ser på!Hitler ville ha gnidd seg i hendene av ren fryd og gammen hvis han hadde hatt samme teknologi til sin rådighet. .

Det er bare et spørsmål om hvem den neste Hitler blir. Når fienden bærer flagg, går i uniform og kommer utenfra, så er han lett å identifisere og bekjempe. For da er han synlig. Verre er det hvis fienden kommer snikende inn bakdøren - og ikke bærer uniform i det hele tatt - og kanske er mer og mindre usynlig. Spesielt vanskelig blir det hvis han att på til er å betraktes som din venn - din Nato-venn - og heter USA.

Atle Johan Løvaas.


back to top

 

Dyr kan varsle.

Med en kraft som tilsvarer 1 million Hiroshima-bomber, har moder jord  sparket fra seg med enorme krefter - og skapt en flodbølge som er helt  ufattelig. Jordskjelvet i Asia er nå i ettertid blitt oppgradert fra 9 til  9.2 - på Richters skala - noe som er temmelig nær full dommedag.

Det er en kjennsgjerning at dyr kan varsle om katstrofer som jordskjelv på  forhånd. Dette er godtatt og akseptert blant folkeslag som i århundrer har  levd med slike katastrofer innpå livet. Men det kan virke som at denne gamle  kunnskapen er i ferd med å glemmes - og at folks observasjoner og bevissthet  av dyrenes adferd, er i ferd med å forsvinne.

Det som er mindre kjent, er at det har vært forsket på dette i moderne tid.  Det har nemlig den amerikanske geologen Jim Berkland gjort, helt siden  70-tallet. Han har på basis av observasjoner av katter og hunder og andre dyr, forundret seg over at disse har søkt vekk fra jordskjelvsområder, og begitt seg på vandring som ensomme streifdyr . Nettsiden www.rense.com, har artikler om  dyrehistorier som viser at bare et fåtall dyr har omkommet under  Asia-tragedien. Det skulle sannelig vært interessant og visst hvor mange og  hvilke dyr som statistisk er minst eller mest rammet. Det har også vært  observert at fremmede og helt ukjent havdyr av reptilliknende art, er blitt  skyldt opp og blitt liggende døde på strendene.

Berkland har en nettside www.syzygyjob.org, der han har samlet på  statitikker som klart viser at dyrs observasjoner er opp i 80 til 85 prosent  sikre, når det gjelder jordskjelv. Men så er det det da, at det  vitenskaplige miljø naturligvis ikke godkjenner slike "alternative" - les 
kjetteriske, mystiske og uvitenskaplige metoder, som å lytte til naboens  bikkje som bjeffer dag og natt. Eller at katten plutselig er forsvunnet og  ikke lenger kommer hjem til sine vanlige måltider.

Men hvis det blir slik at folk observerer at masse katter og hunder  plutselig er vekke og driver adgårde som enslige streifdyr, vandrende  omkring - da mener han at dette bety fare. Dyrene er nemlig i følge Berkland  i stand til - flere dager før skjelvet - å lukte eller være hydrostatiske og  geologiske trykkforandringer langs jordskjelvsrennene, noe som igjen 
forstyrrer de magnestiske feltene som jordkloden utstråler. Det høres ut som en akupunktør som snakker om akupunkturpunkter og meridianer og energifelter  langs menneskekroppen. Parallellen er slående.

Vi vet alle vi som jobber innen alternativ medisin, at latterliggjøring er  ett av de kraftigste og mest effektive våpen du kan bruke mot slike  kjetteriske nye eller gamle (les: glemte) tanker. Alle som tenker nytt, vet  dette og lærer seg fort hva som kan sies - og hva som ikke kan sies blant  de rettroende. Denne leksen har helt sikkert Jim Berkland også lært seg.

Jeg pleier å si det slik, at der alle tenker likt, der tenkes det veldig 
lite.


Dersom det er så enkelt at en katastrofe av slike dimensjoner, som det her er snakk om, kunne vært begrenset til kanskje en halvering av tap av  menneskeliv (eller hva vet jeg) - bare ved observasjoner av dyr, er det  virkelig på tide å hente frem igjen glemte kunnskaper og sette dem i system.  Men det krever selvsagt opplæring og bevisstgjøring blant befolkningen. 
Badeturister på stranden er kanskje ikke de mest bevisste mennesker som  fins, kanskje i imotsetning til den fastboende urbefolkning.


Les forøvrig Rupert Sheldrakes bok "Uforklarlige krefter hos dyr" - en 
fantastisk bok som gir mange eksempler på dyrs paranormale evner. Også om
katters strofer, som vasler; katastrofer.


Atle Johan Løvaas.


back to top

 

Patriot Act II

Nå ser det ut for at den nye unntaksloven Patriot Act er i full sving i amerikansk hverdag. Den 38 år gamle David Banach, som bor i nærheten av flyplassen Teterboro, kjøpte seg for kort tid siden en liten laserpenn som hans skulle bruke til å teste fiberoptiske kabler med. Nå er han anklaget for å drive terrorisme og resikerer 25 år fengsel og en bot på 500.000 dollar. Hvorfor? Jo fordi han like før nyttårsaften kom til å bruke laseren sammen med sin 7 år gamle datter ute i hagen. Sammen med henne, lyste han med den grønne lasetstrålen opp på et Cessnafly, som befant seg 3000 fot oppe i luften. Dette medførte at piloten og hans medpilot, midlertidig ble blindet i noen sekunder. Laserstålens arnepunkt ble lokalisert og mannen ble arrestert.

I forklaringen til FBI, hvor han ble bombadert med spørsmål og nektet advokathjelp, kom han til å forandre litt på forklaringen sin, slik at han sa at det ikke var han selv, men den lille datteren som lyste opp mot himmelen med laseren. Dette ble brukt i mot ham, slik at han også ble tiltalt for falsk forklaring. Vi vet at det uavhengig av Patriot Act, i dagens USA, bare skal tre små forseelser til - ja tre små dommer som for eks. butikktyveri, besittelse av narkotika eller bare det å overtrede fartsgrensene - er nok til å kvalifisere til en dom på livsvarig fengsel.

 Fengselvirksomhet i USA blitt big business. Det startes fengsler i stor stil over hele landet der alle de innsatte får jobber i fengslene og produserer ulike varer. Fangene er gratis arbeidskraft, noe de store korporative selskapene som eier fengslene, utnytter for alt det er verdt. Dagens USA har tyv ganger så mange innsatte som det Kina har. USA er det eneste land, med ett unntak, som har dødsdom på psykisk utviklingshemmede.

Er det noen som lurer på om USA er en fasciststat? Vi vet også allerede fra Norge at vaktselkapet Hafslund, på Stortinget er blitt foreslått som privat fangetransportør mellom fengselene. Så utviklingen med privat overtakelse og business innen fengselsvirksomheten, er på gang også her i steinrøysen. Nå har den uheldige lasermannen omsider fått seg advokat og det skal bli spennende å følge med hva som skjer med ham fremover.

Atle Johan Løvaas.

back to top

 
 

AMERIKANERNE HAR ALDRI VÆRT PÅ MÅNEN.  

Du hører sannsynligvis til de 99.9 prosentene av verdens befolkning som tror at amerikanerne har vært på månen. For du har jo sett det på tv - og da må det jo være sant - ikke sant? Dessverre er også dette en løgn, som så mye annet som kommer fra "over there". Amerikanerne har aldri, jeg gjentar; aldri vært på månen. Det står over hode ikke noe amerikansk flagg igjen etter dem, der oppe på den smilende lyskulen - som vi ser lyse mot oss en gang i måneden. Men det er mulig at det står et flagg igjen etter filmfolkene - ett eller annet sted ute i Nevada-ørkenen - dersom de skulle ha glemt å pakke det sammen og tatt det med seg hjem igjen til Hollywood - da de på slutten av 60-tallet, filmet den første såkalte "månelandingen". Månelandingen var kun et propagandamaskineri, satt i scene av Hollywood, for å tjene den hensikt å hjernevaske verdens befolkning, til å tro at russerne var farlige - og at den kalde krigen måtte holdes så varm som mulig. Alle kriger har kun en hensikt, nemlig å bringe inn mest mulig penger, til dem som er rike nok fra før - basert på løgn og bedrag. Den kalde krigen var kanskje en av de mest profittable kriger - noen sinne.

 

20 års forskning.

De to engelske forfattere, Mary Bennett og David S. Percy, brukte 20 år på å forske og å skrive boken DARK MOON - samt å produsere to videokassetter på til sammen 222 minutter - med samme tittel. Boken og videoene er et mesterverk - og beviser til det kjedsommelige, at det er komplett umulig at amerikanerne noensinne kan ha satt sine ben på månen. Med nitid arbeid, utallige intervjuer og tusenvis av timers arbeid og research med filming av vitenskapsfolk over hele verden, har de med en utrolig etterrettelighet, kommet frem til det nedslående resultat, at månelandingene er verdens største bedrag. Deres hensikter var i utgangspunktet ikke å avsløre amerikanernes løgner - men kun å fortelle om månelandingene. Det var underveis at de oppdaget løgnen - enn løgn som etterhvert føyer seg inn i en rekke andre - servert fra amerikansk side. Forfatterne beklager i bokens forord, at de mot sin vilje ble det som kalles "konspirasjons-teoretikere", noe som i utgangspunktet var helt utilsiktet. Men etterhvert som de snakket med flere og flere såkalte "anonyme kilder" - eller det som på engelsk kalles "Whistle-Blowers" - ble de tvunget til å endre syn.

 

 NASA = Not A Straight Answer.

Boken og videoen starter med å ta for seg fotomaterialet som NASA selv har gitt ut fra månelandingene og som vi alle (som er gamle nok til å huske det) - satt og så på da det skjedde. Det skal bare noen få påpekninger og kommentarer på bildene til, før vi alle, (barn inkludert), kan se med den største letthet - at det hele er filmet i lampelys, med flere lyskilder i forskjellige retninger. Vi trenger ikke å være fotoekspert for å kunne se det. Hadde amerikanerne lamper og blitser med seg opp på månen da de filmet der oppe? Spørsmålet rettet naturligvis forfatterne straks til NASA, en forkortning som de etterhvert kom frem til måtte bety; "Not A Straight Answer". For NASA svarte prompte, at naturligvis hadde de ikke det, pga. plassmangel og fordi det ville bli for tungt og at det var unødvendig fordi de filmet i sollys likevel.

 

Bare i sollys?

Hvorfor er der da flere skyggeretninger på ett og samme bilde, spør den høflige engelsmannen David Percy, på sitt sobre engelsk. Jeg husker ikke svaret i detaljer,, men det var pinlig å lytte til det svadaprat, som NASAs informasjonsdirektør, lirte av seg. Han rodde så det fosset. Man kunne formelig se at han løy, rent ut sagt av mimikk og geberder.Gå i et hvilket som helst leksikon eller klikk her - så vil du se at skyggen til astronauten har en bestemt vinkel, mens skyggeretningen til de steinene som ligger på bakken, har en helt annen retning. Vi vet jo at dersom solen skinner på to trær eller personer som står ved siden av hverandre, så blir skyggene helt parallelle.Vi vet også at dersom en person beveger seg bortover gaten, så vil skyggen fra solen følge etter og være like lang hele tiden. Også når to personer står eller går ved siden av hverandre. Men ikke hvis det er flere kunstige lamper, som lyser i ulike retninger, da vil skyggene av personene bli mindre og mindre - jo lenger vekk de beveger seg fra lyskilden. Skyggene vil da heller ikke være parallelle, men gå i ulike retninger. Det vet alle. På videoen fra månelandingen, ser vi tydelig hvordan skyggen blir mindre og mindre etterhvert som den ene astronauten beveger seg vekk fra kamera. Vi ser også at to astronauter, som står litt fra hverandre, har to forskjellige skyggeretninger. Og så skjer det fantastiske; at idet øyeblikket den ene beveger seg vekk fra kamera, så blir hans skygge kortere og kortere, mens skyggen til han andre, forblir like lang, fordi han står i ro.

 

Motlysbilder og reflekser.

Enhver fotoamatør vet, at dersom du filmer i motlys, vil personen du filmer bli svart som bek, dersom du ikke bruker blits. Flere av bildene av astronautene viser tydelig at det er filmet i motlys. Men like fullt er forsiden av astronaten, altså den vi ser på bildet, fullt opplyst og fullt ut mulig å se i detaljer. Vi ser drakten, utsyret og kameraet og alt som han har hengende på magen i detaljer. Hvordan kan dette være mulig, uten at man har brukt blits? Ring NASA og spør. Dersom en studerer bildene av astronautene nøye, ser en tydelig reflekser i for eksempel hjelmvisiret, av fotolamper som står plassert i bestemte vinkler på siden og bak fotografen. Ett meget klart eksempel på dette, ser vi også bak i støvelhelen til Armstrong, idet han klatrer baklengs ned trappen fra "måneriggen" - eller "viggwammen" (indianerteltet) - som forfatterne etterhvert ynder å kalle denne teltlignende innretningen - som liksom skal ha ført dem til månen. I støvelhelen ser vi en tydelig refleks, fra en lampe som må ha stått på bakken, ved siden av kamera. Forfatterne intervjuer en meget dyktig vitenskapsmann og fotoekspert som forklarer oss nettopp dette. Han heter David Groves, Phd, og har flere doktorgrader i fysikk og i noe som kalles Holographic Computer Measurement.

Han er medlem av det prestisjetunge Instutute of Physics - og er grunnleggeren av Quantic Image Processing - et laboratorium som sysler med å avsløre falske fotografier. Han forklarer den nøyaktige vinkelen og avstanden som denne fotolampen må ha stått i, for å skape refleksen i Armstrong støvel. Refleksen kommer ikke fra solen, som naturligvis er adskillig høyere oppe enn det denne lampen er. Vi ser i intervjuet hvordan den sympatiske Dr. Groves nærmest har problemer med å holde seg alvorlig. Det er som om latteren sprenger på, når han forklarer seg. Men som den engelskmann og vitenskapsmann han er, klarer han etterhvert å holde latteren tilbake. Det er tydelig at han her har avslørt en bløff av dimensjoner.

 

Hvorfor alltid svart himmel?

Har du lagt merke til at på månebildene, er himmelen alltid svart og uten stjerner? - selv på lyse dagen?. Svart himmel på lyse dagen, stemmer det? Nei, naturligvis ikke. Vi ser altså alltid et opplyst månelandskap, som ved dagtid foran oss på bildene, med steiner og ørkenlandskap - og astronautene som hopper omkring - og det obligatoriske amerikanske flagget som vaier  i vinden! Går det an da? På månen er der jo ingen vind!

Vi ser en liten månevogn og fjellene i bakrgunnen. Men himmelen er alltid svart!  Merkelig. Er universet - eller det vi kaller himmelen - sett fra månen, alltid svart? Nei, naturligvis ikke. Himmelen er akkurat like lys og like svart alt ettersom hvor på månen man befinner seg, akkurat som her på jorden. Hvis du oppholder deg på månens svarte bakside, vil himmelen naturligvis fortone seg like svart - som her nede på jorden.

Befinner man seg derimot på solsiden, vil himmelen naturligvis fortone seg like lys og blå - som sett fra jorden. (Bort sett fra i Bergen da, hvor skylaget henger ned). Dersom det skulle være nattsiden astronautene befant seg på, altså med svart himmel, hvorfor skinner da solen hele tiden - nede på bakken - og gjør det er mulig for oss å se alle motivene? Og hvis de da var på månens solside hele tiden, hvorfor er det da svart og ikke lys himmel? Merkelig ikke sant? Her er noe som ikke stemmer.

 

 Aldri stjerner på himmelen.

Hvis de befant seg på nattsiden av månen, hvorfor er det da ikke stjerner på himmelen? Ser stjernebildene like ut fra jorden som fra månen? Nei naturligvis ikke. Hvis man beveger seg så langt ut i rommet som til månen, vil naturligvis stjernenebildene se litt annerledes ut - sett fra månen, enn fra jorden. Det blir naturligvis som å se en og samme by, sett fra to ulike fjelltopper, for å si det slik. Som å se Bergen fra Ulriken, kontra fra Løvsatakksfjellet. Byen er den samme - men fortoner seg selvsagt forskjellig - fra to ulike vinkler. Er det noen (NASA?) - som er redde for at noen amatørastronomer eller andre, skulle avsløre at stjernebildene der oppe på månen - ser akkurat lik ut - som her nede ? Og at dette da skulle være nok til å avsløre, at filmingen må ha foregått her nede på jorden? Det kunne jo hende at det kanskje var noen glupe folk, som kunne tenke ut slike "konspirasjonsteorier".? Er himmelen sensurert vekk - for ikke å avsløre at det ble filmet her på jorden?

 

Støvet fra vognjulene.

Vi ser ofte at astronautene kjører rundt i en liten firhjuls vogn. NASA har fortalt verden at tyngdekraften på månen er bare en sjettedel av jordens. Det betyr at du kan hoppe seks ganger så høyt der oppe på månen - som her på jorden. Det betyr også at støvet som virvles opp fra hjulene på månevognen - skal kunne virvles seks ganger så høyt opp - som her nede. Men heller ikke det stemmer. Støvet virvles nøyaktig like høyt opp fra månebakken - som i en hvilken som helst ørken her på jorden. Den eneste forskjellen er hastigheten, naturligvis fordi det er filmet i sakte film - eller "slow motion", Astronautene hopper heller ikke seks ganger så høyt som på jorden, (på bildene). De hopper høyden 30 til 40 cm.opp fra bakken, når de beveger seg sakte fremover i "slow motion". Hvorfor hopper de ikke høyere? Jo, fordi de har tunge drakter med blybelter, vil du kanskje hevde. Blybelter? Når de ikke fikk fikk lov å ha med seg fotolamper en gang og bare minimalt utstyr- fordi det var for tungt?

Og dessuten: Hvor mye bly måtte de da hatt i beltene - for ikke å hoppe mer enn 40 cm. - når gravitasjonen bare er en sjettedel? Det måtte jo vært på hundrevis av kg. Går det an å henge i en vaier fra en krane - og late som en hopper rundt på månen - i Hollywood? Ja naturligvis. Det er laget mange månefilmer. Vi har bare ikke har sett kabelen - som de henger etter. Selv denne kabelen, blir avslørt i NASAs månefim. Sannelig dårlig regi.

 

Alltid de samme fjellene i bakgrunnen.

Uansett hvor på månen amerikanerne hevder å ha landet under de ni ulike Apollo-landingen fra 1968 til 1972 - dvs. på helt ulike steder av månen - milevis fra hverandre - så er alltid fjellene i bakgrunnen på prikken like. Som teaterkulisser. Er Gallhøgpiggen i Rondane, make til Ulriken i Bergen?

 

Van Allan-beltet.

En nederlandsk vitenskapsmann som het Dr. James Van Allen, fastslo på 50-tallet at det ytre rom rundt vår planet er omgitt av to radioaktivte belter - som fikk navnet Van Allen-beltene. Disse beltene - ett indre og ett ytre - er så radioaktive at de vil kunne grille et hvert menneske på 12 sekunder, hvis de reiste gjennom. For å beskytte seg mot denne radioaktiviteten, kreves det to meter tykke beskyttelsesvegger av bly. Har romskipene så tykke vegger? Svaret er ubetinget; nei! Det het seg fra NASAs side at visiret i hjelmene, som astronautene brukte, var belagt med gull for å beskytte dem mot radioaktiviteten. Men av og til ser en på bildene at astronautene er avbildet med visiret åpent!

Hvordan kan dette være mulig? Heller ikke temperaturforskjeller, er det tatt høyde for. Temperaturen på månen varierer nemlig fra minus 70 grader C. - og opp mot 80 grader pluss. Hvordan i alle dager er astronautene utstyrt med drakter som beskytter mot slike temperaturfoskjeller? Draktene har bare et tynt lag av aluminium inni - men er dette nok?

Cola-flasken.

Det mest komiske med hele månelandingen, var at på de aller første bildene som ble vist, så lå det en Cola-flaske på bakken, rett foran en av asrtonautene. Oppe på månen! Disse bildene ble ikke vist i USA - men bare i Australia, som var det landet som mottok de første signalene fra "månen" - (satelitten) - og som så sendte dem videre til USA. Hvordan kunne det ligge en Cola-flaske på månen? Hadde noen glemt den igjen? Bildene ble naturligvis klippet i en fart.

"Slepp en fis" - på månen.

En annen komisk sak, er at alle mennesker utsondrer gasser - i mer og mindre grad. Det å slippe en fis på månen, ville være omtrent umulig å få til - fordi da ville den gassen som kommer ut av ventilen din bak - krystallisere seg til isklumpliknende partikler. En månefis er derfor en helt forskjellig og langt mer konsistent og anstrengende sak å få til - enn en jordfis. (Det viste du ikke det, nei. Men nå vet du det).

Min reaksjon på amerikanernes løgner om deres angivelige månelandinger - er derfor at jeg blåser en lang fis i hele greien. Heldigvis gjør jeg det her nede på jorden. Slik amerikanerne selv - også alltid har gjort det.

 

Kamera.

Vi vet at amerikanerne hadde hvert sitt svenske Hasselblad-kamera med seg til månen, hengende foran på magen. Det er den type kamera som en må kikke ned i en motivsøker på toppen av apparatet, for å kunne se motivet, før man trykker på avløseren. Man holder altså ikke kameraet opp mot øynene, slik vi er vant med å gjøre i dag. Spørsmålet er, hvordan går det an å kikke innenfra en hjelm - bøye seg frem og se ned i en liten søker foran seg på magen - og til og med se det lille motivet inni apparatet? Selv kjører jeg motorsykkel hver dag og jeg vet hvor vanskelig det er å kikke ned på speedometet foran meg - med hjelm.

 

Piano med boksehansker.

Enhver som har prøvd å spille piano med boksehansker, vet hvor vanskelig det er. Se på bildene av de hanskene som astronautene hadde på seg på månen. Det er tjukke klumpete fingerhansker, der hver finger er nesten umulig å bevege. De egner seg kun til grovarbeid og de er umulig å finne en liten trykknapp på et fotoapparat med. Prøv selv. Hvis du har et par arbeidshansker i gummi - av typen som gutta i Veivesenet bruker - så prøv dem. Disse er likevel bare under halvparten så tjukke - som de hanskene atronautene hadde på seg.

De to forfatterne ville vite mer om dette og reiste derfor til Gøteborg og ville intervjue Gustav Lagergren, som i sin tid arbeidet tett sammen med NASA, for å produsere de kameraene - som amerikanerne trengte til månelandingene. Lagergren ville ikke la seg intervjue. Han var "ikke tilgjengelig" - og skyldte på at han var pensjonert og ikke lenger arbeidet ved Hasselblad. Derimot traff de på Jan Lindberg, som litt motvillig lot seg intervjue. Han var også med på Apollo Lunar Camera Project - som fabrikken den gang kalte sitt sammarbeid med NASA. Det første de spurte Linberg om, var om kameraene som de sendte over til NASA, var beskyttet mot radioaktivitet. På dette spørsmålet svarte Linberg benektende - men at kameraene var laget litt mer robuste og litt kraftigere enn de vanlig Hasselblad-kameraene, som selges i butikkene. På spørsmålet om kameraene hadde motivsøker på toppen av apparatet, svarte han; "nei". Altså ingen motivsøker.

Det var naturligvis fordi det likevel var umulig for astronautene å kikke ned i motivsøkeren gjennom hjelmene sine. Hvordan kunne det da ha seg at alle bildene vi ser fra månen, alltid er like perfekte som fotografert av profesjonelle fotografer? Når det likevel bare blir fotografert "i blinde" - med apparatet bare festet til en brakett på magen? Da måtte vel noen av bildene ha blitt litt skjeve - og litt amatørmessige? Og dessuten: Var der ekstra stor utløserknapp på apparatene? Slik at det var mulig å trykke på knappen - med tykke hansker på? Nei! Det var det heller ikke. Utløserknappen var like liten som på vanlige Hasselblad-kameraer - en knapp som kun en naken finger kan føle seg frem til.

 

Vanlig Kodakfilm?

På spørsmålet om hvilken film som ble brukt, var svaret: Kodak. Vanlig Kodak? Var filmen produsert på noen spesiell måte - slik at den var beskyttet mot radioaktivitet? Nei - det var den visstnok ikke, svarte svensken som henviste til Kodak-fabrikken, som senere selv bekreftet at det var vanlig film, slik vi alle bruker her nede på jorden. Men kunne den tåle radiaoaktiviteten gjennom Van Allen-beltet da? Dette spørsmålet og mange andre - svarte både Linberg og Kodak svært unnvikende på - og henviste til NASA - som nok måtte vite dette best. Lindberg var etter eget syn bare en kamerakonstruktør og produserte bare det som NASA forlangte. Heller ikke NASA kunne svare tilfredsstillende på dette spørsmålet. Spørsmålene som de to forfatterne stiller er utallige - og jeg kan bare anbefale alle å lese boken selv - og å se de to videoene.

Det er grenseprengende og nyttig lesning og titting foran skjermen. Hvis noen forfattere noengang har klart å åpne mine øyne, så er det disse to. De sier klart at de slett ikke ser vekk i fra at amerikanerne likevel kan har vært på månen. Men at det i alle fall ikke er disse bildene som NASA viser her - som er de reelle bildene fra månelandingene. I så fall har de altså andre bilder i arkivene sine - som de av ulike grunner vil hemmeligholde. Det har vært spekulert i om amerikanerne har vært på månen - og at de har benyttet seg av fartøyer som vi kaller for UFOer. Det påstås til og med at Hitler behersket teknikken som skulle til for å bygge og å reise i rommet med UFOer - og at disse beskytter mot radioaktivitet. Hvis dette er sant, så er det slett ikke usannsynlig at amerikanerne kan ha vært på månen - likevel. Men lyger - det gjør de - uansett.

Atle Johan Løvaas

http://search.msn.click-url.com/go/onm00200636ave/direct/01/

back to top

 

Terrorister?

Norge har fått sitt 11.september og pressen, politiet og politikerene utnytter dette for alt det er vedt. En stakkars forskremt somalier på 21 år - som har gjenngått et helvete på jord i krig og elendighet - og med et nervesystem på halv åtte - og muligens med en mikro-chips i skallen - banget løs med øks på noen piloter i et lite fly. For å nøre opp under hysteriet -
om mer kontroll og politi - henter så TV2 ut en forskremt kjerring fra Arbeiderpartiet på Stortinget - som med like forskremt ansikt som i Munchs "Skriket" hylte på mer kontroll og mer politi. Kontrol, kontroll, kontroll. Snart har vi de samme unntakslovene som i USA.

Angrepet den 11. september ble og utført av Georg W. Bush og hans regjering selv!

Dette er bevist til det kjedsommelige. Amerikanerne har for vane å anklage andre - for den faenskapen som de selv utfører. Det såkalte Al Quaida (CIAicuaida) er et fantasiprodukt, skapt av amerikanerne selv. Pressen hjernevasker oss daglig til å tro på løgnene. Ikke ett eneste intellektuelt menneske i dette landet, har til dags dato, stått frem og sagt at amerikanerne har gjort 11. september selv.

I Tyskland, der de vet og har erfart mer om løgn og bedrag, enn i noen annet land i Europa, har selv den tidligere forsvarsminister Andras von Buhlow, skrevet bok og hevder klart og tydelig at Bush-administrasjonen har utført angrepet den 11. september selv - for å få et påskudd til å gå til de krigene de holder på med  - i Afghanistan og Irak.

Når kommer den første politiker eller samfunnskritiker på skjermen her i Norge og hevder det samme? Amerikanerne har nå etter 11. september drept over 100 tusen mennesker og er naturligvis takknemlig for at pressen har fått tsunamien å skrive om - slik at det blodet som renner i Irak ikke mer omtales. Hva galt har det afghanske eller det irakske folk gjort Amerika? Ingenting. Hadde Saddam masseødeleggelsesvåpen? Nei. Amerikanernes spredning av anriket plutoniun, har nå ført til at irakse mødre ikke lenger blir spurt
om de fikk en gutt eller jente. De spørres nå heller om barnet var normalt
eller vanskapt.


Det merkelige er at man må tilhøre et parti som AKPml - for å se denne
 øgnen. Hvorfor er det ingen av oss andre - som ikke tilhører slike venstrefraksjoner - som ser keiserens nakenhet og amerikanerneses løgnapparat og propaganda? For AKPml ser jo bare flisen i andres øyne, og ikke tømmerstokken i sine egne. De står med ryggen til veggen - med hele rekker av despoter bak seg som; Mao, Stalin, Pol Pot og Hoxha osv.

Dette får naturligvis ikke Georg W. Bush til å blir håret bedre. Han burde vært fengslet for massemord for lenge siden - sammen med hele hans administrasjon. Fangeleiren på Cuba - Guantanamo Bay - kunne vært passende sted. Det er forhåpentlig vis bare et tidspørsmål innen dette skjer. Verden må sannelig snart våkne.

Atle Johan Løvaas.
Hordvik.

back to top
Bom falleri faderullandei.

Åtte nye bomstasjoner som en jernring rundt Bergen by, leser jeg i BA 13.
januar.


Tyskerne under krigen hadde ikke klart det bedre. Min far kjørte engang under krigen med sin lastebil - som tyskerne hadde rekvirert - nordover mot Steinestø og mødte en tysk "grensesoldat" som ville se hans "Aussweiss" - i dag kalt ID-kort. Min far viste ham sertifikatet, hvor der sto adresse: Øvre Fjeldsmug nr. 16. Tyskeren ville vite hvor det var - og pekte nordover med spørrende blikk. Min fader, dengang ung og pen, (nå avdød),svarte "ja" - og nikket bekreftende i retning nordover mot Lindås. For hvis tyskeren hadde visst at han bodde i tjukkeste sentrum, hadde han nemlig kjøreforbud videre nordover. Dermed fikk han kjøre videre - for tyskeren visste naturligvis ikke, at Øvre Fjeldsmug, lå oppunder Fløyfjellet inne i  byen. Dengang var det en daglig sport å lure tyskerne. I dagens Norge går det ikke an å lure noen. I dag er du nådeløst fanget i et edderkopnett av bompengestasjoner byen rundt. Dagens "tyskere" vet til en hver tid hvor du er.

Med den patetiske argumentasjon at det nå "mangler 70 milloner" - er det derfor nødvendig å sette opp flere bompengeringer, heter det fra politisk hold. Bilistene skal betale? Hørt på makan til tull. Bilistene hvem er det? Jo det er oss alle. Alle som en, kjører vi til tider bil. Det kommer vi knapt utenom. Hvis denne bompengeringen hadde hatt aldri så lite med penger
- eller mangel på penger å gjøre - så hadde disse pengene enkelt og greit - uten byråkrati og kostnader - kunne vært innkrevd over skatteseddelen. 70 milloner på skatteseddelen? Hva er det ? Det hadde blitt noen peanøtter på oss hver. (For å få oss til å kjøre mindre bil sa du? Nei, den må du lenger ut på landet med).

Bompengeringen har kun en hensikt: Total overvåkning av alt folket!

Hadde bare "myndighetene" og de bevisstløse politikerne - som vi alle er med å velge inn - som for eks. Monica Mæland - som liksom skal representere folket - bare forstått seg på dette narrespillet - hadde de satt foten ned for lengst. Hvem er myndigheten til for? Er det ikke myndighetene som er til for folket? Eller er folket til for myndighetene?

Jeg oppfordrer til sivil ulydighet. La oss kjøre hver dag uten brikke uten å betale, når giroen havner i posten. Forlang i det minste å få lov å betale med mynt eller papipenger, i en automat. Hvis hundre prosent av alle bilistene gjorde dette, så er fengslene allerede for små.

Så har jeg to spørsmål til Datatilsynet og "rette vedkommende":

1. Hvorfor koster det dobbel pris dvs.15 kroner å passere med anonym/grønn brikke - og bare halvparten hvis du lar deg registrere med regning tilsendt i posten? Selv kjøper jeg "påfyll" for 500 kroner i slengen - på min såkalte "grønne brikke" - på en bensinstasjon i Åsane. Da passerer jeg aller nådigst hele 33 ganger - - dvs. uten å kjøpe ny hver gang. (Hvis jeg vil, kan jeg "fylle på" for det doble eller tidoble).
 

2 Hvorfor tar det tre uker fra jeg betaler for påfyll , til brikken registrerer dette ute i bompengeringene?


Men det hele er jo bare et narrespill!

3. Hvorfor står det også kamera i kjøreretning, hvis ikke dette nettopp er for å overvåke bakfra dem som har "anonym brikke" - (eller kjører motorsykkel) Er vi
da anonyme i det hele tatt?


Hvis dette hadde vært  i Frankrike, så hadde brennende bildekk vær påtent foran alle bomstasjoer - for lengst.

Atle Johan Løvaas.


back to top

 

Nyfrelst leser av Klassekampen. 

"Hvis du ikke leser aviser, blir du uinformert. Hvis du derimot leser aviser, blir du desinforemert". (Mark Twain). 

Jeg har omtrent ikke lest en vanlig mainstream-avis de siste tre årene, av forakt og avsky for dritten som står der. Som George Orwell sa, så er den største løgnen, fravær av sannheten. Det kan man i aller høyeste grad si om amerikanske medier - og i samme desiderte grad om norske aviser og tv-medier. Dagsrevyer og TV2 nyheter, er for meg en foraktelig bevissstløs oppramsing av polititstatens og fimurernes kontroll over landets befolkning. Femvisningen av politiuniformer, blåskjorter og laubærblader, slagstøvler og våpen hengende i siden, er de kjedsommelige altomslukende innslag som gjør meg kvalm av å se på. Politirevyen kaller jeg det og jeg gir gladelig ut ti tusen kroner til den som i løpet av det kommende året, ikke ser en politiuniform eller politibil, i en av de tre kanalenes daglige nyhetssendinger. 

La meg gjøre det tindrende klart: Jeg tilhører ikke venstresiden politisk men du verden så enig jeg er likevel i alt det som venstresiden kritiserer den såkalte høyresiden for - i særdeleshet det neokonservative USreal. I ren frustrasjon over medienes vås, gikk jeg hen og abonnerte på Klassekampen, her om dagen. Etter bare to dager i stolen, er jeg fullstendig fjetret. Jeg har funnet en avis jeg kan lese - og den er til og med skrevet på norsk. Gudbedre!

Her står det jo kronikker og artikler av intellektuelle mennesker, som nesten tenker like radikalt som jeg selv. Utrolig. Og i tillegg kjemisk renset for idiotkjendiseriet. Her står det om arvesølvet vårt, vannkraften som selges til utlandet. Alle mennesker i dette landet uten unntak, forstår jo innerst inne, at dette er galskap uansett hva de sier utad. Alt annet er bare politisk spillfekteri, fordi de har hengt seg fast i sirupen til ett eller annet partis politiske program. Her står det en vettug kronikk om pengesløseriet i forsvaret, av en fredsforsker Jørgen Johansen. Og en nesten like vettug kronikk (som jeg selv kunne ha skrevet tre ganger så djevelsk om) - nemlig amerikanske Medier i Eventyrland, av George Monbiet. I mine øyne er kronikken snill som en pusekatt, i forhold til den hjernevask som amerikanske medier utsetter verden for. Å fremstille 60 Minutes, som radikal sannhetsøkende journalistikk, er dessverre et villspor. Men la gå med det. Kronikken hadde aldri kunnet stå i andre aviser. 

Så leser jeg en utmerket artikkel om verdens fattige, som lever på under to dollar dagen og som naturligvis gjør dette, fordi ti tusen mennesker - samlet i en klan på under hundre elitefamilier - de såkalte Illuminate - eier 95 prosent av verdens kapital. Dette er naturligvis menneskeskapt og styrt av verdensbanken, som ledes av den samme mafiøse, familiære eliteklanen, som har verdenshandel og New-World-Order, verdensregjering, som sitt ultimale mål. (Og som eier alle de store mediene). 

Videre leser jeg om den vanlige forslitte debatten om venstresiden og høyresiden, i en artikkel om Anders Giever (VG), som har kritisert Dagbladet for sin kåring av de intellektuelle, som etter hans syn er for radikalt venstrevridd. Gudbedre. Slutt med dette evindelige maset om høyre/venstreaksen, som over hode ikke eksisterer. Konsentrer dere heller om en vertikal akse, som altså står loddrett opp ned - der folket står nederst - i samlet kamp mot et tyranni av myndigheter og elite - som styrer saueflokken som i George Orwells romaner. Og som i det ene landet kaller seg rød og går i dongeri - og i det andre blå og går i uniformer eller i det tredje går i brunskjorter. 

Om disse myndighetene er neokonservative eller ytterste røde - så er de like tyranniske og jævlige alle sammen og bak fasaden samarbeider de og lurer all folket til å tro at de er motstandere. Hva er forskjellen på et tyrranni med blå farge i flagget - og et tyrranni med rød farge? Hva er forskjellen på Hitlers konsentrasjonsleire og Stalins Gulag-leire? Svar meg på det, dere såkalte venstreradikale. Hve er forskjellen på Tron Ørgims lefling med Mao - og Quislings spyttslikking av Hitler? 

Så leser jeg noen NTB-artikler om Thailand som er rammet av tsunamien. 

Kjære Klassekampen. Slutt å kopiere nyhetsbyråenes tygget-og-utigjen-spyttetede artikler. Gå heller på nettet og ta artikler fra www.globalresearch.ca, www.rense.com, www.fromthewilderness.com eller www.indymedia.no - eller sågar til villmannen fra Texas Alex Jones `nettside www.prisonplanet.com. Det er disse nettsidene som kommer til å bli fremtidens nyhetsbyråer. Til Arild Rønsens utmerkede artikkel om forsvaret, har jeg bare en innvending: Tro ikke at FN er en fredsbevarende snill og søt internasjonalt sammarbeidsklubb - for å bevare freden på denne jord. FN er et USA/ UK og Israel-kontrollert redskap - til å etablere en verdenshær, med samme målet som ellers: NWO, verdensregjering. 

Så til slutt vil jeg gratulere meg sev som ny leser av Klassekampen. Jeg er sikker på at jeg kommer til å bli en flittig leser i fremtiden. Jeg håper avisen vil bli den første som kommer til å skrive rett ut at Georg W. Bush - som nå har fusket seg til to valg etter hverandre - i verden største tyrrani USA - selv sto bak angrepet den 11. september 2001

Med vennlig hilsen. Atle Johan Løvaas Hordvik.

back to top

 

STOPP KRIGEN I IRAK (23.jan 05)

"Sannheten er det første offer i en hver krig." 

Krigen i Irak har nå i følge det medisinske tidsskriftet Lancet drept omlag 100 tusen mennesker. I tillegg er tusenvis av mennesker blitt livsvarig skadet. De offisielle amerikanske tallene, er naturligvis bare brøkdeler av dette og irakerne blir nå, av amerikanerne, nektet å telle opp sine døde. De offisielle amerikanske tapene, er på 1350 amerikanske soldater. 

Når en legger til, et konservativt anslag på 6000 (noen mener 12 000) afgahanske sivile tap, som amerikanerne drepte - i ren hevn etter 11. september - kan en sannelig spørre seg hvem det er som er verdens ledende terrorister. Og hvis det i tillegg er slik, at Bush-administrasjonene selv sto for 11. september, så kan vi legge til 3000 der også. Da står det sannelig ikke mange drepte tilbake som Al Quaida har stått for. Anslagsvis kan vi si at verdens samlede "riktige terrorister" (utenom Bush) kan ha drept opp imot 9000 mennesker - for å tar godt i. 

Regnestykket er da ganske enkelt. Amerikanerne har drept omlag 110 tusen mennesker siden 11. september - det blir ca. 101 tusen flere enn det "verdensterroristene" har drept. 

De groteske skadene som amerikanernes radiaoaktive våpen daglig forårsaker av missdannete nyfødte barn i Irak, blir stadig mer omfattende. Barn fødes uten hjerne eller med svære misdannede hoder - eller uten armer og bein. Store områder av landet er fullstendig teppelagt, med radioaktivt støv fra uran og plutoniium, som de har brukt til å fylle kanonkulene sine med. Dette er gjort fordi uran er dobbelt så tungt som bly og dermed skjærer kanonkulene seg - som en kniv i smør - gjennom armert betong - og stålplater i irakernes pansevogner. Men det er også gjort fordi amerikanerne vil redusere verdens fattige befolkning - med nitti prosent - innen de neste seksti årene. 

Den genetiske skaden dette vil medføre, er så enorm at ingen fatter det og slett ingen snakker om det. Mediene tier som vanlig. Fremtidens irakske befolkning er truet og det vil føre til at deres forplantningsevne og arvemasse, kan bli fullstendig ødelagt. Generasjoner av idioter kan fødes. Halveringstiden på uran og plutoniumm er på flere millioner år. 

Vi vet fra den første Irak-krigen i 1991, der de stolte familietradisjonene i Bush-dynastiet virkelig tok av - at ti tusen amerikanske soldater er døde etter det "mystiske ørkensyndromet" - som også skyldtes radioaktive våpen. Og som amerikanske myndigheter sedvanlig benektet. Vi vet også at hele hærer av veteraner er helseløse - og kanskje døende. 

Tsunamien som rammet Asia og som nå har tatt offisielt 226 tusen mennesker, hjelper selvfølgelig godt på i denne dødsstatistikken - men er i verdenssammenheng naturligvis beskjeden. Men alle monner drar jo, som kjent. Litt katastrofe her og der, hjelper godt på - når det siden skal "bygges fred" og FN-styrkene skal inn og kontrollere. Condoliza Rise har nå ramset opp alle de landene som USA skal inn og "bygge freden i" - og da vet vi jo hvor de neste krigene kommer til å utspille seg. Det er ikke vanskelig å spå - når en først har lært seg koden. 

Jeg vil oppfordre fredsbevegelsen i Norge til å gjøre som sin søsterorganisasjon på Island har gjort, som nå har forlangt at Island skal strykes på listen over USAs allierte i Irak-krigen og "krigen mot terror". Vi vet av undersøkelser som er gjort over hele verden - at store deler av verdens befolkning er livredde, etter at amerikanerne igjen har "valgt" Bush til ny president.

 Jeg savner demonstrasjoner i gatene mot krigen i Irak. Når tid skal vi begynne? 

Atle Johan Løvaas. Hordvik.

back to top

 

Om nevrologer

Det hadde seg slik at jeg var til stede i en rettsak der en person for ti  år siden - i en alder av 19 år - sittende i ro i en bil - ble påkjørt  bakfra av en bil i høy fart. Etter ulykken har hun hatt konstante smerter  i nakken, bakhodet, frem i ansiktet og nedover begge armene. Siden har hun  måttet avbryte studier, slutte i arbeid - og til slutt havnet på såkalt  "yrkesmessig attføring" - der hun tre dager i uken lager smykker. Når hun  er ferdig med denne arbeidsøkten, er hun helt "pumpet" og må bare komme  seg hjem og legge seg. Hun har lite overskudd til å passe sin 4-årige  datter, som går i barnepark. Hun er enslig mor.   Jeg skal la selve saken ligge og heller gi et lite innblikk i hva som  ligger i begrepet "rettsmedisinsk sakkyndig".

 Det er første gang i mitt  57-årige liv, at jeg har satt mine ben i en rettsal. Alt jeg har sett fra  rettsaler, har bare sett på film og fjernsyn.   Saken sto altså mellom den fornærmede, dvs. den påkjørte og et  forsikringsselkap. Den påkjørte kjempet for erstatning - og  forsikringsselskapet tilsvarende for å få beholde sine penger.   Fornærmedes advokat, gjorde en glimrende jobb og hadde også funnet frem  til en medisinsk sakkyndig, som var spesielist i fysikalsk medisin. Han  var som gammel idrettsmedisiner, en utmerket reperesentant for det  fagmiljø som fornærmede egentlig trengte hjelp fra; nemlig en som forsto  seg på muskler og ledd. Men i tilleg hadde han et hjerte. Et hjerte av  gull, for å si det slik. Men det kan hende - at det er forbudt for leger -  og i sær rettsmedisinere - å ha nettopp hjerte. De skal helst være  isklumper og intet annet. De skal holde seg til det rettsmedisinske og  ikke blande ekle følelser inn i bildet.   

Forsikringsselskapet derimot, hadde søkt faglig medisinsk bistand hos en  nevrolog.   Alle med en viss erfaring innen medisin og leger, vet at det er og alltid  vil være ulike syn og meninger innen medisinske fagmiljører. Det skulle  bare mangle. Slik er livet og slik vil det alltid være. Min egen erfaring  som alternativ fysioterapeut og homøopat i 30 år - fra helsevesenets  bakgård - har naturligvis gitt meg et visst innsyn og syn på dette.   Fornærmedes medisinske ekspert var som sagt en koselig eldre lege - en  bestefartype, med en menneskelig og forståelsesfull tilnærming til den  påkjørte og hennes situasjon. Men samtidig hadde han sin faglige tyngde i  behold og manglet slett ikke innsikt og autoritet. Han kom i sin  konklusjon frem til, at den skadelidte hadde fått skaden nettopp av denne  trafikkulykken - slik forsvaret hadde hevdet.

 Noen annen forklaring kunne  han ikke forstå - at en 19-åring kunne pådra seg.   Forsikringsselskapets medisinske ekspert derimot, var en meget sofistikert  herremann, i mørk, stripet dress med vest, briller i snor og med meget  pene manerer. Han tygget meget diskrè men innbitt på et tyggegummi - og  stirret for det meste rett frem i luften - med et utilmærmelig pokerfjes.  Han minnet mer om en italiensk mafiakonge og kunne gått rett inn i en  italiensk B-film om økonomisk hvitvasking av mafiapenger. Han snakket et  meget pent bergensk og var overlege på et stort sykehus.   Det skulle vise seg at skinnet ikke bedro.   Han var altså nevrolog. Jeg vil si at nevrologer - sett ut fra mitt  ståsted - må være noe av den mest erkekonservative gruppe innen  legestanden. Alle spesialiteter innen legestanden, lever til dels opp til  de rollene de har fått uttdelt og som de nødvendigvis må oppfylle. 

Når alt  kommer til alt, er det jo egentlig bare snakk om roller. Vi fyller alle  visse bestemte roller i våre yrker. Er man tannlege skal man jo leve opp  til rollen om å be folk ta fluor - og å pusse sine tenner. Er man kirurg,  må man jo leve opp til rollen om at alt kan fikses med en operasjon.   Men hvilke rolle er det nevrologene spiller - og hva er det de lever opp  til?   Det har jeg selv lurt på i mange år. Det heter seg at nevrologer er  spesialister i nevrologiske sykdommer. Det vil si alt som er sykt innenfor  sentralnervesystemet - som igjen betyr hjernen og ryggmargen - samt i alle  perifere nerver utover i kroppen.   At pasienten, som her var skadet, ikke hadde skader i nervene - men i  muskel-sjelettsystemet, skal jeg her legge til side. 

Men altså: Hva er en  nevrlog?   En nevrolog er en forvokst gymnasiast. En gymnasiast som hadde så gode  karakterer i matematikk og fysikk på gymnaset, at han kunne velge  studieretning, etter eget behag og ønske - ut i fra sine eminente  karakterer. Han hadde naturligvis også lyst til å bli ingeniør eller  tekniker - eller astrofysiker. Eller forsker eller noe annet spennende  inne kjemi, var også i tankene. Men så var det det da, at medisinerstudiet  liksom var kremen av alt - og der man trengte mest poeng for å komme inn.  Og poenget med det å ha masse poeng - det er jo at man må ta i bruk sine  poeng.   Derfor havnet gutten på medisinerstudiet.   Så lenge gutten slapp å komme i nærheten av disse ekle pasientene, som  både snakket uforståelig og som bablet om at de hadde vondt her og der -  og som til og med luktet svette og det som verre var- ja så var i grunnen  alt i orden. 

Verre ble det da han skulle til å ta i pasientene!!   Ta i pasientene? Med hva da? Men fingrene? Med hendene? Med hele  håndflaten? Eller bare litt av fingertuppene? Uff da - dette var ekkelt og  direkte uakademisk. Var det dèt han hadde tenkt seg, dengang han satt på  gutterommet og drømte om å bli overlege i hvit frakk? Slett ikke.   Heldigvis var der oppfunnet redskaper som gjorde det mulig å slippe å ta i  pasientene!! Hammeren! Hammeren var jo oppfunnet for tusenvis av år siden.  I steinalderen til og med. Og den kunne han bruke til å banke pasientene i  knærne med! Reflekser! Reflekser i nervsystemet var redningen! Hurra! Og  dessuten: Det var jo oppfunnet nåler i tillegg. Og disse nålene kunne han  jo bruke til å stikke pasientene i huden med - for å finne ut om de hadde  sensibilitetsforstyrrelser i nervesystemet! Genialt ikke sant?   Gutten var reddet. Han kunne bli nevrolog!   For en hammer, kunne han jo bare banke folk i knærne og albuene med.  Enkelt og  greit. Og skaftet på hammeren kunne han jo bare bruke til å stryke under  foten på pasientene  med - og dermed så slapp han jo å ta i disse ekle pasientene i det hele  tatt. Fantastisk.   Og ikke for å snakke om nålene. De skapte jo også en viss avstand mellom  fingrene hans og pasienten. En riktig så grei avstand til og med! For en  nål er jo ikke akkurat det mest behagelige redskap å bli tatt i - av en  lege. Vi sa jo da vi var unger - "at jeg ville ikke tatt i deg med en  ildtang engang" - dersom vi riktig ville fornærme en eller annen, som vi  ikke likte. Og det er jo nettopp det nevrologer vil. Fornærme pasientene  litt - for å fremheve seg selv.   Og når da disse refleksene skal undersøkes, så finnes det jo visse  standarder som skal oppfylles. 

Hvis det er helt dødt i refleksene - og det  knapt rører seg i foten etter hammerslaget - ja så skriver bare nevrologen  i journalen sin, at refleksen er "nedsatt". Og hvis den er normal, så  skriver han; "normal". Og så til det "abnorme". Hvis foten fyker i taket,  som følge av kneslaget, ja så er jo selvfølgelig pasienten fullstendig  overfølsom - og trenger innleggelse enten på psykriatisk - eller kanskje  nevrologisk avdeling umiddelbart. Og da slipper jo han å se mer til den  pasientene i alle fall den dagen. Kanskje ser han dem litt på visitten av  og til, men det går jo fint. For da hever han jo bare nesen sin litt opp  og frem, og ser overlegen ut - og går forbi med et meget akademisk blikk.  

Så er det ute av verden.   Hva annet disse nevrologiske undersøkelsene kan brukes til - er det ingen  som vet.   Siden har nevrologene blitt utstyrt med enorme maskiner som de kan putte  hele pasienten sin inn i. Da har de assistenter som legger pasienten til  rette, slik at de selv ikke trenger å berøre pasientene i det hele tatt.  Genialt ikke sant?   Og så har de bilder eller en skjerm, som de kan titte på. Rene barne-tv,  for å si det slik. "Finnes det noen tumorer her i dag da"? "Noen  oppklarninger"? "Eller noen flekker eller andre abnormiteter i hjernevevet  her i dag da- som vi kan skrive ned i journalen vår"? For de skal vel  ikke helbrede noen? Skal de det da? Nevrologene?   Siden de har nå gått alle disse årene sine på doktorskolen og tråkket i  disse korridorene på Det Hellige Kongelige Akademi For Medisinske  Doktorer - og oppnådd den ærede tittel Prof.Dr.-Vent-og-Se - ja så skal de  jo leve opp til rollen sin også. Ikke sant?   Og det er: Det finnes bare en ting vi vet - og det er at vi ingenting vet!  Da er jo alt greit. Man konstaterer at pasienten tåler - eller ikke  tåler - å bli stukken i hodet eller armer av nåler - og at man ser litt  smågrus i hjernen på folk. Og at refleksene i armene og beina, enten er  litt nedsatt eller for å si det slik; litt hyper.   

Det var nettopp en slik tilsvarende legekunnskap denne unge kvinnen  møtte - som her om dagen satt i rettsalen - og ønsket en forklaring på  sine plager. Hun var nemlig blitt stukket i hodet med nåler - nettopp av  denne sofistikerte herremannen i blå dress og med fine manerer før  rettsaken. For han måtte jo nedlate seg til å underøke denne kvinnen, som  han skulle møte som sin motpart i rettsalen.   Og da hun ble stukket i hodet, så kjentes det for henne ut som om han  stakk med en KULEPENN - og ikke med en nål! Og da hun ga uttrykk for  dette - og spurte ham direkte: "Er det en nål eller er det en kulepenn du  stikker med"? - så svarte han kaldt og urørlig; ingenting. 

Steinansikt.   

Det var altså samme nålen han stakk med - og slett ingen kulepenn. Det  vare bare det at kvinnen hadde "sensibelitetsforstyrrelser" - og som det  var nevrologens jobb å finne ut av. Det er et fint ord for nedsatt følelse  i nervesystemet. Noe som nevrologen leter etter i sine undersøkelser -  hver eneste dag - men som de aldri bryr seg noe om.   For pytt, pytt - hva gjør vel det? Litt sensibilitetsforstyrrelser det har  vi  jo alle snart - så hvorfor hisse seg opp over det? Det er jo bare en liten  ubetydelig nakkesleng dette her - og det har vi jo alle snart - så hva så?   Så derfor sto det ingenting i den medisinske spesialisterklæringen - som  denne overlegne - unnskyld overlegen i nevrologi - hadde skrevet til  retten! Slike eksperter det vil gamle Norge ha.   

Her i landet er vi nemlig vant med at alle skader går over av seg selv.  Har du vrikket ankelen, så får den vær så god se til å bli god. For i 95  prosent av alle tilfeller - så går slike skader over av seg selv, etter en  tid. Dermed basta. Jada. Det gjør nok det. Derfor var den eneste medisin  og eneste adekvate behandling vår overlege i nevrologi kunne forordne -  det var nettopp; ingen behandling. Gå hjem og bli frisk - var omkvedet  hans.   For det var jo nettopp en slik Doktor-Vent-Og-Se - denne kvinnen hadde  vært hos - rett etter påkjørselen, altså for ti år siden. Med full  utdannelse fra Det Medisinske Vent-Og-Se-Fakultetet - hadde han skrevet i  sin journal, at hun visstnok var litt "stiv og øm i nakken". Så vi får  vente og se - noen tiår til kanskje.   Hvis vår nevrolog hadde studert den menneskelig hjerne litt nøyere etter i  sømmene, ville han ha oppdaget at vår hjerne er delt opp i to  hjernehalvdeler. Formodentlig vet han dette allerede. 

Den venstre  hjernehalvdelen tenker vi matematikk, kjemi, jus, medisin og logikk med.  Den høyre ev vi medfølende med, tenker mykt med og har intuitive følelser  med. Mellom disse to hjernehalvdelene finnes der optiske fibre, som kalles  for pons. Pons er latin og betyr bro. Altså en bro mellom høyre og venste  hjernehalvdel. Med lynets hastighet foregår det hele tiden raske  informasjoner, mellom disse to hjernehalvdelene. Dette gjør at vi blir  hele mennesker. Vi mennesker skiller oss dermed fra dyrene - av og til i  alle fall - i det vi vi tenker det vi kaller helhetlig. For like lite som  det nytter å tenke kaldt og akademisk, like lite nytter det bare å tenke  med følelseslivet. Skjemt og alvor må som vi vet, gå hånd i hånd.   En annen ting, som den vesllige medisin - og nevrologer i særdeleshet -  fullstendig har oversett, er akupunkturpunktene og energibanesystemet også  kalt "meridiansystemet" - som går gjennom kroppen. Også i dette systemet  foregår det lynraske elektriske impulser hele tiden. Dette er et trådløst  system av svake elektrisk impulser - som flyter gjennom huden. 

Dette kan  utnyttes både terapeutisk og diagnostisk. Kineserne har hatt kunnskaper om  dette, i tusenvis av år. At vestlige nevrologer fullstendig mangler  kunnskaper om dette - er intet mindre enn en tragedie. Jeg vil si det  slik, at de mangler en hel vegg i et byggverk. En vegg som ikke er  tilstede i et hus - skaper nødvendigvis et ufullstendig og trekkfullt  byggverk. Også vi mennesker er vel som et byggverk?   Det er vel hele mennesker gamle Norge vil ha? Eller er det ikke det?  Dessverre ikke alltid, ser det ut for. Det går visstnok ikke an i en  rettsal å være hel og tenke med  begge hjernehalvdeler. For der er det Fru Justisias som hersker. Blind og  med bind for øynene, går hun der og famler seg frem i et fullstendig  mørke. Hun kan jo ikke ha noen følelser. Hun skal jo ene og alene dømme ut  i fra lovens kalde paragrafer. Hun har nok aldri hørt om Kumbels Gruk som  sier:   "Den der kun tar spøg tar spøg - og alvor kun alvorligt - han og hun har  faktiskt fattet begge dele dårligt".   Eller har hun det?  

 Atle Johan Løvaas.

back to top

    

Illuminati - frimureriets kremtopp.

 Vår planet styres av elitefamilier som kalles Illuminati og som består av urgamle familier eller blodlinjer, hvor alle er mer og mindre genetisk i  slekt med  hverandre. Det er i grove trekk tretten - (alltid dette-13  allet) - familier som du forøvrig kan lese om på nettsiden www.illuminati-news.com. Der er alle familiene nevnt opp med navns nevnelse. Noen av navnene kjenner du fra før, som for eks. Rockefeller - men de fleste av disse familienavnene har du nok aldri hørt om før. Selv den vanlige amerikaner, er ukjent med dem, for de fleste av dem er nemlig amerikanske. Disse familieklanene liker helst å være anonyme og holder seg bevisst unna offentligheten og alt som heter medier, som de forøvrig også både eier og styrer. Et godt eksempel er Rothschild-familien, som er den mektigste finansfamilien på denne planeten og som har vært det siden middelalderen og som store deler av verden aldri har hørt om.

Ordet Iluminati eller Illuminate - betyr de illuminerte eller "de opplyste". Ordet er naturligvis latin. Det betyr at det er disse gruppene, disse få utvalgte menneskene, som skuer ned på alle oss andre, deres undersåtter, fra sitt ståsted der oppe på samfunntoppens øverte spiss. Fra toppen av en usynlig pyramide. Hvor mange mennesker dette dreier seg om, eruvsisst men vi vet at 95 prosent av all kapital på denne planeten, eies aven elite på fem prosent. Jeg har et sted også lest at det er ca. ti tusen mennesker, som eier omlag 90 prosent av all akapital. Med kapital menes penger, som igjen betyr byttemidler mellom varer og tjenester. Det er da ikke å forundres over, at disse sterke kapitalkreftene, organiserer seg i hemmelige broderskap - for å beholde - og helst også øke sine byttemidler.

 

Frimureriets historie er gammel, langt eldre enn det de fleste tror. De fleste tror at det ble dannet av frie murere i middelalderen, noe som for såvidt også delvis er riktig. Men det er ingen tvil om at frimureriet har røtter som er langt eldre enn middelalder. Dengang reiste frie murere rundt og murte de vakreste kirker i alle europeiske storbyer. Disse murerne var friesjeler, som siden organiserte seg. Siden kom andre, med mer ondsinnete hensikter, inn i murerlauget og ga seg i kast med å korrumpere hele organisasjonen. Mest kjent er den skotske frimurerlosjen Scottish Rite of Freemasonry, grunnlagt av Joseph Smith. Han var inspirert av de gamle riddertremplerne, Knights Templer, fra middelalderen. Hvis du leser bøkenetil David Icke, så beskriver han Illuminates blodlinjer helt tilbake tilbabylonerne og egypterne.

 

Iluminate ser på resten av den gemene hop, som en sauflokk som vandrer i mørket. Det skotske frimureriet er oppdelt i 33 grader, like mange grader som det fins virvler i menneskets ryggsøyle. De av frimurerne som befinner seg i disse apsolutt øverste divisjonene - og da snakker vi om noen få på verdenstoppen - fra 32. til 33. grad av frimureriets abslolutt kremtopp - regner seg selv for å være den apsolutte topp av den patriakalske verdenselite. Jeg mener patriakalske, fordi det naurligvis alltid er snakk om menn. Ulike andre grupper som ikke er klassiske frimurere, har imidlertid også kvinnelige medlemmer. Sammen med frimureriet, er det disse elitegruppene, uansett hvem som er de politiske valgte ledere, som trekker i trådene og leder det vi kaller verdenspolitikken og ikke minst verdensøkonomien. Slik er det, uansett hva du eller andre småtte ha lært og mener om dette. De norske frimurerne, er alle bare smågutter, i forhold til  de få, som befinner seg oppe i verdens toppelite. Den av de norskefrimurerne, som har raget høyest noen gang, er nok utvilsomt Kong Haakon VII.

 

Pyramiden. 

Frimureriet er bygget opp som en pyramide - det vil si at alle de mange som befinner seg nederst på rangstigen - naturligvis bare fungerer som nyttige idioter for de få, som styrer der oppe i spissen av pyramiden. De få der oppe, skuer utover de mange, dvs. først og fremst over de menige i egne rekker - men også alle oss andre dvs. massen, som de ser på som en gjeng uvitende idioter, som likevel ikke fatter noenting og som de over hode ikke nærer den minste respekt for. Vi er for dem en latterlig saueflokk, velvitende om at den samme saueflokken, selv ikke aner at de blir styrt av dem der oppe, i det hele tatt. Vi folket, som innbilder oss at vi er frie, tror at det er politikerne og regjeringene i de ulike landene som styrer. Det verste er at mange av disse politikerne, også innbilder seg, at det er de selv som styrer. Mens det i virkeligheten bare er et maskepi, et usynlig nettverk av plasserte ledere, som henger i usynlige tråder, der de som virkelig styrer, er en elitegruppe av illuminerte frimurere. Politikerne henger som dukker i usynlige tråder, der de usynlige tautrekkerne,

Illuminate, trekker i trådene fra bakrom, styrerom og bak skjulte forheng. Ja selv Europabevegelsen har hemmelig "partigruppe" på Stortinget!

De viser seg sjelden eller bare unntaksvis på Dagsrevyen eller i avisene og bare av og til lar de seg selv velge som toppolitikere. Da fremstår de naturligvis som smilende demokrater. Ofte spiller to stykker sammen på lag, slik at den ene spiller "bad guy" og tar seg av det "stygge" partiet, mens den andre spiller "good guy" og tar seg av det andre "snille" partiet. Idet skjulte er de blodsbrødre og tilhører den samme frimurerlosjen og har sverget ed og troskap til hverandre, en edsavleggelese som de holder høyere enn landets lover. Dette har vi nettopp vært vitne til, under den siste amerikanske "valgkampen", der begge presidentkandidatene, er medlemmer avden satanistiske frimurerlosjen Skull&Bones, som utgår fra Yale University i Texas. Disse menneskene, er alle sammen mer og mindre i slekt med hverandre og har blodlinjer langt tilbake til babylonerne og egypterne.

Både Bush og Kerry er fjerne slektninger.

  Alle de mange frimurerne, som på grunnplanet fungerer som pilarer for de få der oppe, kan illustreres som en sirkuspyramide. Se for deg en sirkustrupp, som danner en pyramide - med ti mann i bunnen og èn mann på toppen - der ferre og ferre artister står oppå hverandres skuldre i en trekant - som til slutt bærer den øverste artisten høyt hevet der oppe - og som alene skuer utover hele salen. Han eller hun på toppen, symboliserer øyet - som ser utover oss alle. Toppartisten, er fullstendig avhengig av de mange, spesielt de helt nede på grunnplanet. For hvis bare en av de mange i bunnen begynner å nyse, spesielt de på ytterste fløy, så vil hele pyramiden rase sammen. Så avhengig er også frimureriet, av alle de mange menige medlemmene på bunnen, som formelig bærer hele denne hemmelige strukturen oppå sine skuldre og som hele dette nettverket av en frimurerpyramide, i bunn og grunn bygger på.

Derfor er frimurerne avhengige av hederlige og stabile mennesker på grunnplanet. Derfor er det at alle de som du kjenner, som er frimurere på din hjemplass eller by, som oftest er byens mest hederlige mennesker. De er som oftest byens tannlege, doktor, offiser, los, banksjef, avisredaktør, politimester og/eller industrileder. Dermed har frimurerne kontroll på det meste som rører seg i samfunnet, i din by og ditt land, uansett hvor i verden du bor. I Norge finnes det 27.000 frimurere - og nesten alle er de plasserte i viktige nøkkelstillinger i samfunnet. De styrer med usynlige hender det meste, som skjer innen finans, politikk, helsevesen, industri og ikke minst innen mediene - som skal fungere som  vårt vindu eller speil for samfunnet.

Det er ingen her i landet, som tilhører den apsolutte kremtoppen på verdensbasis - eller det man kaller Illuminate, selv om vi har en del norske medlemmer i en annen viktig gruppe, som kaller seg Bilderberger-gruppen - og som opererer på verdensarenaen - og har NWO på sitt program. Bilderberg-gruppen skal jeg legge til sides her og heller komme tilbake til en annen gang i en egen artikkel.

 

Øyet som ser.

Pyramiden med øyet i toppen, er ett av det aller viktigste frimurersymbolene og som frimurerne har brukt i uminnelige tider. Frimurerne er nemlig manisk opptatt av symboler og ikke minst ritualer. En pyramide symboliserer et tett ugjennomtrengelig byggverk, uten vinduer. Ingen kan se inn i den, men de få som befinner seg oppe på toppen, kan se alle oss her nede. Den amerikanske dollarseddelen, har avbildet en slik pyramide med et øye i toppen - det såkalte "All-Seeing-Eye". (Øyet som ser alt). Det var den amerikanske presidenten Franklin D. Roosevelt, som i 1934 sørget for at denne pyramiden ble avbildet på dollarseddelen. Det er naturligvis ingen overraskelse at Roosevelt, som også var en god venn av Kong Haakon, i likhet med vår konge, var frimurere av øverste divisjon dvs. 33. grad. Begge disse to var i tillegg også medlemmer av den beryktede elite-gruppen The Committee of 300. Kong Haakon er den eneste norske frimurer,  som noengang har nådd så lang opp i hirarkiet. Det skyldes naturligvis kongens nære forhold til Roosevelt under krigen.

Dr. John Colemann, har skrevet en bok om dette som heter "The Conspirators` Hierarchy: The Committee of 300". Der skriver han (side 216) at alle europeiske kongehus - Kong Haakon inkludert - etter krigen forfattet et samlet opprop om å benåde krigsforbryteren keiser Hirohitho av Japan. Så det er sannelig ingen tvil om at det vi kaller "blått blod" for disse elitemenneskene, betyr mer enn politiske skillelinjer, når alt kommer til alt. Dette skyldes naturligvis den japanske keiserfamiliens nære forhold til The Committee of 300, elitegruppen som kun består av 300 medlemmer. Man kan ikke være medlem av denne gruppen, uten også å være frimurer av 33. grad. Av alle de 43 amerikanske presidentene, har hele 34 vært frimurere av øverste kremtopp, Bill Clinton inkludert. Men frimureriet spenner ikke bare over den vestlige verden. Noen få medlemmer fra Østen, som den japanske keiseren, er også innviet. Ellers har Østen også naturligvis sine egne mafiegrupper, som Triaden osv.

Du kan lese om alt dette i bøkene til David Icke, hvis link du finner på min nettside. Dessverre er disse bøkene ikke oversatt til norsk. Men de fins på svensk, muligens også på dansk. Jeg vet at boken ..."and the truthshall set you free", er oversatt til svensk. David Icke er en av de forfattrne i verden som har samlet bredest informasjon om Illuminate og frimureriet - og som gir den beste og mest oversiktlige fremstillingen om disse elitegruppene. David Icke er en engelsk tidliger sportsjournalist iBBC - og før det professjonell fotballkeeper. I en periode, førhan begynte å skrive bøkene sine på nittitallet, var han også informasjonsleder i pariet De Grønne, en jobb han forlot ganske fort, fordi han så at makten også korruperte like fullt i dette partiet, som i alle andre.

Satanister. 

De riktige Illuminate, eliten av eliten på toppen, er en djevelsk,satanistisk, grusom og blodtørstig gjeng. De skyr ingenting. De er ekte satanister, som ikke lar seg stanse av noenting og går "småsatanistene" dvs. heavy-rockens guruer, en høy gang. De lever et hemmelig dobbeltliv og fremstår som prektige samfunnstopper men er i virkeligheten ekte djevelske satanister. De deltar i skikkelige satistiske ritualer, der de dreper og oftrer levende mennesker, sågar barn og ufødte fostre, som de skjærer ut av intetanende gravide kvinner, i narkose. De klarer ene og alene å leve dette dobbeltlivet, fordi vanlige folk naturligvis nekter å tro at dette kan være sant. Jeg husker Jahn Otto Johansen, en gang for mange år siden, i en tv-debatt sa om amerikanske toppolitikere at (sitat):  "man kan da ikke aldelses demonisere dem heller!" Jeg glemmer aldri disse ordene. Hva visste egentlig denne tidliger NRK-toppen, om verdenseliten? Visste han noe som han dengang bare antydet? I et tre timers intervju med David Icke, forteller Arizona Wilder, hvordan hun av toppelite-mennesker, som vi alle har sett på Dagsrevyen, har blitt tvunget til å være med på satanistiske  ritualer og hvordan hun er blitt voldtatt av disse mennene, en etter en.

Til og med i Det Ovale Rom i Det Hvite Hus. Også andre forfattere har fortalt forferdelige historier, om hvordan de er blitt holdt fanget i årevis av sine foreldre, som har vært satanister og kjente samfunnstopper. De har blitt tvunget til å delta i blodritualer, har måttet skjære strupen over på andre barn, som skulle ofres. De er så blitt hypnotisert til å glemme det hele, men mange år senere er det glimtvis kommet frem for dem, i såkalte "back-flash", der de plutselig glimtvis har husket det som de var hypnotisert til å glemme. Disse "back-flashene" har naturligvis psykiatrien blånektet for og hevder hardnakket bare skyldes at de har utviklet en psykiatrisk diagnose som heter "multi-personlighets-spaltninger".

At det i USA forsvinner ca. 40 tusen barn hvert år, helt uforklarlig, haringen satt i sammenhenheng, med muligheten for at en god del av dem, kanskje blir kidnappet og brukt som ofre i satanistiske ritualer. Da David Icke intervjuet den afrikanske forfatteren Credo Mutwa, fortalte han at det også hvert år forsvinner 48 tusen barn fra det afrikanske kontinent, på mystisk, uforklarlig vis.

Hvis du går inn på www.rense.com, kan du lese om John Gannon, en mann i 30-årene som man mener er en avisgutt som  ble kidnappet på 80-tallet og som har leved i Det Hvite Hus som pedofil playboy, ikke minst for Bush senior, som er en pedofil av verste sort.

Vi vet alle at frimurerne, også på lavere nivå, deltar i seremonier og ritualer. Disse ritualene er naturligvis bare ritualer, uten dødelig utgang. Men likevel alvorlige. Kirkens nattverd er også et et frimurerrituale. Presten deler ut vin, som symboliserer blod og kjeks, som symboliserer Jesu legeme. Dette er intet mindre enn et urgammelt satanistisk rituale, overført til vin og kjeks. Men er like fullt et satanistisk rituale. Ordet Amen er navnet på en urgammel satansitisk gud, et ord kirken ikke engang selv vet hva betyr.Det er derfor underlig at den kristne tro, er en monoistisk religion, som tilber èn gud, mens de i farten nevner en annen gud med navns nevnelse, hver gang de avslutter en bønn.

Nattverden, denne motbydelige skikken, der det visstnok er Jesus som ofres, er en skikk som utspinner seg hver eneste søndag i Den Norske Kirke. Og det av et presteskap som er lønnet av deg og meg og som har 8 tusen menneker på sin lønningsliste og som opprettholdes ene og alene fordi staten betaler.

Ingen av oss har bedt om å bli medlem i denne kirken, i et land der kirkeskatten ikke faller vekk, dersom du finner på å melde deg ut, slik som i Sverige og Danmark og i andre siviliserte land.

Ordet rituale kommer av ordet rite som  betyr rødt  med andre ord: blod.

Ordets oprinnelige betydning, henger naturligvis sammen med ofring og blod, som skal flyte i slike ritualer. Muslimenes ofring av en sau ved Ramadam, er akkurat den samme skikken - eller uskikken.

Innsetningsritualene som frimurerne (eller "kistebærerne" som de kalles på folkemunne), gjennomgår hver gang de skal innvises i en høyere grad, er alltid forbundet med blod.

Populært sagt, blant oss utenforstående, som av naturlige grunner, ikke kjenner til detaljene i disse hemmelige ritualene, blir kandidaten "lagt i en kiste med en blodklut over hodet". Hemmeligholdelse og broderånd er frimurerens første bud. Han har sverget ved Bibelen, at han skal være trofast overfor sine brødre, som for ham er en blodig alvorlig edsavleggelse - ensbetydende med at det er viktigere å beskytte sinn bror i nød, enn overholdelse av loven. Det betyr at brødrene gjør sitt ytterste for å hjelpe hverandre i nød. Til og med mord er tillatt, dersom det blir "nødvendig".

En venn av meg ga et lite eksemepel på frimureriets samhold: Han kjente en venn av seg som hadde arvet farens hus, via et testamente. Faren hadde skrevet i testamentet at det var han som skulle arve huset, til fordel for sin eldre bror. Den eldre broren fant seg ikke i dette, engasjerte advokat og krevde huset. Mannen selv fant det best å skaffe seg en advokat han også - og dermed startet prosessen. Mannen tapte, mens broren, som altså ikke hadde testamentet på sin side, vant saken. Siden fant mannen ut at både dommeren, brorens advokat og i tillegg også hans egen prosessfullmektig - alle tre var frimurere.

En annen, en engelsk kollega av meg, var oppe i en sak som gjaldt fordeling i en skillsmisse. Hun ble regelrett "robbet" - både når det gjaldt to felles ferieboliger i syden - og diverse innbo. Hun fikk med nød og neppe beholde huset. Hun registrerte at både dommeren og hennes tidligere mann, begge hadde hver sin Frimurerbibel, med symbolet "passeren" avtegnet utenpå - liggende på bordet under rettsaken.

De fleste tror, også frimurene selv av lavere rang, at frimureriet er en kristelig forening med forankring i den kristne tro og at Bibelen er deres hellige bok. Hadde de bare visst hvor grundig feil de tar. Ett av de klassiske prøvene på edsavleggelsene inne høyere grader av frimureriet, erdenne:

Kandidaten blir spurt om han sverger mer til Bibelen, enn på frimurerens taushetsløfte, dersom hans frimurerbror skulle bli tatt for en kriminell handling som feks. mord. Dersom kandidaten heller sverger på Bibelen, blir han automatisk silt ut - og få slett ikke promotere videre opp i frimureriets høyerer sfærer.

Symboler.

Frimureriet er som nevnt fullstappet med symboler. Passeren, muskjeen, pyramiden, fasciaen (en øks), uglen, laubærbladene, fakkelen, mecaen osv. er alle gamle kjente frimurersymboler, som er lett å kjenne igjen for dem som først vet litt om symbolbruken deres. Frimurene elsker å sende ut hemmelige symboler både til hverandre og verden ellers, som tegn på hvor de er og ikke minst hvor har vært. Hvis de har myrdet et menneske, setter de gjerne opp en evig brennede fakkel, som ved den Ukjente Soldats Grav eller ved "ulykkesstedet" til Diana, i den 13. søylen i  Alma-tunnelen i Paris.

Slike hemmelige symboler er verden stappfull av. Frimurerne i Frankrike ga i sin tid, det største amerikanske frimurersymbol noen sinne, til sine brødre i Amerika: "Frihetsgudinnen" i New York. Hitler og Mussolini, brukte frimurersymbolene flittig.

Ordet fascist, kommer av det mest brukte frimurersymbolet, nemlig "fasciaen", som er en øks, som har et skaft bestående av flere stokker som er sammenbundet av bånd eller fascier. Denne ser du også flittig brukt i alle amerikanske statssymboler. Ordet fascie brukes også innen anatomien, der det betyr den hinnen av bindevev, som omslutter og binder sammen en muskel eller muskelgruppe.

Fascien er altså et hardtslående økseredskap, som samtidig symboliserer samhold. Under krigen brukte fascistene Hitler ogMussolini ordet Akse-makten - av ordet øks- som symbol på deres samhold og styrke. Frimurersymbolet øksen eller fascien, ble flittig brukt på begge

lands frimerker under krigen. Like vanlig som det fortsatt er på amerikanske statssymboler. Frimurerne ha et helt sett av hemmelige hilsningssymboler, seg i mellom.

Djevletegnet. 911.

Djevletegnet er ett av frimurernes mest kjente hilsesymboler, som nå også iden senere tiden er blitt kjent idet "W" eller "M" (GWB) - nå offentlig gikk ut med tegnet under presidentinnsettelsen. Dette med at de bortforklarte at djevletegnet skulle være fotballaget Texas Bull`s såkalte oksesymbol, er naturligvis bare et spill for galleriet og er nøye planlagt.

Djevlesymbolet skal nå allminneliggjøres og gjerne litt latterliggjøres, et  triks de har brukt ofte før. Disse gutta, Bush, Clinton, Belusconi og andre toppfigurer, er tidligere avbildet med dette tegnet høyt hevet, uten at Texas Bull har vært i nærheten en gang. Hva gjør for øvrig Berlusconi i fotballaget Texas Bull?

Hvis du lager et djevletegn selv, med de to midterste fingerene dine på høyre hånd, dvs. ring- og langfinger bøyd ned og med tommeltotten oppå disse og så strekker du ut peke- og lillefinger rett opp, så har du djevelen med de to bukkehornene. De to ytterste fingrene danner bukkehornene og de andre danner snuten. Bukken (baphometen) er også et gammelt frimurersymbol, som betyr djevelen. Hvis du ser fingrene dine fra siden, dvs. radialsiden din, vil du se at tommel og de to midtre fingrene danner en sirkel. Armen din danner da en fortsettelse av denne sirkelen, slik at det hele blir seende ut som et 9- tall. De to andre fingrene, dvs bukkehornene symboliserer også et 11-tall. Dermed får du 911 - eller 11. september. De to bygninger eller tårnene i WTC i NY, stakk opp som to djevlehorn. Det telefonnummeret i USA, som mest forbindes med død og fordervelse, er nødnummeret 911, fryktens nummer.

Nå melder NTB, at det norske nødnummeret, også skal forandres fra 113 til nettopp: 911 - uten at andre enn de frimurerne, som bestemmer slikt, har funnet på det. Også i Norge, som ellers i verden, skal du nå ringer nødnummeret 911 og forbinde dette med 11. sept. Det eneste tåpelige i det hele, er at amerikanerne tror at europeerne forbinder 911 med 11 september. Det gjør vi nemlig ikke, fordi vi snur tallene med dagen først dvs. 11.9. Dumheten deres er heldigvis noen ganger større enn djevelskapen. Det skaper håp for fremtiden.

Det er nemlig slik, at den eneste måten og forutsetningen for å få slutt på den kriminele virksomheten til denne mektige verdenseliten på, er ved å avsløre og lære seg den hemmelige kodeksen og symbolbruken deres, som de bruker seg i mellom og som de av og til sender ut i det offentlige rom. 

Atle Johan Løvaas

 

 back to top

 

til del to av artikler