Dette innlegget sto i Adresseavisen lørdag den 5. februar 05.

Vaksine - medaljens bakside.

Adresseavisens lesere er nylig blitt informert om den pågående
kikhosteepidemien i Norge. Hvordan er det mulig at vi har en slik epidemi
med en vaksine-dekning på 90%? Bør man ikke stille spørsmål til holdbarheten
av denne praksisen i stedet for å gå ut og beordre mer av den?  Den 21.1.
leste jeg en uttalelse fra helsesøster Randi Senæs, hvor hun refererer til
USAs strenge vaksinehåndheving. Videre hevder hun at vaksineskader sjelden
forekommer og lurer på hvor disse er som opplever det? Jeg vil gjerne få lov
til å belyse at i USA hadde kikhoste-frekvensen gått stadig nedover frem til
1976. Siden 1978 derimot, har det stadig steget i antall. Hva skjedde mellom
1976 og 1978? Myndighetenes bevilgninger til vaksinen steg fra $7 mill. i
-76 til $46.9 mill i -79. Kikhostevaksinen ble påkrevd for alle skolebarn i
de fleste stater i USA. Sykdommen hadde vært synkende i hele dens
registrerte historie, (fra før vaksinen kom på banen). Den har vært stigende
siden.

Etter en meget grundig gjennomgang av flere tusen rapporter, konkluderte
regjeringen med at vaksine utifra tilgjengelig bevis, kan kan forårsake
følgende: hjernebetennelse, nerveforstyrrelser som kan føre til død,
anafylaktiske sjokk, feberkramper, nervebetennelser, Guillian Barre syndrom
(som fører til alvorlige lammelser), reumatisme, trombocytopeni, meslinger,
paralytisk polio og død som følge av disse.

USA Compensation Programm har utbetalt over $ 1 milliard i erstatning til
vaksineskadde barn. Dersom vaksinen er så ufarlig som Selnæs påstår, hvorfor
er det nødvendig med en slik avgift?

Jeg vil til slutt på det sterkeste oppfordre foreldre til å begynne å tenke
selv, i stedet for å la seg påvirke av skremsels-propagandaen som med jevne
mellomrom dukker opp. Skaff dere informasjon der den er tilgjengelig, for
eksempe internett. Frykt oppstår pga. uvitenhet og kun hvis man har en
grundig viten om vaksine og dens bivirkninger, kan man unngå denne
manipulasjonen.

Reidun Jakobsen.